Familie Tot


Parenteel van Cornelis Iemes TOT [143].


Generatie I

I. Cornelis Iemes TOT [143], geb. circa 1648 te Terschelling, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) [27] op 9 jan 1676 te Vlieland met Antje ARJENS [197], geb. circa 1654 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Ime Cornelis [912], ged. op 6 apr 1676 te Vlieland.
2. Klaas Cornelis [354], ged. op 10 okt 1683 te Terschelling.
3. Cornelis Cornelis [172], ged. op 2 sep 1685 te Terschelling, volgt IIa.
4. Grietje Cornelis [355], ged. op 6 jul 1687 te Terschelling.
5. Arjen Cornelis [356], ged. op 18 jul 1694 te Terschelling, volgt IIb.

Generatie II

IIa. Cornelis Cornelis TOT [172], zn. van Cornelis Iemes TOT [143] (I) en Antje ARJENS [197], ged. op 2 sep 1685 te Terschelling, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) [35] circa 1712 met Neeltje Gaauwesen BUIJS [174], dr. van Gaauwe Cornelis BUIJS [913] en Trijntje Jans ? [914], ged. op 20 feb 1684 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Cornelis Cornelis [258], ged. op 8 okt 1713 te Terschelling, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1757, volgt IIIa.
2. Trijntje Cornelis [175], ged. op 2 feb 1716 te Terschelling.
3. Antje Cornelis [176], ged. op 5 nov 1719 te Terschelling.
4. Jan Cornelis [177], ged. op 5 sep 1723 te Terschelling.
5. Antje Cornelis [178], ged. op 20 okt 1726 te Terschelling.

 

IIb. Arjen Cornelis TOT [356], zn. van Cornelis Iemes TOT [143] (I) en Antje ARJENS [197], ged. op 18 jul 1694 te Terschelling, tr. [108] met Tijmon AUKES [357], geb. circa 1694, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 4 mei 1773.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Grietje Arjens [360], ged. op 10 nov 1726 te Terschelling, volgt IIIb.
2. Cornelis Arjens [361], ged. op 15 mei 1729 te Terschelling, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1733.
3. Teetske Arjens [362], ged. op 11 feb 1731 te Terschelling.
4. Cornelis Arjens [363], ged. op 22 mrt 1733 te Terschelling, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 13 nov 1808 te Terschelling, otr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) (1) [110] op 6 dec 1761 te Terschelling met Maaike “HENDRIKS” [365], dr. van Hendrik “MAGNUS” [367] en Antje “HESSELS” [368], ged. op 10 mei 1733 te Terschelling, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op 6 jun 1772 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 34 jaar oud) (2) [300] op 24 mrt 1773 te Sloterdijk met Trijntje Barends ? [915], dr. van Barend Olferds ? [916] en Meijltje Adriaans ? [917], ged. op 1 jun 1738 te Terschelling, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 24 aug 1781 te Terschelling, begr. op 25 aug 1781 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 55 jaar oud) (3) [302] op 24 aug 1783 te Terschelling met Grietje Jacobs ? [918], ged. op 9 nov 1727 te Terschelling, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 22 mei 1798 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 68 en ongeveer 63 jaar oud) (4) [2220] op 4 mrt 1802 te Terschelling met Aafje LIEUWES [5968], ged. op 21 dec 1738 te Midsland, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 16 jan 1809 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Antje Arjens [364], ged. op 6 apr 1738 te Terschelling, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 13 dec 1808 te Terschelling, volgt IIIc.

Generatie III

IIIa. Cornelis Cornelis TOT [258], zn. van Cornelis Cornelis TOT [172] (IIa) en Neeltje Gaauwesen BUIJS [174], ged. op 8 okt 1713 te Terschelling, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1757, tr. [57] met Antje “KLAAS” [259], dr. van Klaas JANSEN [358] en Trijntje SCHAR [359], ged. op 19 nov 1713 te Terschelling, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 30 mei 1770 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Klaas Cornelis [260], geb. in 1741, ged. op 24 sep 1741 te Terschelling, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 23 jun 1743 te Terschelling.
2. Klaas Cornelis [261], geb. in 1743 te Terschelling, ged. op 23 jun 1743 te Terschelling.
3. Jan(Ke) Cornelis [262], geb. in 1745, ged. op 7 mrt 1745 te Terschelling.
4. Trijntje Cornelis [263], geb. in 1748, ged. op 5 mei 1748 te Terschelling, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 6 mei 1755 te Terschelling.
5. Feijke Cornelis [235], geb. in 1750, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 18 feb 1807 te Vlieland, volgt IVa.
6. Trijntje Cornelis [275], geb. in 1755, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op 8 sep 1783 te Terschelling, volgt IVb.

 

IIIb. Grietje Arjens TOT [360], dr. van Arjen Cornelis TOT [356] (IIb) en Tijmon AUKES [357], ged. op 10 nov 1726 te Terschelling, tr. [303] met Cornelis Stevens KOOP [919], zn. van Cornelis KOOP [921] en Trijntje Teekes ? [922], ged. op 26 mei 1720 te Terschelling, zeeman, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 31 mrt 1751.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Cornelis Cornelis [920], ged. op 26 sep 1751 te Terschelling.

 

IIIc. Antje Arjens TOT [364], dr. van Arjen Cornelis TOT [356] (IIb) en Tijmon AUKES [357], ged. op 6 apr 1738 te Terschelling, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 13 dec 1808 te Terschelling, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) (1) [111] op 24 jul 1761 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 10 sep 1778 te Dantzig [Poland]) met Jan Melchert POST [366], ged. in 1734 te Koningsbergen [Pru], zeeman, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 10 sep 1778 te Dantzig [Poland].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Arjen Jans [924], geb. op 5 okt 1765 te Terschelling, ged. op 6 okt 1765 te Terschelling.
2. Lijsbeth Jans [925], geb. op 7 dec 1770 te Terschelling, ged. op 12 dec 1770 te Terschelling.
Antje Arjens TOT [364], tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) [305] op 7 sep 1783 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 mrt 1795 te Frankrijk [Frankrijk]) met Pieter HEKWIG [923], geb. te Dantzig [Poland], ovl. op 1 mrt 1795 te Frankrijk [Frankrijk].
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie IV

IVa. Feijke Cornelis TOT [235], zn. van Cornelis Cornelis TOT [258] (IIIa) en Antje “KLAAS” [259], geb. in 1750, ged. Hervormd op 23 aug 1750 te Terschelling, Schepen van West-Terschelling en zeeloods, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 18 feb 1807 te Vlieland, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) [50] op 28 okt 1773 te Terschelling met Teetske Jans SWART [236], dr. van Jan Reijns SWART [369] (loods) en Neeltje Jans SCHOONE [370], geb. in 1746 te Terschelling, ged. op 5 jun 1746 te Terschelling, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 26 okt 1802 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Cornelis Feijkes [252], geb. in 1774, ged. Hervormd op 22 mei 1774 te Terschelling, ovl. (minder dan één jaar oud) op 9 nov 1774 te Terschelling.
2. Cornelis Feykes [32], geb. op 16 aug 1775 te Terschelling, ovl. (80 jaar oud) op 30 nov 1855 te Terschelling, volgt Va.
3. Neeltje (Neeke) Feijkes [239], geb. op 22 jun 1777 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 21 okt 1849 te Terschelling, volgt Vb.
4. Jan(Ke) Feijkes [253], geb. op 6 jul 1779 te Terschelling, ged. Hervormd op 11 jul 1779 te Terschelling.
5. Klaas Feykes [109], geb. op 28 feb 1781 te Terschelling, ovl. (51 jaar oud) op 12 mei 1832 te Terschelling, volgt Vc.
6. Antje Feijkes [255], geb. op 25 apr 1782 te Terschelling, ged. Hervormd op 28 apr 1782 te Terschelling.
7. Anne Feijkes [256], geb. op 19 okt 1785 te Terschelling, ged. Hervormd op 23 okt 1785 te Terschelling.
8. Trijntje Feijkes [257], geb. op 30 jun 1787 te Terschelling, ged. Hervormd op 1 jul 1787 te Terschelling.

 

IVb. Trijntje Cornelis TOT [275], dr. van Cornelis Cornelis TOT [258] (IIIa) en Antje “KLAAS” [259], geb. in 1755, ged. op 6 apr 1755 te Terschelling, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op 8 sep 1783 te Terschelling, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) [114] op 1 nov 1778 te Terschelling met Pieter Jeremias PILON [371], zn. van Jeremias Willems PILON [372] en Grietje MELIS [373], geb. in 1747 te Ulrum, loods, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 31 mrt 1784.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Doodgeb. kind [650], geb. op 6 jun 1777.
2. Grietje Pieters [652], geb. op 8 mrt 1780 te Terschelling, ged. op 12 mrt 1780 te Terschelling, ovl. (81 jaar oud) op 22 okt 1861 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [306] op 29 jul 1804 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 12 okt 1835 te Terschelling) met Sijmen Jans de VRIES [926], zn. van Jan Hendriks de VRIES [927] en Maamke Tjebbes SWART [928], geb. op 5 dec 1778 te Terschelling, zeeman en loods, ovl. (56 jaar oud) op 12 okt 1835 te Noordzee, begr. te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Doodgeb. kind [651], geb. op 10 jul 1783 te Terschelling.
4. Doodgeb. kind [653], geb. op 10 jul 1783 te Terschelling.

Generatie V

Va. Cornelis Feykes TOT [32], zn. van Feijke Cornelis TOT [235] (IVa) (Schepen van West-Terschelling en zeeloods) en Teetske Jans SWART [236], geb. op 16 aug 1775 te Terschelling, ged. Hervormd op 20 aug 1775 te Terschelling, loods, ovl. (80 jaar oud) op 30 nov 1855 te Terschelling, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) [7] op 26 jan 1806 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 feb 1854 te Terschelling) met Pietje Douwes REUS [33], dr. van Douwe Teunisz REUS [374] (zeeman en loods) en Aukje Gerkes BAKKER [375], geb. op 19 mrt 1782 te Terschelling, ged. op 16 apr 1802 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 1 feb 1854 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Teunis Cornelis [382], geb. circa 8 jan 1809 te Terschelling, ged. op 15 jan 1809 te Terschelling, ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 16 feb 1817 te Terschelling.
2. Aukjen Cornelis [157], geb. op 26 nov 1810 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 28 feb 1883 te Terschelling, volgt VIa.
3. Pietje Cornelis [34], geb. op 16 feb 1817 te Terschelling, ovl. (12 dagen oud) op 28 feb 1817 te Terschelling.
4. Teunis Cornelis [237], geb. op 16 feb 1817 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 24 sep 1896 te Terschelling, volgt VIb.
5. Pietje Cornelis [35], geb. op 1 jan 1823 te Terschelling, ovl. (27 jaar oud) op 8 jun 1850 te Terschelling, volgt VIc.

 

Vb. Neeltje (Neeke) Feijkes TOT [239], dr. van Feijke Cornelis TOT [235] (IVa) (Schepen van West-Terschelling en zeeloods) en Teetske Jans SWART [236], geb. op 22 jun 1777 te Terschelling, ged. Hervormd op 29 jun 1777 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 21 okt 1849 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) [74] op 25 sep 1803 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 21 okt 1849 te Terschelling) met Jan Jacobs NADORT [294], zn. van Jacob Jacobus NADORT [376] (kapitein) en Trijntje Jans VETSCHOEN [377], geb. op 21 nov 1779 te Terschelling, ged. op 28 nov 1779 te Terschelling, visserman, zeeman en loods, ovl. (72 jaar oud) op 24 apr 1852 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Teetske Jans [645], geb. op 29 apr 1804 te Terschelling, ged. op 6 mei 1804 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 12 mei 1883 te Alkmaar, tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) [308] op 15 jul 1838 te Alkmaar met Teunis Lucas ALFRINK [930], zn. van Willem ALFRINK [6066] en Maria Gerarda van den BRINK [6067], geb. op 26 jan 1806 te Harderwijk, ovl. (74 jaar oud) op 3 jan 1881 te Alkmaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Neeltje Jans [646], geb. op 24 mei 1806 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 20 apr 1878 te Terschelling, volgt VId.
3. Jan Jans [647], geb. op 27 nov 1807 te Terschelling, ged. op 2 dec 1807 te Terschelling, schutter, militair en zeeman, ovl. (25 jaar oud) op 13 dec 1832 te ‘s-Hertogenbosch, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [311] op 23 sep 1832 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 13 dec 1832 te ‘s-Hertogenbosch) met Trijntje Cornelis WINTER [934], geb. op 27 dec 1806 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) op 2 mrt 1870 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Jacob Jans [648], geb. op 11 mei 1811 te Terschelling, ovl. (57 jaar oud) op 25 okt 1868 te Noordzee, volgt VIe.
5. Feyke [649], geb. op 28 apr 1814 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 12 mei 1891 te Harlingen, volgt VIf.
6. Cornelis Jans [643], geb. op 11 mrt 1816 te Terschelling, ovl. (18 jaar oud) op 25 okt 1834 te Terschelling.
7. Pieter Jans [929], geb. op 21 mrt 1818 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 12 dec 1888 te Terschelling, volgt VIg.
8. Grietje Jansen [644], geb. op 27 mrt 1821 te Terschelling, ovl. (54 jaar oud) op 22 aug 1875 te Amsterdam, volgt VIh.

 

Vc. Klaas Feykes TOT [109], zn. van Feijke Cornelis TOT [235] (IVa) (Schepen van West-Terschelling en zeeloods) en Teetske Jans SWART [236], geb. op 28 feb 1781 te Terschelling, ged. Hervormd op 4 mrt 1781 te Terschelling, vuurboetstoker, vuurstoker, broodbakker en koekebakkersknecht, ovl. (51 jaar oud) op 12 mei 1832 te Terschelling, begr. op 15 mei 1832 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) (1) [16] op 26 sep 1805 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 28 mei 1816 te Terschelling) met Trijntje Hendriks MEYER [72], dr. van Hendrik Jans MEYER [378] en Aaltje EEUWES [379], geb. op 7 jun 1785 te Terschelling, ged. op 12 jun 1785 te Terschelling, ovl. (30 jaar oud) op 28 mei 1816 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Feyke Klaas [71], geb. op 26 sep 1805 te Terschelling, ged. op 29 sep 1805, zeeman, ovl. (17 jaar oud) op 18 jun 1823 te Terschelling.
2. Hendrik Klaas [73], geb. op 16 sep 1807 te Terschelling, ged. op 20 sep 1807 te Terschelling, zeeman, ovl. (47 jaar oud) op 22 feb 1855 te Terschelling.
3. Jan Klaas [952], geb. op 16 sep 1809 te Terschelling, ged. op 15 okt 1809 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 27 dec 1810 te Terschelling.
4. Jan Klaas [14], geb. op 2 jul 1812 te Terschelling, ovl. (56 jaar oud) op 22 jul 1868 te Terschelling, volgt VIi.
5. Eegjen Klaas [75], geb. op 17 mrt 1815 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 26 mrt 1874 te Terschelling, volgt VIj.
Klaas Feykes TOT [109], tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) (2) [18] (Burgerlijke Stand) op 12 okt 1817 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 12 mei 1832 te Terschelling) met Aaltje Volkerts JONGMAN (JONKMAN) [110], dr. van Volkert IJsbrands JONGMAN [269] en Trijntje Sipkes de JONG [270], geb. op 7 aug 1789 te Terschelling, ged. op 9 aug 1789 te Terschelling, ovl. (47 jaar oud) op 1 sep 1836 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Volkert Klaas [115], geb. op 4 mrt 1818 te Terschelling, ovl. (58 jaar oud) op 13 nov 1876 te Terschelling.
2. Klaas Klaaszen [116], geb. op 25 jun 1821 te Terschelling, ovl. (34 jaar oud) op 13 sep 1855 te Den Helder, volgt VIk.
3. Trijntje Klaas [117], geb. op 24 aug 1824 te Terschelling, ovl. (31 jaar oud) op 21 nov 1855 te Amsterdam, volgt VIl.
4. Feyke Klaas [50], geb. op 22 apr 1827 te Terschelling, ovl. (38 jaar oud) op 1 dec 1865 te Terschelling, volgt VIm.

Generatie VI

VIa. Aukjen Cornelis TOT [157], dr. van Cornelis Feykes TOT [32] (Va) (loods) en Pietje Douwes REUS [33], geb. op 26 nov 1810 te Terschelling, ged. op 2 dec 1810 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 28 feb 1883 te Terschelling, begr. op 2 mrt 1883 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) [31] (Burgerlijke Stand) op 21 mei 1837 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 21 dec 1877 te Terschelling) met Jacob Pieters BROUWER [158], zn. van Pieter Jacobs BROUWER [307] en Aaltje Jacobs NADORT [308], geb. op 25 apr 1804 te Terschelling, arbeider, zeeman en loods, ovl. (73 jaar oud) op 21 dec 1877 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Pietje Jacobs [159], geb. op 11 sep 1837 te Terschelling, ovl. (87 jaar oud) op 13 jan 1925 te Terschelling, volgt VIIa.
2. Cornelis Jacobs [160], geb. op 11 sep 1838 te Terschelling, ovl. (49 jaar oud) op 21 dec 1887 te Terschelling, volgt VIIb.
3. Aukje Jacobs [161], geb. op 30 jan 1840 te Terschelling, ovl. (5 jaar oud) op 25 jan 1846 te Terschelling.
4. Trijntje Jacobs [162], geb. op 14 aug 1842 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 24 nov 1843 te Terschelling.
5. Jacob Jacobs [163], geb. op 17 jan 1845 te Terschelling, ovl. (30 jaar oud) op 16 okt 1875 te Terschelling, volgt VIIc.
6. Teunis Jacobs [164], geb. op 10 mrt 1849 te Terschelling.
7. Aukje Jacobs [165], geb. op 27 sep 1851 te Terschelling, ovl. (13 jaar oud) op 14 mrt 1865 te Terschelling.
Jacob Pieters BROUWER [158], zn. van Pieter Jacobs BROUWER [307] en Aaltje Jacobs NADORT [308], tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) [322] op 27 apr 1828 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 10 aug 1832 te Terschelling) met Maria Magdalena FURER [953], dr. van Jan Andries FURER [954] en Trijntje Andries LORTS [955], geb. op 6 apr 1805 te Terschelling, ged. op 14 apr 1805 te Terschelling, ovl. (27 jaar oud) op 10 aug 1832 te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIb. Teunis Cornelis TOT [237], zn. van Cornelis Feykes TOT [32] (Va) (loods) en Pietje Douwes REUS [33], geb. op 16 feb 1817 te Terschelling, zeeman, ovl. (79 jaar oud) op 24 sep 1896 te Terschelling, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) [51] (Burgerlijke Stand) op 18 okt 1849 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 3 jan 1879 te Terschelling) met Tietje Hessels PUIJT [123], dr. van Hessel Douwes PUIJT [118] (timmerman) en Trijntje Cornelis PRONKER [119], geb. op 12 sep 1819 te Terschelling, Hervormd, ovl. (59 jaar oud) op 6 jan 1879 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Cornelis Teunis [36], geb. op 22 aug 1850 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 28 jun 1923 te Vlieland, volgt VIId.
2. Trijntje Teunis [37], geb. op 14 jul 1854 te Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 16 jun 1938 te Terschelling, volgt VIIe.
3. Hessel Teunis [38], geb. op 17 sep 1856 te Terschelling.
4. Douwe Teunis [39], geb. op 12 sep 1860 te Terschelling, ovl. (89 jaar oud) op 7 okt 1949 te Amsterdam, volgt VIIf.
5. Albert Teunis [40], geb. op 3 mrt 1864 te Terschelling, ovl. (één week oud) op 10 mrt 1864 te Terschelling.

 

VIc. Pietje Cornelis TOT [35], dr. van Cornelis Feykes TOT [32] (Va) (loods) en Pietje Douwes REUS [33], geb. op 1 jan 1823 te Terschelling, ovl. (27 jaar oud) op 8 jun 1850 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [34] (Burgerlijke Stand) op 4 okt 1849 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 8 jun 1850 te Terschelling) met Hendrik Eeltjes KUIJPER [170], zn. van Eeltje Willems KUIJPER [301] (arbeider en zeeman) en Maamke (Maria) Jans LEMMERHIRDT [302], geb. op 28 okt 1821 te Terschelling, arbeider, ovl. (39 jaar oud) op 17 jan 1861 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Pieter [171], geb. op 8 jun 1850 te Terschelling, ovl. (9 dagen oud) op 17 jun 1850 te Terschelling.

 

VId. Neeltje Jans NADORT [646], dr. van Jan Jacobs NADORT [294] (visserman, zeeman en loods) en Neeltje (Neeke) Feijkes TOT [239] (Vb), geb. op 24 mei 1806 te Terschelling, ged. op 15 jun 1806 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 20 apr 1878 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 33 jaar oud) [309] op 3 jun 1827 te Terschelling met Annius Gerrits BIERMAN [931], zn. van Gerrit Willems BIERMAN [932] en Geertruida VELTKAMP [933], geb. op 8 dec 1793 te Steenwijk, schoenmaker en stoker, ovl. (69 jaar oud) op 22 feb 1863 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Gerrit Willem [6068], geb. op 28 nov 1827 te Terschelling, tr. (resp. 33 en ongeveer 38 jaar oud) [2253] op 17 apr 1861 te Amsterdam met Maria NADORT [6077], dr. van Jacobus NADORT [6078] en Philippina FEIJES [6079], geb. circa 1823 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Neeltje [6069], geb. op 14 dec 1828 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 4 nov 1907 te Amsterdam, volgt VIIg.
3. Jan Annius [6070], geb. op 22 okt 1829 te Terschelling, ovl. (8 maanden oud) op 15 jul 1830 te Terschelling.
4. Maria Elisabeth [6071], geb. op 3 mrt 1831 te Terschelling, ovl. (6 jaar oud) op 1 feb 1838 te Terschelling.
5. Hendrik Willem [6072], geb. op 3 mei 1833 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 20 aug 1892 te Amsterdam, volgt VIIh.
6. Cornelis Annius [6073], geb. op 3 jun 1836 te Terschelling, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1892, volgt VIIi.
7. Elisabeth [6074], geb. op 27 apr 1838 te Terschelling, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) [2263] op 28 mrt 1861 te Terschelling met Cornelis Klaaszen van KEULEN [6092], zn. van Klaas Cornelis van KEULEN [6093] en Hilkje Jans VUURER [6094], geb. op 29 mei 1830 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
8. Jan [6075], geb. op 5 mei 1840 te Terschelling, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) [2257] op 14 jun 1866 te Amsterdam met Grietje BULTERMAN [6083], dr. van Christian Jacob Pieter BULTERMAN [6084] (zeeman) en Grietje LUDINGA [6085], geb. circa 1842 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
9. Grietje [6076], geb. op 11 jan 1844 te Terschelling, ovl. (55 jaar oud) op 5 jun 1899 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [2265] op 21 nov 1868 te Terschelling met Jacob van der MO(O)LEN [6095], zn. van Jarig Jans van der MO(O)LEN [6096] en Jantje Rinses GORTER [6097], geb. op 24 aug 1843 te Terschelling, ovl. (75 jaar oud) op 19 feb 1919 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIe. Jacob Jans NADORT [648], zn. van Jan Jacobs NADORT [294] (visserman, zeeman en loods) en Neeltje (Neeke) Feijkes TOT [239] (Vb), geb. op 11 mei 1811 te Terschelling, ged. op 2 jun 1811 te Terschelling, loods en zeeman, ovl. (57 jaar oud) op 25 okt 1868 te Noordzee, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (1) [273] op 29 okt 1837 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 16 jan 1845 te Terschelling) met Joukjen Jacobs SCHOL [819], dr. van Jacob Jans SCHOL [941] en Martje Feijes PRONKER [942], geb. op 2 feb 1815 te Terschelling, ovl. (29 jaar oud) op 16 jan 1845 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Jan Jacobs [820], geb. op 29 jun 1838 te Terschelling, ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 1872, volgt VIIj.
2. Martje [821], geb. op 13 aug 1840 te Terschelling, ovl. (30 jaar oud) op 19 sep 1870 te Terschelling, tr. (resp. 29 en 48 jaar oud) [275] op 20 jan 1870 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 19 sep 1870 te Terschelling) met Berend Berends de HAAN [826], geb. op 1 nov 1821 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 14 jan 1895 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Jacob Jacobs [822], geb. op 3 feb 1843 te Terschelling, ovl. (3 dagen oud) op 6 feb 1843 te Terschelling.
Jacob Jans NADORT [648], tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) (2) [272] op 14 mei 1846 te Terschelling met Iemkje Manus LIEBERG [818], dr. van Magnus Bengts LIEBERG [943] en Neeltje Teunis de VRIES [944], geb. op 2 apr 1820 te Terschelling, Hervormd, ovl. (82 jaar oud) op 11 nov 1902 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
1. Neeltje [827], geb. op 21 okt 1847 te Terschelling, ovl. (18 dagen oud) op 8 nov 1847 te Terschelling.
2. Neeltje [828], geb. op 18 aug 1849 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 6 okt 1931 te Terschelling, volgt VIIk.
3. Maria [829], geb. op 2 sep 1852 te Terschelling, ovl. (81 jaar oud) op 12 mrt 1934 te Amsterdam, volgt VIIl.

 

VIf. Feyke NADORT [649], zn. van Jan Jacobs NADORT [294] (visserman, zeeman en loods) en Neeltje (Neeke) Feijkes TOT [239] (Vb), geb. op 28 apr 1814 te Terschelling, loods en zeeman, ovl. (77 jaar oud) op 12 mei 1891 te Harlingen, begr. te Terschelling, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) [283] op 19 jan 1843 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 12 mei 1891 te Franeker) met Antje Heeres BRUIJN [855], dr. van Heere Willems BRUIJN [945] en Barber Joosten MINK [946], geb. op 3 aug 1816 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 30 jul 1902 te Franeker.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Neeltje [862], geb. op 6 okt 1843 te Terschelling, ovl. (43 jaar oud) op 8 jun 1887 te Vlieland, volgt VIIm.
2. Barber [856], geb. op 25 apr 1846 te Terschelling, ovl. (23 jaar oud) op 6 jun 1869 te Vlieland.
3. Jan [857], geb. op 22 aug 1848 te Terschelling.
4. Heere [860], geb. op 17 aug 1850 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 29 jul 1923 te Harlingen, volgt VIIn.
5. Cornelis [861], geb. op 8 nov 1852 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 24 aug 1912 te Zaandam, volgt VIIo.
6. Maaike [859], geb. op 14 jun 1856 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 21 nov 1922 te Amsterdam, volgt VIIp.
7. Teedske [858], geb. op 11 jul 1858 te Terschelling, ovl. (87 jaar oud) op 14 mrt 1946 te Leeuwarden, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (1) [2298] op 24 feb 1881 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 17 jun 1895 te Harlingen) met Jacob KUIPER [6175], zn. van Klaas (Rintjes) KUIPER [6176] (aannemer) en Antje TJOMSMA [6177], geb. op 3 aug 1851 te Harlingen, onderbaas, ovl. (43 jaar oud) op 17 jun 1895 te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 38 en 53 jaar oud) (2) [2300] op 29 apr 1897 te Franeker, (ontb. door overlijden voor 1946) met Lucas STEDEHOUDER [6178], zn. van Jan Dirks STEDEHOUDER [6179] (Slager) en Maaike Lucas HILDAMA [6180], geb. op 12 okt 1843 te Franeker, Winkelier, ovl. (hoogstens 102 jaar oud) voor 1946. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIg. Pieter Jans NADORT [929], zn. van Jan Jacobs NADORT [294] (visserman, zeeman en loods) en Neeltje (Neeke) Feijkes TOT [239] (Vb), geb. op 21 mrt 1818 te Terschelling, timmerman, ovl. (70 jaar oud) op 12 dec 1888 te Terschelling, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) [319] op 3 apr 1847 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 12 dec 1888 te Terschelling) met Baukje Sipkes de JONG [947], dr. van Sipke Jacobs de JONG [948] en Trijntje Tjallingius BRANDENBURG [949], geb. op 31 jan 1822 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 14 dec 1898 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Trijntje Pieters [1885], geb. op 18 aug 1853 te Terschelling, ovl. (67 jaar oud) op 18 jun 1921 te Amsterdam, volgt VIIq.

 

VIh. Grietje Jansen NADORT [644], dr. van Jan Jacobs NADORT [294] (visserman, zeeman en loods) en Neeltje (Neeke) Feijkes TOT [239] (Vb), geb. op 27 mrt 1821 te Terschelling, Hervormd, ovl. (54 jaar oud) op 22 aug 1875 te Amsterdam, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) [292] op 8 apr 1846 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 14 nov 1873 te Amsterdam) met Jaarig Lieuwesz BORST SCHENKIUS [887], zn. van Lieuwe Jarigs BORST SCHENKIUS [950] (zeeman) en Grietje Abels de JONG [951], geb. op 14 apr 1815 te Terschelling, Hervormd, ovl. (58 jaar oud) op 14 nov 1873 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Rinkje SCHENKIUS [888], geb. op 10 dec 1848 te Terschelling.

 

VIi. Jan Klaas TOT [14], zn. van Klaas Feykes TOT [109] (Vc) (vuurboetstoker, vuurstoker, broodbakker en koekebakkersknecht) en Trijntje Hendriks MEYER [72], geb. op 2 jul 1812 te Terschelling, Schippersknecht en zeeman, ovl. (56 jaar oud) op 22 jul 1868 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [13] (Burgerlijke Stand) op 6 aug 1837 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 22 jul 1868 te Terschelling) met Josephina Jacques LEONARD [74], dr. van Jacques François LEONARD [324] (militair) en Wilhelmina Jans LEMMERHIRDT [325], geb. op 24 okt 1815 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 5 dec 1891 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Klaas Jans [86], geb. op 19 aug 1837 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 22 feb 1910 te Terschelling, volgt VIIr.
2. Hendrik Jans [142], geb. op 16 nov 1839 te Terschelling, ovl. (38 jaar oud) op 26 apr 1878 te Urk, volgt VIIs.
3. Wilhelmina Jans [144], geb. op 20 dec 1841 te Terschelling, ovl. (45 jaar oud) op 30 mrt 1887 te Terschelling, begr. op 1 apr 1887 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [28] (Burgerlijke Stand) op 21 mei 1868 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 30 mrt 1887 te Terschelling) met Gerrit MOLENAAR [149], zn. van Gerrit Gerrits MOLENAAR [311] (loodsschipper en lichtwachter) en Grietje Pieters van KEULEN [312], geb. op 17 mrt 1841 te Terschelling, zeeman en matroos loodswezen, ovl. (50 jaar oud) op 14 mrt 1892 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Sipke Jans [145], geb. op 10 okt 1844 te Terschelling, ovl. (4 jaar oud) op 15 mrt 1849 te Terschelling.
5. Trijntje Jans [146], geb. op 17 jun 1847 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 2 okt 1926 te Terschelling, volgt VIIt.
6. Sipke Jans [147], geb. op 31 mei 1850 te Terschelling, ovl. (7 weken oud) op 24 jul 1850 te Terschelling.
7. Elisabeth Jans [148], geb. op 18 apr 1858 te Terschelling, ovl. (7 weken oud) op 9 jun 1858 te Terschelling.

 

VIj. Eegjen Klaas TOT [75], dr. van Klaas Feykes TOT [109] (Vc) (vuurboetstoker, vuurstoker, broodbakker en koekebakkersknecht) en Trijntje Hendriks MEYER [72], geb. op 17 mrt 1815 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 26 mrt 1874 te Terschelling, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) [14] (Burgerlijke Stand) op 18 jan 1835 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 26 mrt 1874 te Terschelling) met Jelle Jacobs SPITS [76], zn. van Jacob Reynders SPITS [328] (loods) en Antje Jelles SMIT [329], geb. op 14 mei 1809 te Terschelling, Hervormd, arbeider, zeeman en lichtwachter, ovl. (78 jaar oud) op 22 feb 1888 te Terschelling, begr. op 25 feb 1888 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Jacob Jelles [77], geb. op 8 okt 1835 te Terschelling, ovl. (3 maanden oud) op 11 jan 1836 te Terschelling.
2. Jacob Jelles [78], geb. op 23 dec 1836 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 8 jan 1914 te Terschelling, volgt VIIu.
3. Trijntje Jelles [69], geb. op 15 aug 1839 te Terschelling, ovl. (67 jaar oud) op 4 dec 1906 te Terschelling, volgt VIIv.
4. Jan Jelles [80], geb. op 10 aug 1842 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 14 feb 1925 te Terschelling, volgt VIIw.
5. Aaltje Jelles [81], geb. op 5 nov 1844 te Terschelling, ovl. (47 jaar oud) op 7 dec 1891 te Terschelling, volgt VIIx.
6. Neeltje Jelles [82], geb. op 7 apr 1847 te Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 21 okt 1930 te Terschelling, volgt VIIy.
7. Teuntje Jelles [83], geb. op 27 feb 1851 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 4 feb 1940 te Terschelling, volgt VIIz.
8. Klaas Jelles [84], geb. op 18 jun 1854 te Terschelling, ovl. (92 jaar oud) op 25 nov 1946 te Terschelling, volgt VIIaa.

 

VIk. Klaas Klaaszen TOT [116], zn. van Klaas Feykes TOT [109] (Vc) (vuurboetstoker, vuurstoker, broodbakker en koekebakkersknecht) en Aaltje Volkerts JONGMAN (JONKMAN) [110], geb. op 25 jun 1821 te Terschelling, matroos en zeeman, ovl. (34 jaar oud) op 13 sep 1855 te Den Helder, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [41] (Burgerlijke Stand) op 27 aug 1846 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 13 sep 1855 te Den Helder) met Trijntje IJsbrands KUIJPER [209], dr. van IJsbrandt Roelofs KUIJPER [352] (loodsman) en Neeke (Neeltje) Pieters PIE [353], geb. op 27 aug 1824 te Terschelling, ovl. (49 jaar oud) op 4 jan 1874 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Klaas Klaas [250], geb. op 24 nov 1846 te Terschelling, ovl. (91 jaar oud) op 1 jul 1938 te Vlieland, volgt VIIab.
2. Neeltje Klaas [212], geb. op 21 okt 1848 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 30 sep 1850 te Terschelling.
3. Trijntje Klaas [211], geb. op 21 aug 1850 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 24 mei 1852 te Terschelling.
4. Neeltje Klaas [387], geb. op 2 apr 1854 te Terschelling, ovl. (3 maanden oud) op 25 jul 1854 te Terschelling.
5. Jan Klaas [251], geb. op 4 mrt 1856 te Terschelling, ovl. (43 jaar oud) op 4 aug 1899 te Terschelling, volgt VIIac.
Trijntje IJsbrands KUIJPER [209], dr. van IJsbrandt Roelofs KUIJPER [352] (loodsman) en Neeke (Neeltje) Pieters PIE [353], tr. (resp. 32 en 43 jaar oud) (2) [340] op 12 feb 1857 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 10 mrt 1860 te Terschelling) met Pieter Reinders RODA [981], geb. op 24 mei 1813 te Terschelling, Hervormd, ovl. (46 jaar oud) op 10 mrt 1860 te zee 73°14´ Noorderbreedte en 4°20´ Westerlengte, vermist.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIl. Trijntje Klaas TOT [117], dr. van Klaas Feykes TOT [109] (Vc) (vuurboetstoker, vuurstoker, broodbakker en koekebakkersknecht) en Aaltje Volkerts JONGMAN (JONKMAN) [110], geb. op 24 aug 1824 te Terschelling, ovl. (31 jaar oud) op 21 nov 1855 te Amsterdam, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [63] (Burgerlijke Stand) op 27 mrt 1846 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 21 nov 1855 te Amsterdam) met Jan Heertjes BLOEM [282], zn. van Heertje Jans BLOEM [341] (schipper en zeeman) en Trijntje Ariens de VRIES [342], geb. op 21 mei 1825 te Terschelling, Hervormd, zeeman, ovl. (46 jaar oud) op 17 mei 1872 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Heertje Jans [283], geb. op 24 jun 1846 te Terschelling, ovl. (74 jaar oud) op 19 feb 1921 te Vlieland, volgt VIIad.
2. Aaltje Jans [284], geb. op 27 aug 1848 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 22 dec 1921 te Amsterdam, volgt VIIae.
3. Trijntje Jans [285], geb. op 28 apr 1851 te Terschelling, ovl. (36 jaar oud) op 11 apr 1888 te Amsterdam, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [345] op 12 mrt 1879 te Amsterdam met Frederik Eduard HUNTINK [987], geb. op 25 dec 1857 te Amsterdam, timmerman, ovl. (52 jaar oud) op 5 mei 1910 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Johanna Clasina [988], geb. op 14 sep 1853 te Amsterdam, ovl. (42 jaar oud) op 13 mrt 1896 te Amsterdam, volgt VIIaf.
Jan Heertjes BLOEM [282], zn. van Heertje Jans BLOEM [341] (schipper en zeeman) en Trijntje Ariens de VRIES [342], tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) (2) [341] op 28 mei 1856 te Amsterdam met Sjoerdje Aukes BAKKER [982], geb. op 10 aug 1830 te Lemmer, tapster, ovl. (50 jaar oud) op 20 nov 1880 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIm. Feyke Klaas TOT [50], zn. van Klaas Feykes TOT [109] (Vc) (vuurboetstoker, vuurstoker, broodbakker en koekebakkersknecht) en Aaltje Volkerts JONGMAN (JONKMAN) [110], geb. op 22 apr 1827 te Terschelling, zeeman, ovl. (38 jaar oud) op 1 dec 1865 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [9] (Burgerlijke Stand) op 19 dec 1850 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 dec 1865 te Terschelling) met Elisabeth Hessels PUIJT [51], dr. van Hessel Douwes PUIJT [118] (timmerman) en Trijntje Cornelis PRONKER [119], geb. op 5 dec 1829 te Terschelling, Hervormd, winkelierster, ovl. (88 jaar oud) op 19 apr 1918 te Terschelling, begr. op 22 apr 1918 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Aaltje Feykes [52], geb. op 15 mrt 1851 te Terschelling, ovl. (4 jaar oud) op 23 dec 1855 te Terschelling, begr. te Terschelling.
2. Trijntje Feijkes [53], geb. op 8 aug 1854 te Terschelling, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 1899, volgt VIIag.
3. Klaas Feijkes [17], geb. op 15 dec 1860 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 30 mrt 1927 te Terschelling, volgt VIIah.
4. Hessel Feijkes [54], geb. op 8 mrt 1865 te Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op 4 nov 1940 te Den Helder, volgt VIIai.
Elisabeth Hessels PUIJT [51], dr. van Hessel Douwes PUIJT [118] (timmerman) en Trijntje Cornelis PRONKER [119], tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) (2) [86] op 6 feb 1868 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 14 mrt 1916 te Terschelling) met Albert Jacobs GROL [317], zn. van Jacob Douwes GROL [990] en Antje Cornelis de BOER [991], geb. op 14 sep 1832 te Terschelling, kleermaker en zeeman, ovl. (83 jaar oud) op 14 mrt 1916 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Volkert [103], geb. op 7 aug 1868 te Terschelling, visser, ovl. (39 jaar oud) op 19 dec 1907, begr. op 19 dec 1907, tr. [25] met Trijntje Klaas TOT [100], dr. van Klaas Jans TOT [86] (VIIr) (zeeman) en Neeltje Gerrits MOLENAAR [87] (zie VIIIar). Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Generatie VII

VIIa. Pietje Jacobs BROUWER [159], dr. van Jacob Pieters BROUWER [158] (arbeider, zeeman en loods) en Aukjen Cornelis TOT [157] (VIa), geb. op 11 sep 1837 te Terschelling, ovl. (87 jaar oud) op 13 jan 1925 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [324] op 16 apr 1863 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 15 aug 1909 te Terschelling) met Pieter Heertjes SCHROOR [956], zn. van Heertje Pieters SCHROOR [957] en Jantje Eeltjes KUIJPER [958], geb. op 10 jul 1836 te Terschelling, zeeman, ovl. (73 jaar oud) op 15 aug 1909 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Wigje [1243], geb. op 5 okt 1863 te Terschelling, ovl. (10 maanden oud) op 12 aug 1864 te Terschelling.
2. Heertje [1242], geb. op 5 okt 1863 te Terschelling, ovl. (9 maanden oud) op 26 jul 1864 te Terschelling.
3. Jantje [1244], geb. op 18 feb 1867 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 10 aug 1952 te Terschelling, volgt VIIIa.
4. Aukje [1245], geb. op 29 sep 1868 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 28 aug 1942 te Terschelling, volgt VIIIb.
5. Heertje [6356], geb. op 22 apr 1871 te Terschelling, ovl. (65 jaar oud) op 27 apr 1936 te Terschelling, tr. [2383] met Eegje SPITS [6355], dr. van Jacob Jelles SPITS [78] (VIIu) (loods) en Elisabeth Pieters SCHROOR [963], geb. op 30 mei 1872 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 17 nov 1948 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Trijntje [410], geb. op 8 mrt 1874 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 19 dec 1950 te Terschelling, volgt VIIIc.
7. Pietje [1247], geb. op 24 mrt 1876 te Terschelling, ovl. (9 jaar oud) op 24 feb 1886 te Terschelling.
8. Jacob [1248], geb. op 15 sep 1878 te Terschelling, ovl. (7 jaar oud) op 10 feb 1886 te Terschelling.

 

VIIb. Cornelis Jacobs BROUWER [160], zn. van Jacob Pieters BROUWER [158] (arbeider, zeeman en loods) en Aukjen Cornelis TOT [157] (VIa), geb. op 11 sep 1838 te Terschelling, zeeman, ovl. (49 jaar oud) op 21 dec 1887 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [326] op 1 dec 1864 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 21 dec 1887 te Terschelling) met Maamke Gerrits BUIJL [959], dr. van Gerrit Klaas BUIJL [960] en Maamke Foppes SMIT [961], geb. op 12 jun 1840 te Terschelling, ovl. (62 jaar oud) op 27 apr 1903 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1. Jacob [1287], geb. op 27 sep 1865 te Terschelling, ovl. (17 jaar oud) op 23 mrt 1883 te Terschelling.
2. Maria [1290], geb. op 27 sep 1865 te Terschelling, ovl. (9 maanden oud) op 20 jul 1866 te Terschelling.
3. Maria [1291], geb. op 19 jul 1867 te Terschelling, ovl. (21 jaar oud) op 1 mei 1889 te Terschelling.
4. Aukje [1289], geb. op 26 okt 1869 te Terschelling, ovl. (6 maanden oud) op 22 mei 1870 te Terschelling.
5. Jan [1288], geb. op 23 apr 1871 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 17 nov 1943 te Terschelling, volgt VIIId.
6. Aukje [1292], geb. op 18 mei 1874 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 25 jul 1940 te Terschelling, volgt VIIIe.
7. Gerrit [1293], geb. op 2 nov 1876 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 6 dec 1946 te Terschelling, volgt VIIIf.
8. Cornelia [1294], geb. op 3 dec 1878 te Terschelling, ovl. (7 jaar oud) op 2 mei 1886 te Terschelling.
9. Teunis [1295], geb. op 15 jul 1880 te Terschelling, ovl. (29 jaar oud) op 16 aug 1909 te verdronken Ameland, volgt VIIIg.
10. Dirkje [1296], geb. op 23 sep 1882 te Terschelling, ovl. (3 jaar oud) op 21 mrt 1886 te Terschelling.

 

VIIc. Jacob Jacobs BROUWER [163], zn. van Jacob Pieters BROUWER [158] (arbeider, zeeman en loods) en Aukjen Cornelis TOT [157] (VIa), geb. op 17 jan 1845 te Terschelling, loods en matroos, ovl. (30 jaar oud) op 16 okt 1875 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [328] op 19 mei 1870 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 16 okt 1875 te Terschelling) met Wilhelmina Heertjes SCHROOR [962], dr. van Heertje Pieters SCHROOR [957] en Jantje Eeltjes KUIJPER [958], geb. op 24 mei 1843 te Terschelling, ovl. (87 jaar oud) op 2 nov 1930 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Jacob [1313], geb. op 29 sep 1870 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 9 mrt 1947 te Terschelling, volgt VIIIh.
2. Jantje [1314], geb. op 7 mrt 1874 te Terschelling, volgt VIIIi.
3. Teunis [1315], geb. op 27 apr 1876 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 15 feb 1949 te Terschelling, volgt VIIIj.

 

VIId. Cornelis Teunis TOT [36], zn. van Teunis Cornelis TOT [237] (VIb) (zeeman) en Tietje Hessels PUIJT [123], geb. op 22 aug 1850 te Terschelling, zeeman, ovl. (72 jaar oud) op 28 jun 1923 te Vlieland, tr. (resp. 23 en 36 jaar oud) (1) [8] (Burgerlijke Stand) op 13 nov 1873 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 9 mrt 1881 te Terschelling) met Jacomijntje Jelles GROENDIJK [41], dr. van Jelle Reindertsz GROENDIJK [332] (landbouwer) en Antje Pieters BOS [333], geb. op 15 mrt 1837 te Terschelling, ovl. (43 jaar oud) op 9 mrt 1881 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Teunis Cornelis [42], geb. op 13 apr 1873 te Terschelling, ovl. (10 jaar oud) op 21 jun 1883 te Terschelling.
2. Jan Cornelis [43], geb. op 27 apr 1877 te Terschelling, ovl. (13 jaar oud) op 27 aug 1890 te Terschelling, begr. op 30 aug 1890 te Terschelling.
Cornelis Teunis TOT [36] (VIId), tr. (resp. 31 en 42 jaar oud) (2) [15] (Burgerlijke Stand) op 22 nov 1881 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 4 dec 1906 te Terschelling) met zijn achternicht Trijntje Jelles SPITS [69], dr. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj) (zie VIIv).

 

VIIe. Trijntje Teunis TOT [37], dr. van Teunis Cornelis TOT [237] (VIb) (zeeman) en Tietje Hessels PUIJT [123], geb. op 14 jul 1854 te Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 16 jun 1938 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [11] (Burgerlijke Stand) op 25 jul 1880 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 4 dec 1925 te Terschelling) met Klaas Stevens KNOP [44], zn. van Steven Klaas KNOP [330] (zeeman en schipper) en Aaltje Cornelis WORTEL [331], geb. op 14 jan 1855 te Terschelling, zeeman, roeier reddingboot en schipper reddingboot, ovl. (70 jaar oud) op 24 dec 1925 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Steven Klaas [45], geb. op 22 nov 1875 te Terschelling, ovl. (33 jaar oud) op 24 nov 1908, volgt VIIIl.
2. Tietje Klaas [46], geb. op 2 jan 1878 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 18 apr 1963 te Terschelling, volgt VIIIm.
3. Aaltje Klaas [1000], geb. op 22 feb 1880 te Amsterdam, ovl. (6 jaar oud) op 7 jul 1886 te Terschelling.
4. Trijntje Klaas [47], geb. op 2 mrt 1882 te Terschelling, ovl. (4 jaar oud) op 19 jun 1886 te Terschelling.
5. Klaaske Klaas [48], geb. op 19 apr 1884 te Terschelling, ovl. (2 jaar oud) op 4 jul 1886 te Terschelling.
6. Klaas Klaas [49], geb. op 28 feb 1886 te Terschelling, ovl. (69 jaar oud) op 22 mrt 1955 te Terschelling, volgt VIIIn.
7. Aaltje Klaas [64], geb. op 18 apr 1888 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 29 mrt 1955 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) [30] (Burgerlijke Stand) op 18 dec 1913 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 29 mrt 1955 te Terschelling) met Jan Joukes KLIJN [155], zn. van Jouke Jacobs KLIJN [150] (zeeloods) en Trijntje Jans TOT [146] (VIIt), geb. op 23 mei 1881 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 24 mei 1957 te Terschelling, begr. te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
8. Douwe Klaas [65], geb. op 12 sep 1890 te Terschelling, ovl. (9 maanden oud) op 4 jul 1891 te Terschelling.
9. Trijntje Klaas [66], geb. op 22 jul 1892 te Terschelling, ovl. (6 maanden oud) op 5 feb 1893 te Terschelling.
10. Trijntje Klaas [67], geb. op 22 feb 1894 te Terschelling, ovl. (81 jaar oud) op 18 jan 1976 te Amsterdam, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) [356] op 17 jun 1914 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 26 dec 1947 te Amsterdam) met Iemke Joukes KLIJN [156], zn. van Jouke Jacobs KLIJN [150] (zeeloods) en Trijntje Jans TOT [146] (VIIt), geb. op 5 mei 1885 te Terschelling, ovl. (62 jaar oud) op 26 dec 1947 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
11. Klaske Klaas [68], geb. op 15 feb 1897 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 25 jan 1968 te Terschelling, tr. (beiden 23 jaar oud) [357] op 8 jul 1920 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 25 jan 1968 te Terschelling) met Jan Gerrits de BEER [1004], zn. van Gerrit de BEER [1349] en Sieke ROOS [1350], geb. op 1 okt 1896 te Terschelling, loods en visserman, ovl. (73 jaar oud) op 13 mei 1970 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIf. Douwe Teunis TOT [39], zn. van Teunis Cornelis TOT [237] (VIb) (zeeman) en Tietje Hessels PUIJT [123], geb. op 12 sep 1860 te Terschelling, steenzetter, ovl. (89 jaar oud) op 7 okt 1949 te Amsterdam, begr. op 11 okt 1949 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [120] op 20 aug 1884 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 11 jan 1930 te Amsterdam) met Eva HENDRIKS [383], dr. van Riemer Alberts HENDRIKS [6386] (arbeider) en Elisabeth EVERTS [6387], geb. op 13 nov 1861 te Groningen, ovl. (68 jaar oud) op 11 jan 1930 te Amsterdam, begr. op 16 jan 1930 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Elisabeth [390], geb. op 23 jan 1881 te Sloten, ovl. (80 jaar oud) op 30 jul 1961 te Amsterdam, volgt VIIIo.
2. Sophia [391], geb. op 23 sep 1883 te Amsterdam, ovl. (83 jaar oud) op 8 mrt 1967 te Amsterdam, begr. op 10 mrt 1967 te Amsterdam, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [225] op 25 jul 1906 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 30 mrt 1951 te Amsterdam) met Andries Theodorus van LITH [670], zn. van Pieter Johan van LITH [6388] en Elisabeth KOOISTRA [6389], geb. op 17 dec 1878 te Raalte, grondwerker, ovl. (72 jaar oud) op 30 mrt 1951 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Karel [392], geb. op 26 aug 1885 te Amsterdam, ovl. (69 jaar oud) op 25 jan 1955 te Amsterdam, volgt VIIIp.
4. Alberta Cornelia [393], geb. op 17 jul 1887 te Amsterdam, ovl. (72 jaar oud) op 12 jul 1960 te Amsterdam, volgt VIIIq.
5. Harmanna [394], geb. op 30 jun 1889 te Amsterdam, ovl. (29 jaar oud) op 31 mrt 1919 te Amsterdam, begr. op 19 okt 1926 te Amsterdam, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [358] op 29 dec 1911 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 31 mrt 1919 te Amsterdam) met Jacobus KOOPMAN [1005], zn. van Jacobus KOOPMAN [6390] (kruier) en Wilhelmina Elisabeth van ZEELT [6391], geb. op 3 jul 1888 te Amsterdam, werkman, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Gerardus Hendricus [395], geb. op 30 apr 1891 te Amsterdam, ovl. (1 jaar oud) op 26 jun 1892 te Amsterdam.
7. Catharina Elisabeth Maria [396], geb. op 6 aug 1893 te Amsterdam, ovl. (9 maanden oud) op 30 mei 1894 te Amsterdam.
8. Bernardus [397], geb. op 1 jul 1895 te Amsterdam, ovl. (1 jaar oud) op 13 nov 1896 te Amsterdam.
9. Grietje [398], geb. op 2 jul 1897 te Amsterdam, ovl. (35 jaar oud) op 2 jan 1933 te Zaandam, begr. op 16 aug 1944 te Amsterdam, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) [359] op 18 okt 1916 te Amsterdam, (gesch. op 14 mei 1932 te Amsterdam) met Lucas ALOSERIJ [1006], zn. van Cornelis ALOSERIJ [6392] (zeeman) en Margaretha Willemina OTTES [6393], geb. op 30 sep 1890 te Nieuweramstel, schuitenvoerder, ovl. (78 jaar oud) op 20 mrt 1969. Uit dit huwelijk geen kinderen.
10. Trijntje [692], geb. op 19 sep 1899 te Amsterdam, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) circa 9 okt 1967 te Amsterdam, volgt VIIIr.
11. Maria [698], geb. op 31 jan 1902 te Amsterdam, ovl. (54 jaar oud) op 26 feb 1956 te Amsterdam, volgt VIIIs.

 

VIIg. Neeltje BIERMAN [6069], dr. van Annius Gerrits BIERMAN [931] (schoenmaker en stoker) en Neeltje Jans NADORT [646] (VId), geb. op 14 dec 1828 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 4 nov 1907 te Amsterdam, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) [2261] op 4 mei 1854 te Terschelling met Josef GROENEVELD [6089], zn. van Barend GROENEVELD [6090] en Catharina ZIMMERMAN [6091], geb. op 15 dec 1822 te Terschelling, zeeman, ovl. (53 jaar oud) op 12 mrt 1876 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. N.N. [6117], geb. op 21 feb 1855 te Terschelling (doodgeb.).
2. Johannes [6098], geb. op 21 sep 1856 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 28 feb 1929 te Amsterdam, volgt VIIIt.
3. Neeltje [6116], geb. op 18 feb 1866 te Amsterdam, ovl. (61 jaar oud) op 16 jun 1927 te Heiloo.
4. Catharina [6119], geb. op 14 dec 1867 te Amsterdam, ovl. (83 jaar oud) op 25 nov 1951 te Heiloo.
5. Gerrit [6118], geb. op 21 mei 1859 te Terschelling, ovl. (51 jaar oud) op 16 sep 1910 te Amsterdam, volgt VIIIu.

 

VIIh. Hendrik Willem BIERMAN [6072], zn. van Annius Gerrits BIERMAN [931] (schoenmaker en stoker) en Neeltje Jans NADORT [646] (VId), geb. op 3 mei 1833 te Terschelling, zeeman, ovl. (59 jaar oud) op 20 aug 1892 te Amsterdam, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) [2259] op 15 nov 1866 te Amsterdam met Akke BAKKER [6086], dr. van Sjouke Jans BAKKER [6087] en Jenske Cornelis OOMS [6088], geb. op 8 jul 1836 te Amsterdam, ovl. (71 jaar oud) op 14 jun 1908 te Haarlem.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Hendrik Jan [6131], geb. op 9 jan 1875 te Den Helder, ovl. (48 jaar oud) op 26 jan 1923 te Rotterdam, volgt VIIIv.
2. Jan [6135], geb. op 30 dec 1877 te Den Helder, ovl. (58 jaar oud) op 4 jan 1936 te Amsterdam, volgt VIIIw.

 

VIIi. Cornelis Annius BIERMAN [6073], zn. van Annius Gerrits BIERMAN [931] (schoenmaker en stoker) en Neeltje Jans NADORT [646] (VId), geb. op 3 jun 1836 te Terschelling, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1892, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [2256] op 6 nov 1862 te Terschelling met Grietje Klaas REE [6080], dr. van Klaas Teekes REE [6081] en Pietertje Klaas MOLENAAR [6082], geb. op 1 feb 1835 te Terschelling, ovl. (60 jaar oud) op 17 mrt 1895 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jan [6140], geb. op 19 sep 1863 te Terschelling, volgt VIIIx.
2. Klaas [6141], geb. op 26 mrt 1865 te Terschelling, ovl. (4 maanden oud) op 30 jul 1865 te Terschelling.
3. Klaas [6142], geb. op 10 nov 1866 te Terschelling, ovl. (91 jaar oud) op 22 jun 1958 te Terschelling, volgt VIIIy.
4. Neeltje [6143], geb. op 12 okt 1867 te Terschelling, ovl. (3 jaar oud) op 28 dec 1870 te Terschelling.
5. Cornelia [6144], geb. op 9 nov 1868 te Terschelling, ovl. (2 jaar oud) op 7 jan 1871 te Terschelling.

 

VIIj. Jan Jacobs NADORT [820], zn. van Jacob Jans NADORT [648] (VIe) (loods en zeeman) en Joukjen Jacobs SCHOL [819], geb. op 29 jun 1838 te Terschelling, ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 1872, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) [2337] op 10 feb 1864 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 19 aug 1864 te Terschelling) met Elisabet Teunis HAKVOORT [6260], dr. van Teunis Louwes HAKVOORT [6261] en Maamke Jans VISSER [6262], geb. op 1 jun 1838 te Terschelling, ovl. (26 jaar oud) op 19 aug 1864 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Emma [6263], geb. op 24 mrt 1864 te Terschelling, ovl. (28 jaar oud) op 9 jul 1892 te Amsterdam, volgt VIIIz.
Jan Jacobs NADORT [820], tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (2) [274] op 13 dec 1866 te Terschelling met Geertje HAKVOORT [823], dr. van Teunis Louwes HAKVOORT [6261] en Maamke Jans VISSER [6262], geb. op 8 mei 1840 te Terschelling, ovl. (32 jaar oud) op 31 mei 1872 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jacob [824], geb. op 8 apr 1867 te Terschelling, ovl. (50 jaar oud) op 23 jan 1918 te Zeist, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) [2199] op 21 aug 1903 te Huizen met Martje HAKVOORT [5921], dr. van Louw HAKVOORT [6398] (tweede stuurman) en Elisabeth KAALE [6399], geb. op 26 nov 1872 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Jana Maria [825], geb. op 22 apr 1868 te Terschelling, ovl. (2 maanden oud) op 26 jun 1868 te Terschelling.

 

VIIk. Neeltje NADORT [828], dr. van Jacob Jans NADORT [648] (VIe) (loods en zeeman) en Iemkje Manus LIEBERG [818], geb. op 18 aug 1849 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 6 okt 1931 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) [276] op 28 mei 1874 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 5 okt 1916 te Rotterdam) met Jan KLIJN [830], zn. van Rijn (Rein) Jansz KLIJN (KLEIJN) [6400] en Trijntje Cornelisz van KEULEN [6401], geb. op 29 sep 1845 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 5 okt 1916 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Catharina Anna [831], geb. op 22 jul 1877 te Terschelling, ovl. (64 jaar oud) op 27 jan 1942 te Breda.
2. Jacob [832], geb. op 10 dec 1879 te Terschelling, ovl. (5 dagen oud) op 15 dec 1879 te Terschelling.
3. Doodgeb. zoon [833], geb. op 5 jul 1884 te Terschelling.
4. Jacob [834], geb. op 11 nov 1888 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 22 okt 1955 te Breda, volgt VIIIaa.
5. Neli(e)tta Maria [6402], geb. op 27 jul 1885 te Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op 2 okt 1960 te ‘s-Graveland, volgt VIIIab.

 

VIIl. Maria NADORT [829], dr. van Jacob Jans NADORT [648] (VIe) (loods en zeeman) en Iemkje Manus LIEBERG [818], geb. op 2 sep 1852 te Terschelling, ovl. (81 jaar oud) op 12 mrt 1934 te Amsterdam, tr. (beiden 26 jaar oud) [277] op 25 jun 1879 te Terschelling met Jan STOBBE [835], zn. van Klaas STOBBE [6269] en Neeltje Alberts VISSER [6270], geb. op 19 nov 1852 te Terschelling, Ladingmeester, ovl. (61 jaar oud) op 7 nov 1914 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Klaas [840], geb. op 26 mrt 1880 te Terschelling.
2. Jacob [839], geb. op 15 nov 1881 te Terschelling, Tramconducteur, ovl. (63 jaar oud) op 25 mrt 1945 te Amsterdam, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) [2202] op 7 jul 1910 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 25 mrt 1945 te Amsterdam) met Martijntje TRIMP [5924], dr. van Aart TRIMP [6271] (Boomkweker) en Elisabeth van den BERG [6272], geb. op 9 jan 1881 te Purmerend, ovl. (79 jaar oud) op 19 apr 1960 te Blaricum. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Neeltje [838], geb. op 7 jul 1885 te Terschelling, ovl. (46 jaar oud) op 21 sep 1931 te Amsterdam.
4. Emma [837], geb. op 27 sep 1887 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) [2201] op 26 jun 1913 te Amsterdam met Willem Franciscus Cornelis Gerardus MASSEUR [5923], zn. van Gerardus Wilhelmus MASSEUR [6273] (Logementhouder) en Josephina Hendrina Aleida HAMERSLAG [6274], geb. op 4 jul 1877 te Amsterdam, Klerk bij de gemeente gasfabrieken. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Maria [836], geb. op 8 mei 1893 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) [2200] op 4 jul 1918 te Amsterdam met Gerard Paul HAGEMAN [5922], zn. van Dirk Cornelis HAGEMAN [6275] (Timmerman) en Catharina van de VOOREN [6276], geb. op 23 aug 1888 te Valburg, Zincograaf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIm. Neeltje NADORT [862], dr. van Feyke NADORT [649] (VIf) (loods en zeeman) en Antje Heeres BRUIJN [855], geb. op 6 okt 1843 te Terschelling, ovl. (43 jaar oud) op 8 jun 1887 te Vlieland, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [286] op 30 jan 1868 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 8 jun 1887 te Vlieland) met Dingemans den HARTOG [871], zn. van Gerrit Dingemansz den HARTOG [6407] en Frederik(c)a KOUDENBURG [6408], geb. op 24 mei 1841 te Vlieland, Stuurman, ovl. (60 jaar oud) op 2 okt 1901 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Gerrit [873], geb. op 29 jul 1868 te Vlieland, ovl. (6 maanden oud) op 19 feb 1869 te Vlieland.
2. Gerrit [874], geb. op 11 nov 1871 te Vlieland, ovl. (1 jaar oud) op 28 jul 1873 te Vlieland.
3. Antje [875], geb. op 22 nov 1873 te Vlieland, ovl. (10 dagen oud) op 2 dec 1873 te Vlieland.
4. Antje [877], geb. op 24 jan 1875 te Vlieland, ovl. (42 jaar oud) op 12 jun 1917 te Zaandam, volgt VIIIac.
5. Gerrit [6409], geb. circa 1877 te Harlingen, volgt VIIIad.
6. Feike [876], geb. op 15 dec 1879 te Vlieland, ovl. (2 maanden oud) op 3 mrt 1880 te Vlieland.
7. Frederika [882], geb. op 14 jan 1881 te Vlieland, ovl. (86 jaar oud) op 30 apr 1967 te Harlingen, volgt VIIIae.
8. Fijke [881], geb. op 6 dec 1882 te Vlieland, volgt VIIIaf.
9. Dingenman [878], geb. op 28 mrt 1885 te Vlieland, volgt VIIIag.
10. Neeltje [880], geb. op 28 mrt 1885 te Vlieland, ovl. (minstens 73 jaar oud) na 1959, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [289] op 23 jun 1910 te Vlieland met Tjeert ALDERLIESTE [884], zn. van Jan ALDERLIESTE [6287] (arbeider) en Maayke KOUDENBURG [6288], geb. op 18 mei 1884 te Bergen, ovl. (74 jaar oud) op 27 jan 1959 te Texel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
11. Adriana [879], geb. op 3 mei 1886 te Vlieland, onderwijzeres, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) [2351] op 25 okt 1917 te Leeuwarden met Leo GAZENBEEK [6289], zn. van Teunis GAZENBEEK [6290] (Stucadoor) en Grietje van ZOELEN [6291], geb. op 12 dec 1891 te Renkum, Dierenarts. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Dingemans den HARTOG [871], zn. van Gerrit Dingemansz den HARTOG [6407] en Frederik(c)a KOUDENBURG [6408], tr. (resp. 46 en 45 jaar oud) (2) [287] op 26 apr 1888 te Vlieland met Liesbeth KLIJN [872], dr. van Rijn (Rein) Jansz KLIJN (KLEIJN) [6400] en Trijntje Cornelisz van KEULEN [6401], geb. op 11 jan 1843 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 1 feb 1922 te Texel.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIn. Heere NADORT [860], zn. van Feyke NADORT [649] (VIf) (loods en zeeman) en Antje Heeres BRUIJN [855], geb. op 17 aug 1850 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 29 jul 1923 te Harlingen, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [284] op 22 jan 1874 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 jun 1907 te Harlingen) met Wiemkje KAALE [863], dr. van Pieter Alberts KAALE [6292] (Loodsman) en Wiemkje Hendriks SCHROOR [6293], geb. op 9 apr 1849 te Terschelling, ovl. (58 jaar oud) op 1 jun 1907 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Wiemkje [864], geb. op 12 jan 1882 te Harlingen, ovl. (67 jaar oud) op 25 dec 1949 te Harlingen, volgt VIIIah.
2. N.N. [6419], geb. op 28 sep 1884 te Harlingen (doodgeb.).
3. Neeltje [865], geb. op 25 apr 1886 te Harlingen, ovl. (59 jaar oud) op 21 mei 1945 te Harlingen, volgt VIIIai.
4. Maaike [866], geb. op 11 jun 1889 te Harlingen, ovl. (3 maanden oud) op 1 okt 1889 te Harlingen.
5. Fyke [867], geb. op 4 mei 1891 te Harlingen, ovl. (13 dagen oud) op 17 mei 1891 te Harlingen.

 

VIIo. Cornelis NADORT [861], zn. van Feyke NADORT [649] (VIf) (loods en zeeman) en Antje Heeres BRUIJN [855], geb. op 8 nov 1852 te Terschelling, stuurman, ovl. (59 jaar oud) op 24 aug 1912 te Zaandam, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) [285] op 17 feb 1881 te Groningen met Catharina Alderdina SCHOLTENS [868], dr. van Bernardus SCHOLTENS [6304] (Timmerman) en Aaltje van PROOIJEN [6305], geb. op 3 aug 1849 te Groningen, ovl. (79 jaar oud) op 9 mei 1929 te Zaandam.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Feike Adriaan Cornelis [869], geb. op 3 mrt 1883 te Harlingen, ovl. (76 jaar oud) op 10 okt 1959 te Rotterdam, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (1) [288] op 27 aug 1914 te Krimpen aan de IJssel, (gesch. op 12 mrt 1923 te Rotterdam) met Martijntje Hendrika van SCHELVEN [883], dr. van Willem van SCHELVEN [6307] en Lijsje den HARTOG [6308], geb. op 5 feb 1890 te Krimpen aan de IJssel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 42 en 30 jaar oud) (2) [2362] op 30 mrt 1925 te Rotterdam met Johanna Christina EDAUW [6312], dr. van Hermanus Christiaan EDAUW [6313] (Boekhandelaar) en Wilhelmina Cornelia KOUSBROEK [6314], geb. op 29 dec 1894 te Gouda, ovl. (67 jaar oud) op 19 apr 1962 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Bernardus Hermanus [870], geb. op 30 jan 1885 te Harlingen, ovl. (14 jaar oud) op 25 jan 1900 te Zaandam.
3. Jan Hubertus [6306], geb. op 5 dec 1888 te Zaandam, gezagvoerder en Inspecteur der Kon. Holl. Lloyd, ovl. (54 jaar oud) op 16 dec 1942 te Londen [Groot Brittanië], tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [2360] op 1 apr 1915 te Amsterdam met Hermina Hendrika HULSMAN [6309], dr. van Wilhelm (Willem) Christiaan HULSMAN(N) [6310] en Wilhelmina HOFFMANN [6311], geb. op 13 sep 1890 te Amsterdam, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 1942. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIp. Maaike NADORT [859], dr. van Feyke NADORT [649] (VIf) (loods en zeeman) en Antje Heeres BRUIJN [855], geb. op 14 jun 1856 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 21 nov 1922 te Amsterdam, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [2203] op 10 mei 1877 te Terschelling met Fredrik KLEIN [5925], zn. van Johann Wilhelm KLEIN [6315] en Dorothea POSTHUMA [6316], geb. op 9 jun 1852 te Harlingen, scheepstimmerman, ovl. (65 jaar oud) op 25 apr 1918 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Johan Wilhelm [5928], geb. op 13 nov 1878 te Harlingen, ovl. (69 jaar oud) op 15 jul 1948 te Zaandam, volgt VIIIaj.
2. Feike [5927], geb. op 11 jan 1880 te Harlingen, ovl. (1 jaar oud) op 23 sep 1881 te Harlingen.
3. Feike [5929], geb. op 7 feb 1882 te Harlingen, ovl. (83 jaar oud) op 29 nov 1965 te Amsterdam, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) [2205] op 6 mei 1909 te Amsterdam met Anna Wilhelmina JURRIAANS [5933], dr. van Jan Hendrik JURRIAANS [6324] (Koetsier) en Helena SLOT [6325], geb. op 17 sep 1882 te Amsterdam, ovl. (98 jaar oud) op 13 apr 1981 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Dorathea [5930], geb. op 3 feb 1884 te Harlingen, ovl. (60 jaar oud) op 24 jan 1945 te Amsterdam, volgt VIIIak.
5. Jan Cornelis [5931], geb. op 18 aug 1885 te Zaandam, scheepsbeschieter, ovl. (79 jaar oud) op 9 dec 1964 te Amsterdam, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) (1) [2207] op 8 mei 1907 te Velsen, (ontb. door overlijden op 16 dec 1912 te Amsterdam) met Elisabeth DONKERSLOOT [5935], dr. van Arie DONKERSLOOT [6332] en Johanna VERSTEEG [6333], geb. op 31 aug 1888 te Velsen, ovl. (23 jaar oud) op 16 mei 1912 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (2) [2208] op 19 jun 1913 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 7 mrt 1964 te Amsterdam) met Martha KLIJN [5936], dr. van Klaas KLIJN [6334] en Trijntje van der WOUDE [6335], geb. op 30 nov 1886 te Velsen, ovl. (77 jaar oud) op 7 mrt 1964 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Antje [5926], geb. op 6 jan 1887 te Zaandam, ovl. (1 jaar oud) op 7 jan 1888 te Zaandam.

 

VIIq. Trijntje Pieters NADORT [1885], dr. van Pieter Jans NADORT [929] (VIg) (timmerman) en Baukje Sipkes de JONG [947], geb. op 18 aug 1853 te Terschelling, ovl. (67 jaar oud) op 18 jun 1921 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [698] op 19 jan 1877 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 18 jun 1921 te Amsterdam) met Hendrik Jans POST [1886], zn. van Jan Mints POST [6341] (veldwachter) en Dina Bernardus GROENEVELD [6342], geb. op 24 dec 1852 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 20 sep 1925 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Jan Hendriks POST [1887], geb. op 12 sep 1877 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 8 okt 1953 te Amsterdam, volgt VIIIal.
2. Pieter Hendriks POST [1888], geb. op 12 sep 1879 te Terschelling, ovl. (84 jaar oud) op 31 aug 1964 te Utrecht, volgt VIIIam.
3. Bernardus Hendriks POST [1889], geb. op 28 aug 1881 te Terschelling, ovl. (4 jaar oud) op 28 feb 1886 te Terschelling.
4. Baukje Hendriks POST [1890], geb. op 12 dec 1885 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 5 feb 1958 te Amsterdam, begr. op 8 feb 1958 te Amsterdam, tr. (resp. 36 en 35 jaar oud) [699] op 7 nov 1922 te Amsterdam met Oepke PIE [1892], zn. van Jan PIE [6350] en Trijntje KRUL [6351], geb. op 3 sep 1887 te Terschelling, matroos ter koopvaardij, ovl. (54 jaar oud) op 20 dec 1941 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Dina Hendriks POST [1891], geb. op 10 okt 1887 te Terschelling, volgt VIIIan.
6. Neeltje POST [6420], geb. op 20 dec 1892 te Amsterdam, volgt VIIIao.

 

VIIr. Klaas Jans TOT [86], zn. van Jan Klaas TOT [14] (VIi) (Schippersknecht en zeeman) en Josephina Jacques LEONARD [74], geb. op 19 aug 1837 te Terschelling, zeeman, ovl. (72 jaar oud) op 22 feb 1910 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [17] (Burgerlijke Stand) op 17 sep 1863 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 10 feb 1904 te Terschelling) met Neeltje Gerrits MOLENAAR [87], dr. van Gerrit Gerrits MOLENAAR [311] (loodsschipper en lichtwachter) en Grietje Pieters van KEULEN [312], geb. op 28 dec 1838 te Terschelling, ovl. (65 jaar oud) op 10 feb 1904 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Jan Klaas [88], geb. op 14 jun 1864 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 2 jul 1865 te Terschelling.
2. Jan Klaas [89], geb. op 16 aug 1865 te Terschelling, ovl. (23 jaar oud) op 2 nov 1888 te Soerabaya [Indonesië], volgt VIIIap.
3. Gerrit Klaas [93], geb. op 6 jun 1867 te Terschelling, ovl. (74 jaar oud) op 5 sep 1941 te Haarlem, volgt VIIIaq.
4. Hendrik Klaas [98], geb. op 22 apr 1869 te Terschelling, ovl. (38 jaar oud) op 14 mei 1907 te Rotterdam, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [24] (Burgerlijke Stand) op 8 feb 1894 te Terschelling met Wilhelmina Jurriens KASPERS [99], dr. van Jurrien Gerrits KASPERS [318] (timmerman) en Willemke Klaas KNOP [319] (winkelierster), geb. op 26 aug 1868 te Terschelling, ovl. (93 jaar oud) op 4 aug 1962 te Terschelling, begr. op 8 aug 1962 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Trijntje Klaas [100], geb. op 22 apr 1869 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 19 mei 1954 te Terschelling, volgt VIIIar.
6. Willem Klaas [101], geb. op 29 mrt 1871 te Terschelling, zeeman, ovl. (22 jaar oud) op 1 dec 1893.
7. Wilhelmina Klaas [102], geb. op 29 mrt 1871 te Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 10 jun 1954 te Terschelling, volgt VIIIas.

 

VIIs. Hendrik Jans TOT [142], zn. van Jan Klaas TOT [14] (VIi) (Schippersknecht en zeeman) en Josephina Jacques LEONARD [74], geb. op 16 nov 1839 te Terschelling, zeeman, ovl. (38 jaar oud) op 26 apr 1878 te Urk, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) [45] op 17 dec 1873 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 26 apr 1878 te Urk) met Marijtje Geerts BAKKER [221], dr. van Geert BAKKER [313] (visser en schipper) en Willempje KRAMER [314], geb. op 30 mrt 1838 te Urk, ovl. (68 jaar oud) op 6 mrt 1907 te Urk.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Josephina Maria [166], geb. op 19 mrt 1876 te Amsterdam, ovl. (5 maanden oud) op 12 sep 1876 te Urk.
2. Josephina Maria Hendriksz [222], geb. op 21 okt 1877 te Urk, ovl. (76 jaar oud) op 21 jan 1954 te Urk, volgt VIIIat.
Marijtje Geerts BAKKER [221], dr. van Geert BAKKER [313] (visser en schipper) en Willempje KRAMER [314], tr. (resp. 42 en 29 jaar oud) (2) [121] op 22 mei 1880 te Urk, (ontb. door overlijden op 6 mrt 1907 te Urk) met Hessel Everts van URK [384], zn. van Evert van URK [385] (bakker) en Maria Wilhelmina Jacoba POST [386], geb. op 27 apr 1851 te Urk, ovl. (82 jaar oud) op 10 nov 1933 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIt. Trijntje Jans TOT [146], dr. van Jan Klaas TOT [14] (VIi) (Schippersknecht en zeeman) en Josephina Jacques LEONARD [74], geb. op 17 jun 1847 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 2 okt 1926 te Terschelling, begr. op 5 okt 1926 te Terschelling, tr. (beiden 23 jaar oud) [29] (Burgerlijke Stand) op 17 nov 1870 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 2 okt 1926 te Terschelling) met Jouke Jacobs KLIJN [150], zn. van Jacob Jans KLIJN [309] (loods en postknecht) en Trijntje Jans WEVER [310], geb. op 23 mei 1847 te Terschelling, zeeloods, ovl. (82 jaar oud) op 14 jun 1929 te Amsterdam, begr. op 19 jun 1929 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Jacob Joukes [151], geb. op 20 apr 1871 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 11 feb 1957 te Harlingen, volgt VIIIau.
2. Josephina Wilhelmina [152], geb. op 12 nov 1873 te Terschelling, ovl. (42 jaar oud) op 17 feb 1916 te Den Helder, volgt VIIIav.
3. Jan Joukes [153], geb. op 23 sep 1876 te Terschelling, ovl. (4 maanden oud) op 4 feb 1877 te Terschelling.
4. Trijntje Joukes [154], geb. op 26 apr 1878 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 21 aug 1963 te Amsterdam, volgt VIIIaw.
5. Jan Joukes [155], geb. op 23 mei 1881 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 24 mei 1957 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. [30] met Aaltje Klaas KNOP [64], dr. van Klaas Stevens KNOP [44] (zeeman, roeier reddingboot en schipper reddingboot) en Trijntje Teunis TOT [37] (VIIe). Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Iemke Joukes [156], geb. op 5 mei 1885 te Terschelling, ovl. (62 jaar oud) op 26 dec 1947 te Amsterdam, tr. [356] met Trijntje Klaas KNOP [67], dr. van Klaas Stevens KNOP [44] (zeeman, roeier reddingboot en schipper reddingboot) en Trijntje Teunis TOT [37] (VIIe). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIu. Jacob Jelles SPITS [78], zn. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 23 dec 1836 te Terschelling, loods, ovl. (77 jaar oud) op 8 jan 1914 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [329] op 20 nov 1862 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 8 mei 1913 te Terschelling) met Elisabeth Pieters SCHROOR [963], dr. van Pieter Pieters SCHROOR [964] en Trijntje Lieuwes KRAB [965], geb. op 12 jul 1835 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 8 mei 1913 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Eegje [1138], geb. op 4 nov 1863 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 20 aug 1865 te Terschelling.
2. Eegje [6355], geb. op 30 mei 1872 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 17 nov 1948 te Terschelling, tr. [2383] met Heertje SCHROOR [6356], zn. van Pieter Heertjes SCHROOR [956] (zeeman) en Pietje Jacobs BROUWER [159] (VIIa). Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Jelle [6357], geb. op 22 jun 1866 te Terschelling, ovl. (74 jaar oud) op 14 mrt 1941 te Vlissingen, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [2384] op 16 jan 1889 te Terschelling met Egeje ZEYLEMAKER [6359], dr. van Willem ZEYLEMAKER [6360] en Tettje de BOER [6361], geb. op 23 okt 1867 te Terschelling, ovl. (minstens 21 jaar oud) tussen 1889 en 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Trijntje [6358], geb. op 15 nov 1868 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) op 28 jul 1932 te Terschelling, volgt VIIIax.

 

VIIv. Trijntje Jelles SPITS [69], dr. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 15 aug 1839 te Terschelling, Hervormd, ovl. (67 jaar oud) op 4 dec 1906 te Terschelling, begr. op 7 dec 1906 te Terschelling, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) (1) [12] (Burgerlijke Stand) op 2 mrt 1870 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 sep 1880 te Terschelling) met Teunis Teunis KLEIN [70], zn. van Teunis Teunis KLEIN [326] en Wietske Tijs WULP [327], geb. op 17 mei 1840 te Terschelling, ovl. (40 jaar oud) op 1 sep 1880 te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Trijntje Jelles SPITS [69], tr. (2) [15] met haar achterneef Cornelis Teunis TOT [36] (zie VIId).
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Hendrik Cornelis [79], geb. op 16 feb 1883 te Terschelling, ovl. (93 jaar oud) op 7 sep 1976 te Vlieland, volgt VIIIk.

 

VIIw. Jan Jelles SPITS [80], zn. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 10 aug 1842 te Terschelling, zeeman, ovl. (82 jaar oud) op 14 feb 1925 te Terschelling, tr. (resp. 37 en 22 jaar oud) [331] op 13 nov 1879 te Terschelling met Trijntje Jans SMIT [966], dr. van Jan Jelszen SMIT [343] (arbeider) en Neeltje Hendriks de BREED [344] (dienstbode), geb. op 3 apr 1857 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 20 jan 1924 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Jacob [1139], geb. op 17 mrt 1880 te Terschelling, ovl. (68 jaar oud) op 12 feb 1949 te Terschelling, volgt VIIIay.

 

VIIx. Aaltje Jelles SPITS [81], dr. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 5 nov 1844 te Terschelling, ovl. (47 jaar oud) op 7 dec 1891 te Terschelling, tr. (resp. 30 en 50 jaar oud) [332] op 22 apr 1875 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 7 dec 1891 te Terschelling) met Hendrik Berends de HAAN [967], zn. van Berend Tjerks de HAAN [968] en Grietje Marcus SCHOL [969], geb. op 19 nov 1824 te Terschelling, schipper, zeeman en visser, ovl. (89 jaar oud) op 16 dec 1913 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Geertje [1141], geb. op 2 mei 1876 te Terschelling, ovl. (61 jaar oud) op 23 feb 1938 te Terschelling, volgt VIIIaz.
2. Marcus [1142], geb. op 29 okt 1878 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 15 nov 1956 te Terschelling.
3. Jacob [1143], geb. op 9 mrt 1881 te Terschelling, ovl. (5 jaar oud) op 3 sep 1886 te Terschelling.
4. Hendrik [1144], geb. op 9 okt 1885 te Terschelling, ovl. (34 jaar oud) op 24 jan 1920 te Rotterdam, volgt VIIIba.
Hendrik Berends de HAAN [967], zn. van Berend Tjerks de HAAN [968] en Grietje Marcus SCHOL [969], tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) [334] op 7 jul 1853 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 14 jan 1870 te Terschelling) met Johanna Catharina RUS [970], dr. van Jan Hessels RUS [971] en Hendrina Catharina PERSOONS [972], geb. op 31 okt 1827 te Terschelling, ovl. (42 jaar oud) op 14 jan 1870 te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIy. Neeltje Jelles SPITS [82], dr. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 7 apr 1847 te Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 21 okt 1930 te Terschelling, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) [336] op 6 aug 1874 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 24 mrt 1895 te Terschelling) met Hendrik Hendriks de BREED [973], zn. van Hendrik Pieters de BREED [974] en Antje Jans van der MEULEN [975], geb. op 18 jun 1843 te Terschelling, ovl. (51 jaar oud) op 24 mrt 1895 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1. Eegje [1151], geb. op 22 mrt 1875 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 4 jan 1946 te Vlieland, volgt VIIIbb.
2. Pieter [1152], geb. op 14 jul 1876 te Terschelling, ovl. (25 jaar oud) op 14 okt 1901 te Terschelling, volgt VIIIbc.
3. Teuntje [1153], geb. op 3 mrt 1878 te Terschelling, ovl. (3 maanden oud) op 30 jun 1878 te Terschelling.
4. Teunis [1154], geb. op 23 mei 1879 te Terschelling, ovl. (89 jaar oud) op 9 aug 1968 te Vlieland, volgt VIIIbd.
5. Anna [1155], geb. op 23 sep 1880 te Terschelling, ovl. (7 maanden oud) op 14 mei 1881 te Terschelling.
6. Klaas [1156], geb. op 20 nov 1881 te Terschelling, ovl. (48 jaar oud) op 4 apr 1930 te Terschelling.
7. Oepke [1157], geb. op 10 jan 1883 te Terschelling, ovl. (32 jaar oud) op 10 nov 1915 te Harlingen, volgt VIIIbe.
8. Jan [1158], geb. op 17 mrt 1884 te Terschelling, ovl. (2 maanden oud) op 6 jun 1884 te Terschelling.
9. Willemke [1140], geb. op 15 mei 1885 te Terschelling, ovl. (58 jaar oud) op 2 jul 1943 te Terschelling, volgt VIIIbf.
10. Anna [1159], geb. op 14 aug 1888 te Terschelling, volgt VIIIbg.

 

VIIz. Teuntje Jelles SPITS [83], dr. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 27 feb 1851 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 4 feb 1940 te Terschelling, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) [96] op 22 dec 1881 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 aug 1924 te Terschelling) met Pieter Pieters KUIJPER [334], zn. van Pieter IJsbrands KUIJPER [976] en Grietje Christiaans WESTERS [977], geb. op 15 okt 1853 te Terschelling, zeeman en visser, ovl. (70 jaar oud) op 1 aug 1924 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Grietje [1175], geb. op 19 nov 1882 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 11 mrt 1955 te Harlingen, volgt VIIIbh.
2. Pieter [1174], geb. op 2 nov 1884 te Terschelling, ovl. (80 jaar oud) op 20 apr 1965 te Terschelling, volgt VIIIbi.
3. Eegje [1179], geb. op 10 nov 1886 te Terschelling, ovl. (91 jaar oud) op 1 okt 1978 te Terschelling, volgt VIIIbj.
4. Christiaan [240], geb. op 21 mei 1894 te Terschelling, ovl. (48 jaar oud) op 16 jan 1943 te Terschelling, volgt VIIIbk.

 

VIIaa. Klaas Jelles SPITS [84], zn. van Jelle Jacobs SPITS [76] (arbeider, zeeman en lichtwachter) en Eegjen Klaas TOT [75] (VIj), geb. op 18 jun 1854 te Terschelling, zeeman, ovl. (92 jaar oud) op 25 nov 1946 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [338] op 22 apr 1875 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 25 feb 1924 te Terschelling) met Johanna Frederica KRUL [978], dr. van Pieter Stevens KRUL [979] en Hester Lieuwes BOS [980], geb. op 12 mei 1851 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 25 feb 1924 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Eegje [1183], geb. op 1 nov 1875 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 20 apr 1948 te Terschelling, volgt VIIIbl.
2. Hester [1184], geb. op 18 jan 1877 te Terschelling, ovl. (9 jaar oud) op 17 okt 1886 te Terschelling.
3. Jelle [1185], geb. op 1 aug 1879 te Terschelling, volgt VIIIbm.
4. Pietje [1186], geb. op 6 apr 1882 te Terschelling, ovl. (3 maanden oud) op 24 jul 1882 te Terschelling.
5. Pietje [1187], geb. op 13 mrt 1884 te Terschelling, ovl. (21 jaar oud) op 24 aug 1905 te Terschelling, volgt VIIIbn.
6. Klaas [1188], geb. op 9 aug 1886 te Terschelling, visserman, ovl. (minstens 63 jaar oud) na 1950, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [454] op 21 dec 1911 te Terschelling met Maria KAALE [1196], dr. van Willem KAALE [1197] en Alida SCHROO [1198], geb. op 1 okt 1889 te Terschelling, ovl. (60 jaar oud) op 20 mrt 1950 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7. Hester [1173], geb. op 17 aug 1889 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 21 jun 1975, volgt VIIIbo.

 

VIIab. Klaas Klaas TOT [250], zn. van Klaas Klaaszen TOT [116] (VIk) (matroos en zeeman) en Trijntje IJsbrands KUIJPER [209], geb. op 24 nov 1846 te Terschelling, walvisvaarder, ovl. (91 jaar oud) op 1 jul 1938 te Vlieland, begr. te Terschelling, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) [59] (Burgerlijke Stand) op 17 aug 1873 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 23 mrt 1919 te Terschelling) met Antje Lubs GROL [111], dr. van Lub Jacobsz GROL [350] (timmerman en weesvader) en Pietje de VRIES [351], geb. op 19 okt 1852 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 23 mrt 1919 te Terschelling, begr. op 26 mrt 1919 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Trijntje Klaas [114], geb. op 22 apr 1874 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 27 sep 1875 te Terschelling.
2. Jacob Klaas [113], geb. op 9 mei 1876 te Terschelling, zeeman, ovl. (23 jaar oud) op 17 apr 1900 te Las Palmas [Spanje].
3. Trijntje Klaas [112], geb. op 17 jul 1878 te Terschelling, ovl. (4 jaar oud) op 9 nov 1882 te Terschelling.
4. Lub Klaas [271], geb. op 13 okt 1881 te Terschelling, zeeman en visser, ovl. (25 jaar oud) op 6 aug 1907 te Aberdeen [Groot Brittanië], tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [60] (Burgerlijke Stand) op 17 dec 1905 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 6 aug 1907 te Terschelling) met Maaike Hendriks STOBBE [274], dr. van Hendrik Jans STOBBE [348] (smidsknecht en grofsmid) en Anke Klaas MOLENAAR [349], geb. op 20 jun 1880 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 4 sep 1957 te Terschelling, begr. te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Doodgeb. zoon [404], geb. en ovl. op 26 apr 1887 te Terschelling, begr. op 28 apr 1887 te Terschelling.
6. Klaas Klaas [264], geb. op 26 apr 1887 te Terschelling, ovl. (5 maanden oud) op 25 okt 1887 te Terschelling.
7. Trijntje Klaas [265], geb. op 28 jul 1888 te Terschelling, ovl. (64 jaar oud) op 14 mei 1953 te Terschelling, volgt VIIIbp.
8. Klaas Klaas [267], geb. op 7 okt 1889 te Terschelling, matroos motordrijver, ovl. (88 jaar oud) op 14 jan 1978 te Terschelling, begr. te Terschelling.
9. Pietje Klaas [268], geb. op 17 nov 1892 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 31 okt 1959 te Groningen, volgt VIIIbq.

 

VIIac. Jan Klaas TOT [251], zn. van Klaas Klaaszen TOT [116] (VIk) (matroos en zeeman) en Trijntje IJsbrands KUIJPER [209], geb. op 4 mrt 1856 te Terschelling, visserman en arbeider, ovl. (43 jaar oud) op 4 aug 1899 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 38 en 30 jaar oud) [62] (Burgerlijke Stand) op 31 jan 1895 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 4 aug 1899 te Terschelling) met Jantje SMIT [210], dr. van Jan Jelszen SMIT [343] (arbeider) en Neeltje Hendriks de BREED [344] (dienstbode), geb. op 14 aug 1864 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 30 nov 1941 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Trijntje [277], geb. op 11 aug 1892 te Terschelling, ovl. (75 jaar oud) op 9 okt 1967 te Amsterdam, volgt VIIIbr.
2. Jan [278], geb. op 17 mei 1894 te Terschelling, bokkehouder en geiteboer, ovl. (62 jaar oud) op 1 nov 1956 te Terschelling, begr. te Terschelling.
3. Klaas [279], geb. op 18 aug 1895 te Terschelling, ovl. (1 jaar oud) op 11 sep 1896 te Terschelling, begr. op 12 sep 1896 te Terschelling.
4. Hendrik [280], geb. op 6 jun 1897 te Terschelling, Schoenmaker, ovl. (44 jaar oud) op 28 dec 1941 te Medemblik.
5. Antje [281], geb. op 13 nov 1899 te Terschelling, ovl. (2 maanden oud) op 8 feb 1900 te Terschelling, begr. op 12 feb 1900 te Terschelling.

 

VIIad. Heertje Jans BLOEM [283], zn. van Jan Heertjes BLOEM [282] (zeeman) en Trijntje Klaas TOT [117] (VIl), geb. op 24 jun 1846 te Terschelling, loods en zeeman, ovl. (74 jaar oud) op 19 feb 1921 te Vlieland, begr. te Vlieland, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [342] op 17 apr 1873 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 17 mei 1872 te Amsterdam) met Johanna Frederika de BOER [983], dr. van Johan Christiaan de BOER [984] en Antje Pieters ZUIDMULDER [985], geb. op 21 feb 1848 te Terschelling, Hervormd, ovl. (72 jaar oud) op 26 mrt 1920 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Trijntje [1209], geb. op 23 okt 1873 te Terschelling, ovl. (minstens 80 jaar oud) na 1954, volgt VIIIbs.
2. Anna [1210], geb. op 10 mrt 1876 te Terschelling, ovl. (51 jaar oud) op 15 feb 1928 te Alkmaar, volgt VIIIbt.
3. Jan [1211], geb. op 12 jun 1878 te Terschelling, volgt VIIIbu.
4. Johan Christiaan [1214], geb. op 14 sep 1880 te Terschelling, kleermaker, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [471] op 27 sep 1906 te Vlieland met Cornelisje van WESTEN [1233], dr. van Pieter van WESTEN [1234] (Timmerman) en Aafje de BOER [1235], geb. op 12 jan 1882 te Vlieland. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Iemke [1215], geb. op 14 mei 1883 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 21 jan 1955 te Harlingen, volgt VIIIbv.
6. Heertje [1212], geb. op 21 okt 1885 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 23 jun 1964 te Terschelling, volgt VIIIbw.
7. Johanna Frederika [1213], geb. op 14 mei 1889 te Vlieland, ovl. (27 jaar oud) op 14 sep 1916 te Velsen, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [469] op 1 okt 1914 te Vlieland met Sybe KEUNING [1230], zn. van Dirk KEUNING [1231] en Elisabeth VISSER [1232], geb. op 30 aug 1886 te Sint Annaparochie, ovl. (33 jaar oud) op 8 mrt 1920 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.
8. Willem [1216], geb. op 27 dec 1892 te Vlieland, kantoorbediende posterijen, tr. (beiden 24 jaar oud) [475] op 20 dec 1917 te Vlieland met Jacoba BAKKER [1239], dr. van Jacob Cornelis BAKKER [1240] (Vrachtrijder) en Jannetje HOEDEMAKER [1241], geb. op 3 aug 1893 te Vlieland. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIae. Aaltje Jans BLOEM [284], dr. van Jan Heertjes BLOEM [282] (zeeman) en Trijntje Klaas TOT [117] (VIl), geb. op 27 aug 1848 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 22 dec 1921 te Amsterdam, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) [344] op 28 mei 1879 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 22 dec 1921 te Amsterdam) met Gerardus Wilhelmus POOLS [986], zn. van Anna POOLS [6182], geb. op 26 jul 1850 te Amsterdam, pakhuisknecht, schoenmaker, ovl. (79 jaar oud) op 28 nov 1929 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Johanna Christina [6181], geb. op 27 mei 1875 te Amsterdam, ovl. (77 jaar oud) op 2 jan 1953 te Amsterdam, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) [2304] op 31 mei 1905 te Amsterdam met Franciscus Johannes Marinus MICHELS [6185], zn. van Johannes Hubertus Bernardus MICHELS [6186] (Kleermaker) en Willemina SPIERENS [6187], geb. op 2 jan 1879 te Amsterdam, gasthuisbediende, ovl. (77 jaar oud) op 17 jun 1956 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Aaltje [6188], geb. op 5 feb 1882 te Amsterdam, ovl. (minstens 30 jaar oud) na 1913, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) [2306] op 23 okt 1913 te Amsterdam met Joseph Maria Wilhelmus SWART [6190], zn. van Bernardus Franciscus Antonius SWART [6202] en Alida Geertruida BREDERO [6203], geb. op 3 mei 1884 te Amsterdam, huisschilder, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) circa 1970 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Frederik Hendriks [6189], geb. op 17 mei 1888 te Amsterdam, ovl. (50 jaar oud) op 2 jan 1939 te Assendelft, tr. (beiden 34 jaar oud) [2307] op 29 jun 1922 te Amsterdam met Johanna Margaretha KLIJN [6191], dr. van Wouter Hendrik KLIJN [6204] en Alida BÖDEKER [6205], geb. op 3 dec 1887 te Amsterdam, ovl. (65 jaar oud) op 29 dec 1952 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIaf. Johanna Clasina BLOEM [988], dr. van Jan Heertjes BLOEM [282] (zeeman) en Trijntje Klaas TOT [117] (VIl), geb. op 14 sep 1853 te Amsterdam, ovl. (42 jaar oud) op 13 mrt 1896 te Amsterdam, tr. (resp. 18 en 26 jaar oud) [346] op 14 aug 1872 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 13 mrt 1896 te Amsterdam) met Nicolaas Jacobus POOTJES [989], zn. van Jacobus POOTJES [6183] (ijzerdraaier) en Christina REUSE [6184], geb. op 21 sep 1845 te Amsterdam, draaijer, ovl. (62 jaar oud) op 31 dec 1907 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Christiaan Jacobus [6193], geb. op 28 okt 1875 te Amsterdam, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1900, volgt VIIIbx.
2. Guurtje Jans [6192], geb. op 20 dec 1877 te Amsterdam, ovl. (85 jaar oud) op 24 okt 1963 te Amsterdam, volgt VIIIby.
3. Jan Hendrik [6194], geb. op 23 mrt 1884 te Amsterdam, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1949, volgt VIIIbz.
4. Johanna Clasina [6195], geb. op 12 mrt 1889 te Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op 21 dec 1969 te Haarlem, volgt VIIIca.
5. Aaltje [6196], geb. op 30 nov 1891 te Amsterdam, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1917, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) [2312] op 25 apr 1917 te Amsterdam met Jacob EELMAN [6201], zn. van Jacob EELMAN [6213] (zeeman) en Marijtje HEMELRIJK [6214], geb. op 10 aug 1885 te Amsterdam, werkman, ovl. (67 jaar oud) op 15 okt 1952 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Nicolaas Jacobus [6236], geb. op 12 mei 1893 te Amsterdam, ovl. (12 dagen oud) op 24 mei 1893 te Amsterdam.

 

VIIag. Trijntje Feijkes TOT [53], dr. van Feyke Klaas TOT [50] (VIm) (zeeman) en Elisabeth Hessels PUIJT [51] (winkelierster), geb. op 8 aug 1854 te Terschelling, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 1899, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) (1) [5] (Burgerlijke Stand) op 6 nov 1873 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 28 mrt 1878 te Terschelling) met Hendrik KUYPER [12], zn. van Volkert IJsbrandsz KUYPER [339] (loods) en Antje Teunis KRUL [340], geb. op 6 mrt 1850 te Terschelling, zeeman, ovl. (28 jaar oud) op 28 mrt 1878 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Volkert [13], geb. op 19 jul 1874 te Terschelling.
2. Elisabeth [15], geb. op 5 dec 1876 te Terschelling.
3. Albert [16], geb. op 25 nov 1878 te Terschelling, volgt VIIIcb.
Trijntje Feijkes TOT [53], tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (2) [371] op 28 okt 1885 te Amsterdam met haar neef Albert POST [1024], zn. van Hendrik Mints POST [1025] en Antje Hessels PUYT [125], geb. op 20 okt 1862 te Amsterdam, Zeeman.
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 

VIIah. Klaas Feijkes TOT [17], zn. van Feyke Klaas TOT [50] (VIm) (zeeman) en Elisabeth Hessels PUIJT [51] (winkelierster), geb. op 15 dec 1860 te Terschelling, Visser en zeeman, Zeeman, ovl. (66 jaar oud) op 30 mrt 1927 te Terschelling, begr. op 2 apr 1927 te Terschelling, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [6] (Burgerlijke Stand) op 28 jun 1883 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 30 mrt 1927 te Terschelling) met Tettje Sjoerds de JONG [18], dr. van Sjoerd Douwes de JONG [55] (Zeeman) en Aafje Poulus SLUYK [56], geb. op 21 apr 1860 te Terschelling, ovl. (84 jaar oud) op 27 jun 1944 te Terschelling, begr. op 28 jun 1944 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:
1. Feyke [19], geb. op 7 sep 1885 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 18 feb 1963 te Amsterdam, volgt VIIIcc.
2. Douwe [20], geb. op 30 nov 1886 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 2 nov 1959 te Terschelling, volgt VIIIcd.
3. Albert [21], geb. op 16 feb 1888 te Terschelling, stuurman reddingboot Brandaris I, vermist op 23 okt 1921 te Terschelling.
4. Aafje [22], geb. op 8 jun 1889 te Terschelling, ovl. (18 dagen oud) op 26 jun 1889 te Terschelling, begr. te Terschelling.
5. Sjoerd [23], geb. op 25 jul 1890 te Terschelling, ovl. (één maand oud) op 21 sep 1890 te Terschelling, begr. op 24 sep 1890 te Terschelling.
6. Hessel [9], geb. op 8 okt 1891 te Terschelling, ovl. (84 jaar oud) op 30 mei 1976 te Zaandam, volgt VIIIce.
7. Pietje Aafje [24], geb. op 31 dec 1892 te Terschelling, ovl. (5 maanden oud) op 11 jun 1893 te Terschelling, begr. te Terschelling.
8. Doodgeb. zoon [238], geb. en ovl. op 28 jul 1894 te Terschelling, begr. te Terschelling.
9. Aafje [25], geb. op 30 nov 1895 te Terschelling, ovl. (91 jaar oud) op 31 mrt 1987 te Terschelling, volgt VIIIcf.
10. Elisabeth [26], geb. op 25 nov 1896 te Terschelling, ovl. (6 maanden oud) op 13 jun 1897 te Terschelling, begr. op 16 jun 1897 te Terschelling.
11. Elisabeth [27], geb. op 29 nov 1898 te Terschelling, ovl. (19 dagen oud) op 18 dec 1898 te Terschelling, begr. op 21 dec 1898 te Terschelling.
12. Elisabeth [28], geb. op 9 okt 1901 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 16 jan 1975 te Harlingen, begr. te Terschelling, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [127] op 26 jun 1930 te Terschelling met Andries WORTEL [406], zn. van Jacob WORTEL [407] (arbeider) en Leentje BLOEM [408], geb. op 8 jul 1899 te Terschelling, broodbakker, ovl. (65 jaar oud) op 14 nov 1964 te Terschelling, begr. op 18 nov 1964 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
13. Jacob [29], geb. op 23 feb 1903 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 19 okt 1991 te Harlingen, volgt VIIIcg.
14. Volkert [30], geb. op 24 nov 1905 te Terschelling, ovl. (23 dagen oud) op 17 dec 1905 te Terschelling, begr. op 19 dec 1905 te Terschelling.
15. Sjoerd [31], geb. op 24 nov 1905 te Terschelling, ovl. (68 jaar oud) op 9 mrt 1974 te Terschelling, begr. op 12 mrt 1974 te Terschelling.

 

VIIai. Hessel Feijkes TOT [54], zn. van Feyke Klaas TOT [50] (VIm) (zeeman) en Elisabeth Hessels PUIJT [51] (winkelierster), geb. op 8 mrt 1865 te Amsterdam, schipper, werkman en visser, Visserman, ovl. (75 jaar oud) op 4 nov 1940 te Den Helder, begr. te Harlingen, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [64] op 10 dec 1888 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 21 jun 1933 te Harlingen) met Sjoukje BEIMA [189], dr. van Tjerk BEIMA [388] en Catharina STRUIKS [389] (koopvrouw), geb. op 7 okt 1866 te Harlingen, dienstbode, ovl. (66 jaar oud) op 21 jun 1933 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Elisabeth [190], geb. op 13 jun 1889 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 10 jan 1975 te Dordrecht, volgt VIIIch.
2. Tjerk [191], geb. op 1 dec 1890 te Terschelling, ovl. (54 jaar oud) op 1 mrt 1945 te Harlingen, volgt VIIIci.
3. Feyke [192], geb. op 14 mei 1892 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 7 sep 1964 te Harlingen, volgt VIIIcj.
4. Albertus [193], geb. op 21 jul 1894 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 7 apr 1977 te Egmond aan Zee, volgt VIIIck.
5. Albert [194], geb. op 14 sep 1896 te Terschelling, ovl. (22 jaar oud) op 13 jun 1919 te Oosterbierum.
6. Trijntje [195], geb. op 18 okt 1899 te Terschelling, ovl. (23 jaar oud) op 18 jun 1923 te Vlieland, begr. te Vlieland, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [136] op 1 aug 1921 te Papendrecht met Arie de RADDER [420], zn. van Arie de RADDER [1399] en Francina van DIJL [1400], geb. op 6 feb 1896 te Sliedrecht. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
7. Klaas [196], geb. op 16 jul 1902 te Vlieland, ovl. (89 jaar oud) op 31 aug 1991 te Harlingen, volgt VIIIcl.
8. Cathriena [418], geb. op 22 mei 1904 te Vlieland, ovl. (92 jaar oud) op 11 jul 1996 te Rotterdam, volgt VIIIcm.

Generatie VIII

VIIIa. Jantje SCHROOR [1244], dr. van Pieter Heertjes SCHROOR [956] (zeeman) en Pietje Jacobs BROUWER [159] (VIIa), geb. op 18 feb 1867 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 10 aug 1952 te Terschelling, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [477] op 25 aug 1887 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 25 jan 1928 te Terschelling) met Poulus FUREN [1249], zn. van Arie Frans FUREN [1250] en Grietje Poulus SLUIJK [1251], geb. op 25 jun 1864 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) op 25 jan 1928 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Grietje [1252], geb. op 9 okt 1887 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [479] op 5 mrt 1914 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 21 jan 1954 te Terschelling) met Cornelis TIJMONS [1259], zn. van Dirk TIJMONS [1260] en Metke POLET [1261], geb. op 2 okt 1885 te Terschelling, ovl. (68 jaar oud) op 21 jan 1954 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Pietje [1253], geb. op 24 mrt 1889 te Terschelling, volgt IXa.
3. Dirk [1254], geb. op 8 aug 1890 te Terschelling, ovl. (3 jaar oud) op 19 jul 1894 te Terschelling.
4. Aukje [1255], geb. op 27 dec 1891 te Terschelling, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) [2212] op 9 jun 1920 te Amsterdam met Hendrikus Johannes BARNHORN [5952], geb. op 25 feb 1888 te Overveen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Arie [1256], geb. op 11 apr 1893 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) op 14 jan 1957 te Terschelling.
6. Trijntje [1257], geb. op 3 mei 1895 te Terschelling, tr. (beiden 23 jaar oud) [483] op 19 dec 1918 te Terschelling met Aries BOS [1265], zn. van Jan BOS [1266] en Geesien STAMHUIS [1267], geb. op 7 feb 1895 te Delfzijl. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7. Dirkje [1258], geb. op 1 mei 1897 te Terschelling.
8. Jantje [6237], geb. op 20 mei 1904 te Terschelling.

 

VIIIb. Aukje SCHROOR [1245], dr. van Pieter Heertjes SCHROOR [956] (zeeman) en Pietje Jacobs BROUWER [159] (VIIa), geb. op 29 sep 1868 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 28 aug 1942 te Terschelling, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [485] op 28 mei 1891 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 26 jun 1940 te Terschelling) met Johannes Arienus VUURER [1268], zn. van Arie Frans FUREN [1250] en Grietje Poulus SLUIJK [1251], geb. op 2 jun 1867 te Amsterdam, ovl. (73 jaar oud) op 26 jun 1940 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Arie [1271], geb. op 18 sep 1891 te Terschelling, ovl. (18 jaar oud) op 1 mrt 1910 te Terschelling.
2. Pietje [1272], geb. op 28 sep 1893 te Terschelling, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) [487] op 31 jul 1913 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 9 jan 1958 te Harlingen) met Willem DIJKER [1276], zn. van Sijbrand DIJKER [1277] en Neeltje van KEULEN [1278], geb. op 5 jun 1893 te Terschelling, ovl. (64 jaar oud) op 9 jan 1958 te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Pieter [1273], geb. op 19 nov 1897 te Terschelling, ovl. (28 jaar oud) op 25 nov 1925, tr. (beiden 23 jaar oud) [489] op 12 mei 1921 te Terschelling met Baukje BLOEM [1279], dr. van Heertje BLOEM [1280] en Martje van KEULEN [1281], geb. op 18 apr 1898 te Terschelling, ovl. (75 jaar oud) op 16 aug 1973. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Grietje [1274], geb. op 22 okt 1895 te Terschelling, ovl. (3 jaar oud) op 29 dec 1898 te Terschelling.
5. Grietje [1275], geb. op 26 aug 1902 te Terschelling, ovl. (minstens 56 jaar oud) na 1959, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [2438] op 29 nov 1923 te Terschelling met Douwe de JONG [6480], zn. van Douwe de JONG [57] en Neeltje LEENSTRA [6481], geb. op 20 nov 1899 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 25 okt 1959 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIc. Trijntje SCHROOR [410], dr. van Pieter Heertjes SCHROOR [956] (zeeman) en Pietje Jacobs BROUWER [159] (VIIa), geb. op 8 mrt 1874 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 19 dec 1950 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [129] op 26 mei 1898 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 19 dec 1950 te Terschelling) met Klaas ROOS [409], zn. van Klaas ROOS [1283] en Trijntje RIJKEBOER [1284], geb. op 27 dec 1876 te Terschelling, visser, ovl. (83 jaar oud) op 4 mei 1960 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
1. Trijntje [1286], geb. op 6 sep 1899 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 24 jan 1976, volgt IXb.
2. Pietje [1285], geb. op 22 jan 1901 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [2330] op 7 jan 1926 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 28 dec 1957 te Harlingen) met Henri André van TUINEN [6238], zn. van Pieter van TUINEN [6239] en Trijntje MANJE [6240], geb. op 17 jan 1899 te Amsterdam, ovl. (58 jaar oud) op 28 dec 1957 te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Jantje [85], geb. op 20 sep 1905 te Terschelling, ovl. (94 jaar oud) op 4 dec 1999 te Terschelling, volgt IXc.

 

VIIId. Jan BROUWER [1288], zn. van Cornelis Jacobs BROUWER [160] (VIIb) (zeeman) en Maamke Gerrits BUIJL [959], geb. op 23 apr 1871 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 17 nov 1943 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 17 jaar oud) (1) [493] op 16 aug 1896 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 2 mrt 1902 te Terschelling) met Tietje SCHROOR [1297], dr. van Hendrik SCHROOR [1298] en Jantje KAALE [1299], geb. op 25 feb 1879 te Terschelling, ovl. (23 jaar oud) op 2 mrt 1902 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Maria [1300], geb. op 21 mei 1897 te Terschelling, ovl. (4 jaar oud) op 29 apr 1902 te Terschelling.
2. Hendrik [1301], geb. op 24 feb 1899 te Terschelling, ovl. (75 jaar oud) op 25 mrt 1974, tr. [2437] met Trijntje BOS [6478], geb. op 27 okt 1900, ovl. (54 jaar oud) op 21 mrt 1955. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Jan BROUWER [1288], tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) (2) [495] op 9 aug 1903 te Terschelling met Grietje BAKKER [1302], dr. van Lucas BAKKER [1303] en Martje PRONKER [1304], geb. op 17 dec 1881 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Cornelis [6482], geb. op 24 apr 1904 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [2441] op 3 apr 1930 te Terschelling met Trijntje KLIJN [6489], dr. van Jacob Joukes KLIJN [151] (VIIIau) (zeeman) en Grietje Daniels STOBBE [1007], geb. op 22 nov 1903 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Martje [6483], geb. op 9 jul 1905 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 22 apr 1994, volgt IXd.
3. Gerrit [6484], geb. op 13 feb 1907 te Terschelling.
4. Lucas [6485], geb. op 23 nov 1908 te Terschelling.
5. Maria [6486], geb. op 27 jan 1911 te Terschelling.

 

VIIIe. Aukje BROUWER [1292], dr. van Cornelis Jacobs BROUWER [160] (VIIb) (zeeman) en Maamke Gerrits BUIJL [959], geb. op 18 mei 1874 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 25 jul 1940 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) [497] op 28 jan 1900 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 20 mei 1924 te Terschelling) met Klaas BAKKER [1305], zn. van Gerrit Lukas BAKKER [1306] en Jetske Annes DIJKSTRA [1307], geb. op 10 jan 1865 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 20 mei 1924 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Cornelia [1308], geb. op 19 dec 1900 te Terschelling, ovl. (17 jaar oud) op 5 apr 1918 te Terschelling.

 

VIIIf. Gerrit BROUWER [1293], zn. van Cornelis Jacobs BROUWER [160] (VIIb) (zeeman) en Maamke Gerrits BUIJL [959], geb. op 2 nov 1876 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 6 dec 1946 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [499] op 27 nov 1902 te Terschelling met Trijntje FUURER [1309], dr. van Johannes FUURER [346] (kustwachter, arbeider en lichtwachter) en Cornelia LEENSTRA [347], geb. op 7 mei 1881 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Maria [6247], geb. op 24 okt 1903 te Terschelling, ovl. (55 jaar oud) op 11 jun 1959 te Harlingen.
2. Cornelia [6246], geb. op 31 okt 1909 te Terschelling.

 

VIIIg. Teunis BROUWER [1295], zn. van Cornelis Jacobs BROUWER [160] (VIIb) (zeeman) en Maamke Gerrits BUIJL [959], geb. op 15 jul 1880 te Terschelling, ovl. (29 jaar oud) op 16 aug 1909 te verdronken Ameland, tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) [500] op 3 apr 1904 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 16 aug 1909 te Terschelling) met Jetske BAKKER [1310], dr. van Piet BAKKER [1311] en Trijntje BLOEM [1312], geb. op 10 aug 1886 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Maria [6248], geb. op 28 aug 1904 te Terschelling, ovl. (2 weken oud) op 11 sep 1904 te Terschelling.
2. Piet [6249], geb. op 29 jul 1906 te Terschelling, ovl. (7 maanden oud) op 20 mrt 1907 te Terschelling.
3. Maria [6250], geb. op 22 sep 1907 te Terschelling.

 

VIIIh. Jacob BROUWER [1313], zn. van Jacob Jacobs BROUWER [163] (VIIc) (loods en matroos) en Wilhelmina Heertjes SCHROOR [962], geb. op 29 sep 1870 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 9 mrt 1947 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [502] op 15 sep 1895 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 7 aug 1924 te Terschelling) met Trijntje KLIJN [1316], dr. van Cornelis Jacobs KLIJN [1317] en Pietertje van der MEULEN [1318], geb. op 20 feb 1869 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 17 sep 1948 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jacob [1319], geb. op 31 dec 1895 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 4 dec 1955 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [508] op 17 nov 1921 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 20 mrt 1939 te Terschelling) met Antje de BOER [1331], dr. van Pieter de BOER [1332] en Baukje PALS [1333], geb. op 30 mei 1895 te Terschelling, ovl. (43 jaar oud) op 20 mrt 1939 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Cornelis [1320], geb. op 16 nov 1897 te Terschelling, ovl. (17 jaar oud) op 5 mei 1915 te Terschelling.
3. Teunis [1321], geb. op 4 sep 1899 te Terschelling, ovl. (23 jaar oud) op 11 mrt 1923 te Terschelling.
4. Aaltje [1322], geb. op 25 jul 1900 te Terschelling, volgt IXe.
5. Wilhelmina [1323], geb. op 21 sep 1902 te Terschelling.

 

VIIIi. Jantje BROUWER [1314], dr. van Jacob Jacobs BROUWER [163] (VIIc) (loods en matroos) en Wilhelmina Heertjes SCHROOR [962], geb. op 7 mrt 1874 te Terschelling, tr. (beiden 25 jaar oud) [504] op 10 dec 1899 te Terschelling met Hendrik van REES [1324], zn. van Cornelis van REES [1325] en Neeltje VISSER [1326], geb. op 19 aug 1874 te Terschelling, zeeman, ovl. (82 jaar oud) op 14 aug 1957 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Cornelis [1327], geb. op 30 jan 1901 te Terschelling, stoker, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) [2442] op 13 aug 1931 te Terschelling met Trijntje BIERMAN [6162], dr. van Klaas BIERMAN [6142] (VIIIy) (zeeman) en Antje GROENEVELD [6145], geb. op 8 apr 1905 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Wilhelmina [6491], geb. op 26 jan 1903 te Terschelling.

 

VIIIj. Teunis BROUWER [1315], zn. van Jacob Jacobs BROUWER [163] (VIIc) (loods en matroos) en Wilhelmina Heertjes SCHROOR [962], geb. op 27 apr 1876 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 15 feb 1949 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [506] op 16 jan 1902 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 12 feb 1940 te Terschelling) met Tietje JANSEN [1328], dr. van Johan Christiaan JANSEN [1329] en Neeltje NADORT [1330], geb. op 14 mrt 1878 te Terschelling, ovl. (61 jaar oud) op 12 feb 1940 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Jacob [6251], geb. op 14 feb 1903 te Terschelling.
2. Johan Christiaan [6252], geb. op 29 apr 1909 te Terschelling, ovl. (20 jaar oud) op 18 okt 1929 te Den Helder.

 

VIIIk. Hendrik Cornelis TOT [79], zn. van Cornelis Teunis TOT [36] (VIId) (zeeman) en Trijntje Jelles SPITS [69] (VIIv), geb. op 16 feb 1883 te Terschelling, visserman, ovl. (93 jaar oud) op 7 sep 1976 te Vlieland, begr. te Vlieland, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [33] (Burgerlijke Stand) op 27 jan 1907 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 30 aug 1950 te Vlieland) met Johanna Klaas ROOS [168], dr. van Klaas Alberts ROOS [303] (Ambtenaar bij de gemeentereiniging) en Trijntje Douwes RIJKEBOER [304], geb. op 9 feb 1885 te Terschelling, ovl. (65 jaar oud) op 30 aug 1950 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Cornelis [422], geb. op 7 nov 1907 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 3 nov 1981 te Leeuwarden, volgt IXf.
2. Trijntje [423], geb. op 4 jun 1910 te Terschelling, ovl. (65 jaar oud) op 7 okt 1975 te Harlingen, volgt IXg.
3. Klaas [424], geb. op 5 feb 1913 te Terschelling, ovl. (86 jaar oud) op 5 sep 1999 te Vlieland, volgt IXh.

 

VIIIl. Steven Klaas KNOP [45], zn. van Klaas Stevens KNOP [44] (zeeman, roeier reddingboot en schipper reddingboot) en Trijntje Teunis TOT [37] (VIIe), geb. op 22 nov 1875 te Terschelling, ovl. (33 jaar oud) op 24 nov 1908, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) [348] op 23 apr 1903 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 24 nov 1908 te Terschelling) met Wilhelmina Oepkes de BREED [992], dr. van Oep de BREED [1344] en Maamke SCHROOR [1345], geb. op 22 mrt 1873 te Terschelling, ovl. (65 jaar oud) op 12 nov 1938 te IJmuiden, begr. te IJmuiden.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Trijntje [6253], geb. op 18 aug 1904 te Terschelling, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [2335] op 23 feb 1928 te Velsen, (gesch. op 13 sep 1946 te Alkmaar) met Willem de KLUIJVER [6255], zn. van Jan de KLUIJVER [6256] en Maria KREUKNIET [6257], geb. op 17 jan 1901 te Ottoland. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Oep [6254], geb. op 14 okt 1906 te Terschelling.
Wilhelmina Oepkes de BREED [992], dr. van Oep de BREED [1344] en Maamke SCHROOR [1345], tr. (resp. 40 en 38 jaar oud) (2) [349] op 29 mei 1913 te Velsen, (ontb. door overlijden op 13 apr 1917 te IJmuiden) met Willem Willems ZEEDERS [993], zn. van Willem Franciscus ZEEDERS [995] en Elisabeth Teunis OEPKES [996], geb. op 17 okt 1874 te Terschelling, kruidenier, ovl. (42 jaar oud) op 13 apr 1917 te IJmuiden.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Wilhelmina Oepkes de BREED [992], tr. (resp. 46 en 39 jaar oud) (3) [350] op 31 dec 1919 te Velsen, (ontb. door overlijden op 12 nov 1938 te IJmuiden) met Willem Cornelis KORVING [994], geb. op 15 jul 1880 te Den Haag, visknecht, ovl. (77 jaar oud) op 11 okt 1957 te IJmuiden, begr. te IJmuiden.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIm. Tietje Klaas KNOP [46], dr. van Klaas Stevens KNOP [44] (zeeman, roeier reddingboot en schipper reddingboot) en Trijntje Teunis TOT [37] (VIIe), geb. op 2 jan 1878 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 18 apr 1963 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (beiden 20 jaar oud) [352] op 7 aug 1898 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 18 apr 1963 te Terschelling) met Jacob Gerrits GORTER [997], zn. van Gerrit Cornelis GORTER [998] en Trijntje Cornelis GEUS [999], geb. op 1 jan 1878 te Terschelling, zeeman, ovl. (87 jaar oud) op 29 nov 1965 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Gerrit [1346], geb. op 9 jan 1899 te Terschelling, hulpzeeloods, ovl. (29 jaar oud) op 26 sep 1928 te Vlissingen, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [2216] op 5 okt 1922 te Terschelling met Christina STOBBE [5957], dr. van Anne STOBBE [6244] en Sieke van REES [6245], geb. op 7 jan 1900 te Terschelling, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1928. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Trijntje [1347], geb. op 11 aug 1900 te Terschelling, ovl. (8 maanden oud) op 19 apr 1901 te Terschelling.
3. Trijntje [1348], geb. op 18 apr 1902 te Terschelling.

 

VIIIn. Klaas Klaas KNOP [49], zn. van Klaas Stevens KNOP [44] (zeeman, roeier reddingboot en schipper reddingboot) en Trijntje Teunis TOT [37] (VIIe), geb. op 28 feb 1886 te Terschelling, zeeman, ovl. (69 jaar oud) op 22 mrt 1955 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [354] op 29 okt 1908 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 22 mrt 1955 te Terschelling) met Cornelia Jacobs van KEULEN [1001], dr. van Jacob Willems van KEULEN [1002] en Grietje Cornelis REE [1003], geb. op 5 jul 1887 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 29 feb 1960 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Trijntje [6258], geb. op 15 feb 1909 te Terschelling.
2. Jacob [6259], geb. op 15 feb 1911 te Terschelling, ovl. (13 jaar oud) op 16 jul 1924 te Hellevoetsluis.

 

VIIIo. Elisabeth TOT [390], dr. van Douwe Teunis TOT [39] (VIIf) (steenzetter) en Eva HENDRIKS [383], geb. op 23 jan 1881 te Sloten, ovl. (80 jaar oud) op 30 jul 1961 te Amsterdam, begr. op 3 aug 1961 te Amsterdam, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) (1) [232] op 10 okt 1900 te Amsterdam, (gesch. op 3 sep 1913 te Den Haag) met Cornelis KERNER [684], zn. van Gerrit Jan KERNER [6492] (Koetsier) en Margaretha Frederika VERKERK [6493], geb. op 25 apr 1880 te Amsterdam, opperman/chauffeur, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1946.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Douwe Teunis [2464], geb. op 25 sep 1899 te Amsterdam, volgt IXi.
2. Cornelis [2466], geb. op 2 nov 1902 te Amsterdam, electricien, ovl. (44 jaar oud) op 25 dec 1946 te Amsterdam, tr. (beiden 22 jaar oud) [891] op 18 mrt 1925 te Amsterdam met Gerritdina Hendrika GUISE [2467], dr. van Josephus Mauritius Alexander GUISE [6498] (chauffeur) en Johanna Pauline ELDERENBOS [6499], geb. op 3 mrt 1903 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Elisabeth [6537], geb. op 21 jan 1905 te Amsterdam.
4. Sipora [6538], geb. op 2 nov 1913 te Amsterdam.
Elisabeth TOT [390], tr. (resp. 41 en 37 jaar oud) (2) [224] op 22 feb 1922 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 22 feb 1944 te Amsterdam) met Johannes Anthonie PETERS [669], zn. van Johannes Christoffel PETERS [6500] (werkman) en Hendrika Christina Grietje VERWEIJ [6501], geb. op 27 dec 1884 te Amsterdam, werkman, ovl. (59 jaar oud) op 22 feb 1944 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Gerardus [685], geb. op 11 mrt 1920 te Amsterdam.
2. Johannes [6539], geb. circa 27 mei 1918 te Amsterdam.

 

VIIIp. Karel TOT [392], zn. van Douwe Teunis TOT [39] (VIIf) (steenzetter) en Eva HENDRIKS [383], geb. op 26 aug 1885 te Amsterdam, lijnwerker Gem.Tram, ovl. (69 jaar oud) op 25 jan 1955 te Amsterdam, begr. op 28 jan 1955 te Amsterdam, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) [233] op 25 mrt 1908 te Amsterdam, (gesch. op 26 jan 1923 te Amsterdam) met Albertje OLIJVE [686], dr. van Matheus OLIJVE [6502] en Elisabeth FERWERDA [6503], geb. op 27 jun 1887 te Denekamp, ovl. (83 jaar oud) vermoedelijk 21 jul 1970 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Douwe [688], geb. op 30 jun 1908 te Amsterdam, ovl. (64 jaar oud) op 4 jul 1972 te Terschelling, volgt IXj.
2. Elisabeth [689], geb. op 21 okt 1909 te Amsterdam, ovl. (86 jaar oud) op 16 nov 1995 te Amsterdam, volgt IXk.
3. Catharina [690], geb. op 16 sep 1918 te Amsterdam, ovl. (6 weken oud) op 30 okt 1918 te Amsterdam.
4. Sytze Johannes Gerardus Nicolaas [691], geb. op 21 nov 1922 te Amsterdam.
Karel TOT [392], tr. (resp. 39 en 45 jaar oud) (2) [234] op 3 sep 1924 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 17 apr 1931 te Amsterdam) met Rolina VISSER [687], dr. van Willem VISSER [6504] (bakkersknecht) en Geertje van der MEER [6505], geb. op 26 jul 1879 te Hoogeveen, ovl. (51 jaar oud) op 17 apr 1931 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIq. Alberta Cornelia TOT [393], dr. van Douwe Teunis TOT [39] (VIIf) (steenzetter) en Eva HENDRIKS [383], geb. op 17 jul 1887 te Amsterdam, ovl. (72 jaar oud) op 12 jul 1960 te Amsterdam, begr. op 15 jul 1960 te Amsterdam, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [223] op 25 mrt 1908 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 12 aug 1943 te Amsterdam) met Jan Berend MEIJER [668], zn. van Berend MEIJER [6506] (timmerman) en Wypkje TIELENBURG [6507], geb. op 1 mrt 1884 te Leeuwarden, sigarenmaker, ovl. (59 jaar oud) op 12 aug 1943 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Wypkje [746], geb. op 9 jan 1909 te Amsterdam, tr. (beiden 21 jaar oud) [892] op 23 jan 1930 te Amsterdam met Antonius van UITERT [2468], zn. van Gijsbertus van UITERT [6510] (klompenmaker/kleermaker) en Johanna Antonia van den HURK [6511], geb. op 4 nov 1908 te Tiel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Eva [759], geb. op 21 nov 1911 te Amsterdam, tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) [893] op 21 mei 1930 te Amsterdam met Johannes van LEMMEREN [2469], zn. van Willem Frederik van LEMMEREN [6512] (sjouwerman) en Maria BENJAMENS [6513], geb. op 21 dec 1909 te Amsterdam, metselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Berend Jan [760], geb. op 21 aug 1913 te Amsterdam.

 

VIIIr. Trijntje TOT [692], dr. van Douwe Teunis TOT [39] (VIIf) (steenzetter) en Eva HENDRIKS [383], geb. op 19 sep 1899 te Amsterdam, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) circa 9 okt 1967 te Amsterdam, tr. (resp. 17 en 23 jaar oud) [235] op 28 jun 1917 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 26 jun 1953 te Amsterdam) met Pieter Gerrit van BAREN [693], zn. van Gerrit Jan van BAREN [6516] (aardwerker) en Maria GROOTHUIJS [6517], geb. op 17 okt 1893 te Zaandam, matroos, ovl. (59 jaar oud) op 26 jun 1953 te Amsterdam, begr. te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Pieter Gerrit [697], geb. op 22 jan 1918 te Amsterdam.
2. Eva Hermanna [763], geb. op 15 jul 1921.
3. Johannes Gerardus [696], geb. op 15 jul 1922 te Amsterdam.
4. Douwe [694], geb. op 2 sep 1928 te Amsterdam.
5. Marinus [695], geb. op 15 jul 1931 te Amsterdam.

 

VIIIs. Maria TOT [698], dr. van Douwe Teunis TOT [39] (VIIf) (steenzetter) en Eva HENDRIKS [383], geb. op 31 jan 1902 te Amsterdam, ovl. (54 jaar oud) op 26 feb 1956 te Amsterdam, begr. op 1 mrt 1956 te Amsterdam, tr. (resp. 17 en 23 jaar oud) [236] op 24 sep 1919 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 26 feb 1956 te Amsterdam) met Ludovicus Piet Gerrit JANSEN [699], zn. van Piet Gerrit JANSEN [6518] (Varensgezel/cafehouder) en Wijntje BOOM [6519], geb. op 4 mei 1896 te Amsterdam, electricien.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Wijntje Harmanna Eva [761], geb. op 22 feb 1920.
2. Ludovicus Piet Gerrit [762], geb. op 11 sep 1925.

 

VIIIt. Johannes GROENEVELD [6098], zn. van Josef GROENEVELD [6089] (zeeman) en Neeltje BIERMAN [6069] (VIIg), geb. op 21 sep 1856 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 28 feb 1929 te Amsterdam, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) (1) [2267] op 13 okt 1881 te Amsterdam met Geertruida Hendrika KREEK [6099], dr. van Hendrik KREEK [6100] (pakhuisknecht) en Marigje van den BERG [6101], geb. circa 1859 te Amsterdam, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 8 apr 1915.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Neeltje [6109], geb. op 25 okt 1882 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) [2273] op 8 mrt 1906 te Amsterdam, (gesch. voor 1925) met Willem PLOEGER [6110], zn. van Lammert PLOEGER [6111] (conducteur) en Jannetje VOS [6112], geb. op 29 dec 1880 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 42 en 30 jaar oud) (2) [2275] op 11 jun 1925 te Amsterdam met Hubertus Johannes ORTH [6113], zn. van Antonius Johannes ORTH [6114] en Elsje van WIJNGAARDEN [6115], geb. op 9 mrt 1895 te Loosdrecht, winkelier. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Joseph [6105], geb. op 6 mrt 1890 te Zaandam, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) [2271] op 30 jul 1914 te Amsterdam met Jansje Geertrui van EMDEN [6106], dr. van Eduard Maurits van EMDEN [6107] (kantoorbediende) en Zwaantje HÖLSCHER [6108] (dienstbode), geb. op 3 okt 1883 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Johannes GROENEVELD [6098], tr. (resp. 58 en 51 jaar oud) (2) [2269] op 8 apr 1915 te Rheden met Grietje SCHUITEMAKER [6102], dr. van Gerrit SCHUITEMAKER [6103] (melkverkoper) en Geertje SCHREUDER [6104], geb. op 23 nov 1863 te Landsmeer.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIu. Gerrit GROENEVELD [6118], zn. van Josef GROENEVELD [6089] (zeeman) en Neeltje BIERMAN [6069] (VIIg), geb. op 21 mei 1859 te Terschelling, Diamantslijper, ovl. (51 jaar oud) op 16 sep 1910 te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) [2277] op 13 dec 1883 te Amsterdam met Carolina Johanna SCHULZE [6120], dr. van Friedrich Wilhelm SCHULZE [6121] (sigarenfabrikant) en Barendina Johanna van de WAL [6122], geb. op 14 apr 1856 te Amsterdam, winkelierster.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Neeltje Barendina [6123], geb. op 22 jan 1885 te Amsterdam, tr. (resp. 28 en 18 jaar oud) [2279] op 5 jun 1913 te Amsterdam met Carolinus Engelbertus Constant RÖNTGEN [6125], zn. van Constant Robert RÖNTGEN [6126] en Petronella Henrica Huberta ABBEMA [6128], geb. op 17 dec 1894 te Amsterdam, ovl. (56 jaar oud) op 3 apr 1951 te Aalsmeer. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Carolina Johanna [6124], geb. op 2 apr 1894 te Amsterdam, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) [2281] op 11 mei 1922 te Amsterdam met Jan Hendrik Antoon LIGTENBARG [6129], zn. van Gerhard LIGTENBERG [6127] (rijksveldwachter) en Gesina Christina GREVINK [6130], geb. op 18 feb 1890 te Tubbergen, commies bij de nederlandse spoorwegen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIv. Hendrik Jan BIERMAN [6131], zn. van Hendrik Willem BIERMAN [6072] (VIIh) (zeeman) en Akke BAKKER [6086], geb. op 9 jan 1875 te Den Helder, officier ter koopvaardij, ovl. (48 jaar oud) op 26 jan 1923 te Rotterdam, tr. (resp. 34 en ongeveer 25 jaar oud) [2283] op 3 sep 1909 te Scheerness [Groot Brittanië] met Anny(ij) Harriet ORMSBIJ [6132], geb. circa 1884 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Pieter Jacobus [6133], geb. op 18 nov 1910 te Vlissingen.
2. Vaughan John [6134], geb. op 3 jun 1915 te Vlissingen.

 

VIIIw. Jan BIERMAN [6135], zn. van Hendrik Willem BIERMAN [6072] (VIIh) (zeeman) en Akke BAKKER [6086], geb. op 30 dec 1877 te Den Helder, bankwerker, ovl. (58 jaar oud) op 4 jan 1936 te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [2284] op 17 jul 1902 te Amsterdam met Jacoba van SWIETEN [6136], dr. van Marten van SWIETEN [6137] (Steenhouwer) en Johanna Sophia Henriette WERTHWEIJN [6138] (Dienstbode), geb. op 13 apr 1880 te Amsterdam, ovl. (66 jaar oud) op 7 apr 1947 te Zuilen.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Johanna Sophia Henriëtte Bierman [6139], geb. circa nov 1904, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) op 27 jan 1905 te Velsen.

 

VIIIx. Jan BIERMAN [6140], zn. van Cornelis Annius BIERMAN [6073] (VIIi) en Grietje Klaas REE [6080], geb. op 19 sep 1863 te Terschelling, zeeman, tr. (resp. 35 en 26 jaar oud) [2288] op 14 dec 1898 te Amsterdam met Antje HOEKSTRA [6148], dr. van Wopke Jans HOEKSTRA [6149] (boerenknecht) en Trijntje Teunis RINZEMA [6150], geb. op 3 jun 1872 te Achtkarspelen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Klaas [6151], geb. op 24 okt 1899 te Rotterdam.
2. Johannes [6152], geb. op 18 feb 1901 te Rotterdam.
3. Wopke Jan [6153], geb. op 18 jan 1902 te Rotterdam, ovl. (10 maanden oud) op 30 nov 1902 te Rotterdam.
4. Grietje [6154], geb. op 27 aug 1903 te Rotterdam.
5. Cornelis [6155], geb. op 4 jun 1905 te Rotterdam.

 

VIIIy. Klaas BIERMAN [6142], zn. van Cornelis Annius BIERMAN [6073] (VIIi) en Grietje Klaas REE [6080], geb. op 10 nov 1866 te Terschelling, zeeman, ovl. (91 jaar oud) op 22 jun 1958 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [2286] op 5 feb 1892 te Terschelling met Antje GROENEVELD [6145], dr. van Karel GROENEVELD [6146] (zeeman) en Trijntje Rijnderts SPITS [6147], geb. op 22 jan 1868 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 1 okt 1941 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
1. Cornelis [6156], geb. op 17 jun 1893 te Terschelling, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) [2296] op 4 nov 1920 te Terschelling met Elisabeth ZEYLEMAKER [6172], dr. van Teeke ZEYLEMAKER [6173] (zeeman) en Aaltje van der BORGH [6174], geb. op 3 aug 1891 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Joseph [6157], geb. op 22 nov 1895 te Terschelling.
3. Pieter [6158], geb. op 11 okt 1897 te Terschelling, ovl. (59 jaar oud) op 3 feb 1957 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [2290] op 4 mei 1922 te Terschelling met Maria PALS [6163], dr. van Tijs PALS [6164] (zeeman) en Maamke ZORDRAGER [6165], geb. op 30 dec 1899 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Jan [6159], geb. op 11 okt 1897 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) [2292] op 5 jun 1924 te Terschelling met Neeltje de BEER [6166], dr. van Rijn de BEER [6167] (schipper) en Maamke LETTINGA [6168], geb. op 27 mrt 1896 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Grietje [6160], geb. op 24 sep 1901 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [2294] op 26 jul 1928 te Terschelling met Klaas de VOS [6169], zn. van Oene Jacobs de VOS [6170] (Verversknecht) en Baukje de VRIES [6171], geb. op 16 dec 1900 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Trijntje [6162], geb. op 8 apr 1905 te Terschelling, tr. [2442] met Cornelis van REES [1327], zn. van Hendrik van REES [1324] (zeeman) en Jantje BROUWER [1314] (VIIIi). Uit dit huwelijk geen kinderen.
7. Klaas [6161], geb. op 19 jan 1911 te Terschelling.

 

VIIIz. Emma NADORT [6263], dr. van Jan Jacobs NADORT [820] (VIIj) en Elisabet Teunis HAKVOORT [6260], geb. op 24 mrt 1864 te Terschelling, ovl. (28 jaar oud) op 9 jul 1892 te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [2339] op 14 jun 1888 te Terschelling met Douwe ZEYLEMAKER [6264], zn. van Willem ZEYLEMAKER [6265] (Zeeman) en Tettje de BOER [6266], geb. op 12 nov 1864 te Terschelling, Zeeman.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Willem [6394], geb. op 2 mrt 1889 te Amsterdam, stuurman ter Koopvaardij, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) [2398] op 3 jul 1919 te Amsterdam met Helena Cornelia BLOEMER [6395], dr. van Gerrit BLOEMER [6396] (tapper) en Helena Cornelia KOENE [6397], geb. op 24 dec 1889 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIaa. Jacob KLIJN [834], zn. van Jan KLIJN [830] en Neeltje NADORT [828] (VIIk), geb. op 11 nov 1888 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 22 okt 1955 te Breda, tr. (beiden 28 jaar oud) [2341] op 15 feb 1917 te Rotterdam, (ontb. door overlijden op 22 okt 1955 te Breda) met Antoinetta Apolonia KOOLEN [6267], geb. op 10 jul 1888 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Jan Jacob [6268], geb. op 18 feb 1918 te Rotterdam.

 

VIIIab. Neli(e)tta Maria KLIJN [6402], dr. van Jan KLIJN [830] en Neeltje NADORT [828] (VIIk), geb. op 27 jul 1885 te Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op 2 okt 1960 te ‘s-Graveland, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) [2402] op 5 jul 1917 te Rotterdam met Aalderikus MOOI [6403], zn. van Derk MOOI [6405] (Rijksambtenaar) en Geertje BOSSCHER [6406], geb. op 20 okt 1887 te Bellingwolde, kantoorbediende, ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 2 okt 1960.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. N.N. [6404], geb. op 23 mei 1920 te Rotterdam (doodgeb.).

 

VIIIac. Antje den HARTOG [877], dr. van Dingemans den HARTOG [871] (Stuurman) en Neeltje NADORT [862] (VIIm), geb. op 24 jan 1875 te Vlieland, ovl. (42 jaar oud) op 12 jun 1917 te Zaandam, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [1822] op 5 jun 1901 te Zaandam, (ontb. door overlijden op 12 jun 1917 te Zaandam) met Jan KORF [4954], zn. van Jacob KORF [4949] (Schippersknecht) en Eva de MIE [4915] (Dienstbode), geb. op 2 apr 1874 te Zaandam, Kantoorbediende, ovl. (79 jaar oud) op 22 jul 1953 te Zaandam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Eva Anna [4966], geb. op 19 mei 1902 te Rotterdam, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [1823] op 24 dec 1925 te Amsterdam met Hendrik Gerrit van der BEN [4967], zn. van Klaas van der BEN [4968] (Procuratiehouder) en Aafje HILLE [4969], geb. op 17 feb 1901 te Zaandam, Handelsreiziger. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Dingeman Jan [5510], geb. op 20 jul 1906 te Zaandam, Tekenleraar, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) [2456] op 9 dec 1931 te Assendelft met Jannetje BOET [6520], dr. van Cornelis BOET [6521] (Landman) en Pietertje VEENIS [6522], geb. circa 1906 te Assendelft. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Jan KORF [4954], zn. van Jacob KORF [4949] (Schippersknecht) en Eva de MIE [4915] (Dienstbode), tr. (resp. 43 en 35 jaar oud) (2) [1825] op 5 feb 1918 te Amsterdam met Neeltje KUIJK [4970], dr. van Gerardus KUIJK [4971] en Jeltje ROOS [4972], geb. op 17 aug 1882 te Zaandam, ovl. (83 jaar oud) op 8 apr 1966 te Zaandam.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Jan [5511], geb. op 10 jan 1920 te Amsterdam, ovl. (88 jaar oud) op 27 okt 2008 te Deventer, tr. [2198] met Hilda BELT [5918]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

 

VIIIad. Gerrit den HARTOG [6409], zn. van Dingemans den HARTOG [871] (Stuurman) en Neeltje NADORT [862] (VIIm), geb. circa 1877 te Harlingen, tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) [2405] op 16 aug 1900 te Vlieland met zijn nicht Frederika de WAARD [6410], dr. van Jacob de WAARD [6412] en Bastiaantje den HARTOG [6411], geb. op 30 jul 1877 te Vlieland.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Dingeman [6413], geb. op 16 sep 1900 te Vlieland, ovl. (60 jaar oud) op 16 jan 1961 te Rotterdam, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) [2407] op 20 mei 1931 te Rotterdam met Geertje Elisabeth van DRIEL [6414], dr. van Hendrik Thomas van DRIEL [6415] en Hendrika Maria ROMMEN [6416], geb. op 15 nov 1903 te Rotterdam, ovl. (57 jaar oud) op 10 mei 1961 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIae. Frederika den HARTOG [882], dr. van Dingemans den HARTOG [871] (Stuurman) en Neeltje NADORT [862] (VIIm), geb. op 14 jan 1881 te Vlieland, ovl. (86 jaar oud) op 30 apr 1967 te Harlingen, tr. (beiden 31 jaar oud) [291] op 1 feb 1912 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 1 sep 1925 te Harlingen) met Klaas KUIKEN [886], zn. van Jan KUIKEN [6278] en Trijntje van der ZEE [6279], geb. op 27 mei 1880 te Het Bildt, ovl. (45 jaar oud) op 1 sep 1925 te Harlingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Jan [6277], geb. op 30 nov 1912 te Harlingen.

 

VIIIaf. Fijke den HARTOG [881], zn. van Dingemans den HARTOG [871] (Stuurman) en Neeltje NADORT [862] (VIIm), geb. op 6 dec 1882 te Vlieland, tr. (beiden 23 jaar oud) [290] op 14 nov 1906 te Vlieland met Grietje MOLENAAR [885], dr. van Wilem MOLENAAR [6281] en Leentje SIEBEN [6282], geb. op 8 feb 1883 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Helena [6280], geb. op 10 dec 1912 te Harlingen.

 

VIIIag. Dingenman den HARTOG [878], zn. van Dingemans den HARTOG [871] (Stuurman) en Neeltje NADORT [862] (VIIm), geb. op 28 mrt 1885 te Vlieland, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) [2348] op 9 feb 1911 te Harlingen met Grietje FEKKES [6283], dr. van Jan FEKKES [6285] en Aaltje LEEKSMA [6286], geb. op 29 feb 1888 te Harlingen, ovl. (74 jaar oud) op 21 sep 1962 te Groningen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Dingenman [6284], geb. op 16 dec 1911 te Vlieland.

 

VIIIah. Wiemkje NADORT [864], dr. van Heere NADORT [860] (VIIn) en Wiemkje KAALE [863], geb. op 12 jan 1882 te Harlingen, ovl. (67 jaar oud) op 25 dec 1949 te Harlingen, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [2354] op 21 mei 1908 te Harlingen met Ynte de VRIES [6294], zn. van Klaas de VRIES [6295] en Ybeltje KLEITERP [6296], geb. op 22 jan 1883 te Harlingen, arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 8 mrt 1940 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Klaas [6297], geb. op 19 mrt 1909 te Harlingen.
2. Heere [6298], geb. op 7 jun 1910 te Harlingen.
3. Ybeltje [6299], geb. op 7 dec 1911 te Harlingen.

 

VIIIai. Neeltje NADORT [865], dr. van Heere NADORT [860] (VIIn) en Wiemkje KAALE [863], geb. op 25 apr 1886 te Harlingen, ovl. (59 jaar oud) op 21 mei 1945 te Harlingen, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) [2356] op 24 aug 1911 te Harlingen met Marten BRANDI [6300], zn. van Pieter BRANDI [6301] en Eke de WEERD [6302], geb. op 27 apr 1887 te Harlingen, ovl. (84 jaar oud) op 13 feb 1972.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Pieter [6303], geb. op 8 mei 1912 te Terschelling.

 

VIIIaj. Johan Wilhelm KLEIN [5928], zn. van Fredrik KLEIN [5925] (scheepstimmerman) en Maaike NADORT [859] (VIIp), geb. op 13 nov 1878 te Harlingen, ovl. (69 jaar oud) op 15 jul 1948 te Zaandam, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [2204] op 1 feb 1900 te Zaandijk met Aagtje BROUWER [5932], dr. van Hendrik Albertus BROUWER [6317] (boerenknecht) en Cornelia LEERLOIJER [6318] (dienstbode), geb. op 30 dec 1875 te Zaandijk, ovl. (71 jaar oud) op 5 jun 1947 te Zaandam.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Frederik [6319], geb. op 11 mei 1900 te Zaandam, ovl. (62 jaar oud) op 14 mrt 1963 te Zaandam, volgt IXl.

 

VIIIak. Dorathea KLEIN [5930], dr. van Fredrik KLEIN [5925] (scheepstimmerman) en Maaike NADORT [859] (VIIp), geb. op 3 feb 1884 te Harlingen, ovl. (60 jaar oud) op 24 jan 1945 te Amsterdam, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [2206] op 17 mei 1906 te Amsterdam met Wilhelmus HAMERSMA [5934], zn. van Arjen HAMERSMA [6326] (timmerman) en Waltje POSTMA [6327], geb. op 25 nov 1881 te Bolsward, kruidenier.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Frederik Wilhelmus Johan Feike Jan [6328], geb. op 23 sep 1907 te Amsterdam, kruidenier, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [2370] op 10 apr 1931 te Amsterdam, (gesch. op 10 apr 1934 te Amsterdam) met Theodora Adriana Johanna Petronella UIJLDERT [6329], dr. van Johannes Petrus Adrianus Cornelis UIJLDERT [6330] (letterzetter) en Catharina Maria BURGERS [6331], geb. op 23 jun 1906 te Amsterdam, Bontwerkster. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIal. Jan Hendriks POST [1887], zn. van Trijntje Pieters NADORT [1885] (VIIq) en Hendrik Jans POST [1886], geb. op 12 sep 1877 te Terschelling, matroos, ovl. (76 jaar oud) op 8 okt 1953 te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) [2376] op 12 dec 1901 te Amsterdam met Aaltje van der MEULEN [6343], dr. van Sjoerd Hendriks van der MEULEN [6344] en Antje Thees BOESKE [6345], geb. op 6 jan 1878 te Haskerland, ovl. (44 jaar oud) op 9 jan 1922 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Hendrik [6346], geb. op 26 sep 1902 te Amsterdam, scheepsklinker, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) [2378] op 5 aug 1931 te Amsterdam met Gerritje BOLT [6347], dr. van Jan Jurgen BOLT [6348] (meteropnemer) en Pieternella Catharina Hendika Claus [6349], geb. op 17 sep 1906 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Jan Hendriks POST [1887], tr. (resp. 46 en 40 jaar oud) (2) [2412] op 15 nov 1923 te Amsterdam met IJtje PARK [6424], dr. van Jan PARK [6425] en Greetje de VRIES [6426], geb. op 4 jan 1883 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIam. Pieter Hendriks POST [1888], zn. van Trijntje Pieters NADORT [1885] (VIIq) en Hendrik Jans POST [1886], geb. op 12 sep 1879 te Terschelling, ovl. (84 jaar oud) op 31 aug 1964 te Utrecht, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [700] op 9 nov 1899 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 8 jan 1946 te Zuilen) met Maria Hendrika van DOMBURG [1893], dr. van Gerardus van DOMBURG [6523] en Anna Cornelia PALINGS [6524], geb. op 20 okt 1877 te Dinteloord, ovl. (68 jaar oud) op 8 jan 1946 te Zuilen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Gerardus [1894], geb. op 13 mei 1904 te Amsterdam, ovl. (68 jaar oud) op 16 apr 1973 te Vinkeveen, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) [701] op 22 mrt 1929 te Zuilen, (ontb. door overlijden op 20 jun 1949 te Oudenrijn) met Maria Helena NOORLANDER [1897], dr. van Dirk Willem NOORLANDER [6525] en Maria Helena FOUNTAIN [6526], geb. op 14 nov 1906 te Amsterdam, ovl. (42 jaar oud) op 20 jun 1949 te Oudenrijn. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 47 en 32 jaar oud) (2) [702] op 19 feb 1952 te Zuilen met Anna-Maria BOUMA [1898], geb. op 10 sep 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Henk [1895], geb. op 22 mrt 1912 te Amsterdam.
3. Bauwkje [1896], geb. op 24 sep 1908 te Amsterdam, ovl. (9 jaar oud) op 8 jul 1918 te Zuilen.

 

VIIIan. Dina Hendriks POST [1891], dr. van Trijntje Pieters NADORT [1885] (VIIq) en Hendrik Jans POST [1886], geb. op 10 okt 1887 te Terschelling, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) [2381] op 22 nov 1907 te Amsterdam met Paulus van DOMBURG [6352], zn. van Gerardus van DOMBURG [6353] en Anna Cornelia PALINGS [6354], geb. op 2 jul 1884 te Delft, adjudant-onderofficier der artillerie, ovl. (83 jaar oud) op 22 nov 1967 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Gerardus [6432], geb. op 7 feb 1908 te Amsterdam, Instrumentmaker, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [2416] op 17 sep 1931 te Amsterdam met Leentje Jannigje STAARTHOF [6433], dr. van Jozef STRAATHOF [6434] (groentehandelaar) en Pieternella Adriana van der STELT [6435], geb. op 25 aug 1907 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Trijntje [6436], geb. op 22 aug 1910 te Amsterdam, tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) [2418] op 8 mei 1930 te Amsterdam met Nicolaas Johannes Alphonsus BOESAART [6437], zn. van Hendrikus Willem BOESAART [6438] (sigarenmaker) en Jacoba DEKKER [6439], geb. op 21 mrt 1902 te Amsterdam, fotograaf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIao. Neeltje POST [6420], dr. van Trijntje Pieters NADORT [1885] (VIIq) en Hendrik Jans POST [1886], geb. op 20 dec 1892 te Amsterdam, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) [2410] op 10 sep 1913 te Amsterdam met Andries Hendrik SCHINKEL [6421], zn. van Berend SCHINKEL [6422] (pakhuisknecht) en Niesje WILDERDIJK [6423], geb. op 3 dec 1891 te Kampen, Spoorbeambte.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Niesje [6427], geb. op 25 dec 1913 te Amsterdam, volgt IXm.

 

VIIIap. Jan Klaas TOT [89], zn. van Klaas Jans TOT [86] (VIIr) (zeeman) en Neeltje Gerrits MOLENAAR [87], geb. op 16 aug 1865 te Terschelling, zeeman, ovl. (23 jaar oud) op 2 nov 1888 te Soerabaya [Indonesië], tr. (beiden 21 jaar oud) [22] (Burgerlijke Stand) op 7 apr 1887 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 2 nov 1888 te Terschelling) met Willemina Jans de JONG [90], dr. van Jan Sipkesz de JONG [322] (timmerman) en Neeltje KUIJPER [323], geb. op 8 jul 1865 te Terschelling, ovl. (38 jaar oud) op 11 mrt 1904 te Terschelling, begr. op 14 mrt 1904 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Klaas [91], geb. op 17 jul 1887 te Terschelling, ovl. (4 maanden oud) op 27 nov 1887 te Terschelling, begr. op 29 nov 1887 te Terschelling.
2. Jansje [92], geb. op 22 dec 1888 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 8 aug 1977 te Terschelling, volgt IXn.
Willemina Jans de JONG [90], dr. van Jan Sipkesz de JONG [322] (timmerman) en Neeltje KUIJPER [323], tr. (beiden 26 jaar oud) (2) [124] op 28 jan 1892 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 11 mrt 1904 te Terschelling) met Jetze Eelkes de BEER [400], zn. van Eelke IJsbrands de BEER [401] (zeeman en schipper) en Sietske KRAB [402], geb. op 15 jun 1865 te Terschelling, visser en schipper, ovl. (38 jaar oud) op 11 jun 1904 te Terschelling, begr. op 14 jun 1904 te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIaq. Gerrit Klaas TOT [93], zn. van Klaas Jans TOT [86] (VIIr) (zeeman) en Neeltje Gerrits MOLENAAR [87], geb. op 6 jun 1867 te Terschelling, Zeeman, ovl. (74 jaar oud) op 5 sep 1941 te Haarlem, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [23] (Burgerlijke Stand) op 21 jan 1892 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 5 sep 1943 te Haarlem) met Jantje Coerts SIEBEN [94], dr. van Coert Jans SIEBEN [320] (arbeider en zeeman) en Aaltje Jans de VRIES [321], geb. op 23 okt 1869 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 8 dec 1957 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Neeltje [95], geb. op 12 jul 1892 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 6 jul 1971 te Rotterdam, otr. [215] op 17 jun 1920 te Rotterdam, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) op 2 jul 1920 te Rotterdam, (ontb. door overlijden op 19 nov 1960 te Rotterdam) met Antonius Bernardus SCHADE [655], zn. van Jan SCHADE [660] en Maria Johanna BOSMAN [661], geb. op 3 dec 1884 te Rotterdam, ovl. (75 jaar oud) op 19 nov 1960 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Coert [96], geb. op 29 mei 1893 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 31 jan 1967 te Doetinchem, volgt IXo.
3. Willem [97], geb. op 18 jul 1894 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) op 31 mrt 1958 te Haarlem, volgt IXp.
4. Jan [654], geb. op 6 jan 1900 te Rotterdam, cargadoor, ovl. (85 jaar oud) op 21 sep 1985 te Haarlem, otr. [218] op 24 jun 1926 te Rotterdam, tr. (beiden 26 jaar oud) op 8 jul 1926 te Rotterdam met Elizabeth van der MALE [658], dr. van Johannis Marinus van der MALE [666] en Jannetje van der WELLE [667], geb. op 25 jul 1899 te Leiden, ovl. (70 jaar oud) op 7 nov 1969 te Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIar. Trijntje Klaas TOT [100], dr. van Klaas Jans TOT [86] (VIIr) (zeeman) en Neeltje Gerrits MOLENAAR [87], geb. op 22 apr 1869 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 19 mei 1954 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [25] (Burgerlijke Stand) op 23 jan 1896 te Terschelling, (ontb. door vermissing in 1907 te Terschelling) met Volkert GROL [103], zn. van Albert Jacobs GROL [317] (kleermaker en zeeman) en Elisabeth Hessels PUIJT [51] (winkelierster) (zie VIm).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Elisabeth [105], geb. op 18 feb 1897 te Terschelling, ovl. (97 jaar oud) op 26 dec 1994 te Terschelling, volgt IXq.
2. Klaas [106], geb. op 8 sep 1899 te Terschelling, volgt IXr.

 

VIIIas. Wilhelmina Klaas TOT [102], dr. van Klaas Jans TOT [86] (VIIr) (zeeman) en Neeltje Gerrits MOLENAAR [87], geb. op 29 mrt 1871 te Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 10 jun 1954 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [26] (Burgerlijke Stand) op 28 jan 1897 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 10 jun 1954 te Terschelling) met Thijs KOOIJMAN [104], zn. van Arien KOOIJMAN [315] (schipper en winkelier) en Sjoeke LIEUWEN [316], geb. op 3 sep 1870 te Terschelling, schipper, ovl. (85 jaar oud) op 5 aug 1956 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Aaltje [107], geb. op 21 feb 1898 te Terschelling, ovl. (75 jaar oud) op 15 mrt 1973 te Groningen, begr. te Terschelling.
2. Doodgeb. zoon [108], geb. op 12 jun 1899 te Terschelling.
3. Jan [141], geb. op 26 jun 1901 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 28 dec 1972 te Maassluis, volgt IXs.
4. Doodgeb. dochter [286], geb. en ovl. op 31 jul 1902 te Terschelling.
5. Arjen [769], geb. op 3 apr 1910 te Harlingen, ovl. (87 jaar oud) op 26 jan 1998 te Breda, volgt IXt.
6. Hendrik (Hennie) [773], geb. op 17 mei 1913 te Terschelling, Procuratiehouder Rederij Doeksen, leraar Mulo West Terschelling, loco burgemeester Terschelling, ovl. (83 jaar oud) op 22 dec 1996 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 38 en 25 jaar oud) [256] op 24 okt 1951 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 22 dec 1996 te Terschelling) met Siebrigje Sietske POSTMA [774], geb. op 17 mrt 1926 te Grijpskerk, ovl. (77 jaar oud) op 4 jun 2003 te Leeuwarden, begr. te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIat. Josephina Maria Hendriksz TOT [222], dr. van Hendrik Jans TOT [142] (VIIs) (zeeman) en Marijtje Geerts BAKKER [221], geb. op 21 okt 1877 te Urk, ovl. (76 jaar oud) op 21 jan 1954 te Urk, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [46] (Burgerlijke Stand) op 27 mei 1898 te Urk, (ontb. door overlijden op 23 mei 1951 te Urk) met Arie Gerritz de WIT [224], zn. van Gerrit Jan de WIT [225] en Jansje van de GRAAFF [226], geb. op 21 mrt 1874 te Den Helder, kantonier rijkswaterstaat, ovl. (77 jaar oud) op 23 mei 1951 te Urk, begr. te Urk.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
1. Gerrit Jan [229], geb. op 1 apr 1899 te Urk, barbier, ovl. (63 jaar oud) op 5 feb 1963 te Urk, tr. (beiden 30 jaar oud) [895] op 5 nov 1929 te Urk met Hendrikje WOUDHUIZEN [2471], dr. van Obbe WOUDHUIZEN [6527] en Grietje PEN [6528], geb. op 28 jan 1899 te Lemmer. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Maria Hendrika [169], geb. op 16 nov 1900 te Urk, ovl. (84 jaar oud) op 27 aug 1985 te Urk, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) [48] (Burgerlijke Stand) op 3 jul 1922 te Urk met Albert Teunis RAS [231], zn. van Teunis RAS [232] en Klaasje WILLEMSZOON [233], geb. op 24 jul 1896 te Urk, ovl. (61 jaar oud) op 27 aug 1957 te Arkel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Jansje [714], geb. op 22 feb 1903 te Urk, ovl. (83 jaar oud) op 8 jan 1987 te Urk, volgt IXu.
4. Hendrik [715], geb. op 26 jun 1904 te Urk, ovl. (80 jaar oud) op 2 sep 1984, volgt IXv.
5. Cornelia Anna Louise [716], geb. op 14 dec 1906 te Urk, ovl. (79 jaar oud) op 31 mrt 1986, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) [894] op 15 mei 1926 te Urk met Albert BAKKER [2470], zn. van Hendrik BAKKER [6529] (visser) en Grietje van VEEN [6530], geb. op 14 jul 1904 te Urk, visser, ovl. (89 jaar oud) op 15 mei 1994. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Jan [228], geb. op 8 mrt 1908 te Urk, ovl. (6 maanden oud) op 21 sep 1908 te Urk.
7. Jan [717], geb. op 17 sep 1910 te Urk, ovl. (62 jaar oud) op 24 sep 1972, volgt IXw.
8. Jacob [718], geb. op 15 sep 1913 te Urk, ovl. (81 jaar oud) op 16 okt 1994, tr. [2432] met Jannetje van URK [6471], geb. op 8 mrt 1913, ovl. (93 jaar oud) op 21 mei 2006. Uit dit huwelijk geen kinderen.
9. Willem [227], geb. op 25 jun 1915 te Urk, ovl. (7 maanden oud) op 26 jan 1916 te Urk.
10. Michiel [719], geb. op 25 jun 1915 te Urk, ovl. (82 jaar oud) op 2 mei 1998, tr. [2433] met Aaltje van WERINGH [6472], geb. op 11 mrt 1914, ovl. (76 jaar oud) op 10 dec 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen.
11. Alida [720], geb. op 21 okt 1916 te Urk, ovl. (78 jaar oud) op 10 dec 1994, volgt IXx.

 

VIIIau. Jacob Joukes KLIJN [151], zn. van Jouke Jacobs KLIJN [150] (zeeloods) en Trijntje Jans TOT [146] (VIIt), geb. op 20 apr 1871 te Terschelling, zeeman, ovl. (85 jaar oud) op 11 feb 1957 te Harlingen, begr. te Terschelling, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [360] op 23 aug 1900 te Terschelling met Grietje Daniels STOBBE [1007], dr. van Daniel STOBBE [1008] en Christina Annes DIJKSTRA [1009], geb. op 22 apr 1876 te Terschelling, ovl. (71 jaar oud) op 29 jan 1948 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jouke [1334], geb. op 24 jan 1901 te Terschelling.
2. Trijntje [6489], geb. op 22 nov 1903 te Terschelling, tr. [2441] met Cornelis BROUWER [6482], zn. van Jan BROUWER [1288] (VIIId) en Grietje BAKKER [1302]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIav. Josephina Wilhelmina KLIJN [152], dr. van Jouke Jacobs KLIJN [150] (zeeloods) en Trijntje Jans TOT [146] (VIIt), geb. op 12 nov 1873 te Terschelling, ovl. (42 jaar oud) op 17 feb 1916 te Den Helder, begr. te Huisduinen, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) [362] op 3 sep 1893 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 25 feb 1912 te Den Helder) met Albert Teekes REE [1010], zn. van Teeke Tjebbes REE [1011] en Japke Albert ROTGANS [1012], geb. op 22 aug 1873 te Terschelling, zeeman, ovl. (38 jaar oud) op 25 feb 1912 te Den Helder, begr. te Huisduinen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Japke [1335], geb. op 5 okt 1893 te Terschelling, volgt IXy.
2. Jacoba Catharina [1336], geb. op 16 nov 1894 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) [2215] op 24 aug 1916 te Terschelling met Rijn ROOS [5956], zn. van Andries ROOS [6534] en Grietje STOBBE [6535], geb. op 16 mei 1890 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Jouke [1337], geb. op 23 aug 1896 te Terschelling, ovl. (6 jaar oud) op 19 feb 1903 te Terschelling.
4. Grietje [1338], geb. op 17 nov 1898 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) [2465] op 6 mei 1920 te Amsterdam met Willem Christiaan Holtkamp [6536], geb. op 13 aug 1892 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Jan [1339], geb. op 4 nov 1900 te Terschelling.
6. Tettje [1340], geb. op 22 jun 1902 te Terschelling.

 

VIIIaw. Trijntje Joukes KLIJN [154], dr. van Jouke Jacobs KLIJN [150] (zeeloods) en Trijntje Jans TOT [146] (VIIt), geb. op 26 apr 1878 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 21 aug 1963 te Amsterdam, tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) [364] op 3 mrt 1898 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 3 nov 1944 te Amsterdam) met Sake Jans LEENSTRA [1013], zn. van Jan Sakes LEENSTRA [1014] en Dientje Tjeerd van der MEULEN [1015], geb. op 27 sep 1870 te Terschelling, zeeman, ovl. (74 jaar oud) op 9 nov 1944 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jouke [1341], geb. op 11 apr 1900 te Terschelling.
2. Trijntje [1342], geb. op 20 feb 1902 te Terschelling.

 

VIIIax. Trijntje SPITS [6358], dr. van Jacob Jelles SPITS [78] (VIIu) (loods) en Elisabeth Pieters SCHROOR [963], geb. op 15 nov 1868 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) op 28 jul 1932 te Terschelling, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) [2386] op 14 jun 1891 te Terschelling met Willem de BEER [6362], zn. van Jetze IJsbrands de BEER [6363] (matroos) en Aaltje KESTER [6364] (Schoonmaakster), geb. op 1 okt 1862 te Terschelling, schipper, ovl. (76 jaar oud) op 27 nov 1938 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Jetze [6365], geb. op 26 okt 1891 te Terschelling, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [2388] op 21 feb 1918 te Terschelling met Christina GORTER [6367], dr. van Gerrit Cornelis GORTER [998] en Trijntje Cornelis GEUS [999], geb. op 8 jun 1893 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Jacob [6366], geb. op 21 jun 1893 te Terschelling, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) [2389] op 22 jul 1920 te Terschelling met Martje de ZEEUW [6368], dr. van Cornelis de ZEEUW [6369] en Trijntje van der MEIJ [6370], geb. op 2 mrt 1894 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIay. Jacob SPITS [1139] (VIIIay), zn. van Jan Jelles SPITS [80] (VIIw) (zeeman) en Trijntje Jans SMIT [966], geb. op 17 mrt 1880 te Terschelling, ovl. (68 jaar oud) op 12 feb 1949 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [433] op 8 mrt 1906 te Terschelling met zijn nicht Willemke de BREED [1140], dr. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy) (zie VIIIbf).

 

VIIIaz. Geertje de HAAN [1141], dr. van Hendrik Berends de HAAN [967] (schipper, zeeman en visser) en Aaltje Jelles SPITS [81] (VIIx), geb. op 2 mei 1876 te Terschelling, ovl. (61 jaar oud) op 23 feb 1938 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [434] op 19 mei 1901 te Terschelling met Jacob KUIJPER [1145], zn. van Christiaan KUIJPER [1146] en Aagje GEUS [1147], geb. op 23 feb 1874 te Terschelling, ovl. (46 jaar oud) op 23 aug 1920 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Christiaan [6373], geb. op 18 sep 1903 te Terschelling.
2. Aaltje [6374], geb. op 9 okt 1905 te Terschelling, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [2391] op 7 jun 1928 te Terschelling met Jacob SCHAAP [6375], zn. van Tijs SCHAAP [6376] en Trijntje BOS [6377], geb. op 23 jan 1905 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIba. Hendrik de HAAN [1144], zn. van Hendrik Berends de HAAN [967] (schipper, zeeman en visser) en Aaltje Jelles SPITS [81] (VIIx), geb. op 9 okt 1885 te Terschelling, ovl. (34 jaar oud) op 24 jan 1920 te Rotterdam, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) [436] op 5 mrt 1908 te Terschelling met Antje WORTEL [1148], dr. van Jacob WORTEL [407] (arbeider) en Leentje BLOEM [408], geb. op 28 feb 1888 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Hendrik [5914], geb. op 14 aug 1908 te Midsland, volgt IXz.

 

VIIIbb. Eegje de BREED [1151], dr. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy), geb. op 22 mrt 1875 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 4 jan 1946 te Vlieland, tr. (resp. 30 en 40 jaar oud) [438] op 8 mrt 1906 te Terschelling met Hendrik SMIT [1160], zn. van Jan Jelszen SMIT [343] (arbeider) en Neeltje Hendriks de BREED [344] (dienstbode), geb. op 24 jan 1866 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 24 sep 1954 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Hendrik [6540], geb. op 1 feb 1898 te Amsterdam, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [2466] op 12 jul 1923 te Vlieland met Annetje Cornelia Maasdam [6541], geb. op 15 dec 1901 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Pieter [1163], geb. op 16 feb 1902 te Terschelling, tr. (resp. 32 en ongeveer 31 jaar oud) [2468] op 26 sep 1934 te Terschelling met Josephine Klotter [6542], dr. van Peter Klotter [6543] en Elisabeth Gick [6544], geb. circa 1903 te Boppard [Duitsland]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Jan [429], geb. op 22 aug 1907 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 20 apr 1974 te Terschelling, tr. [141] met Aartje Johanna APELDOORN [426], dr. van Mattheus Wilhelm APPELDOORN [427] (gemeente veldwachter) en Alie de KNIJF (KUIJFF) [428], geb. op 22 jan 1910 te Woerden, ovl. (79 jaar oud) op 11 nov 1989 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Neeltje [1041], geb. op 13 nov 1912, ovl. (58 jaar oud) op 4 mei 1971, begr. te Vlieland, tr. [382], (ontb. door overlijden op 4 mei 1971) met Klaas HOLLEMAN [1040], zn. van Cornelis HOLLEMAN [276] (arbeider) en Pietje Klaas TOT [268] (VIIIbq), geb. op 25 jul 1913, ovl. (79 jaar oud) op 1 aug 1992, begr. te Vlieland. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIbc. Pieter de BREED [1152], zn. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy), geb. op 14 jul 1876 te Terschelling, ovl. (25 jaar oud) op 14 okt 1901 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [440] op 24 feb 1898 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 14 okt 1901 te Terschelling) met Grietje KOOTSTRA [1164], dr. van Jan KOOTSTRA [1165] en Antje LUIDENGA [1166], geb. op 19 feb 1878 te Terschelling, ovl. (68 jaar oud) op 23 mrt 1946 te Haarlem.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Neeltje [1167], geb. op 16 sep 1898 te Terschelling, ovl. (9 maanden oud) op 10 jul 1899 te Terschelling.
2. Neeltje [1168], geb. op 16 sep 1899 te Terschelling, ovl. (5 maanden oud) op 9 mrt 1900 te Terschelling.
3. Gerrit [1169], geb. op 4 dec 1900 te Terschelling, ovl. (7 maanden oud) op 9 jul 1901 te Terschelling.

 

VIIIbd. Teunis de BREED [1154], zn. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy), geb. op 23 mei 1879 te Terschelling, ovl. (89 jaar oud) op 9 aug 1968 te Vlieland, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) [442] op 17 dec 1908 te Terschelling met Maria ROOS [1170], dr. van Rommert ROOS [1171] en Neeltje WORTEL [1172], geb. op 15 jan 1882 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 31 jan 1961 te Vlieland.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Hendrik [425], geb. op 28 okt 1909 te Terschelling, ovl. (70 jaar oud) op 16 nov 1979 te Vlieland, volgt IXaa.

 

VIIIbe. Oepke de BREED [1157] (VIIIbe), zn. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy), geb. op 10 jan 1883 te Terschelling, visserman, ovl. (32 jaar oud) op 10 nov 1915 te Harlingen, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) [444] op 28 dec 1911 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 10 nov 1915 te Terschelling) met zijn nicht Hester SPITS [1173], dr. van Klaas Jelles SPITS [84] (VIIaa) (zeeman) en Johanna Frederica KRUL [978] (zie VIIIbo).

 

VIIIbf. Willemke de BREED [1140], dr. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy), geb. op 15 mei 1885 te Terschelling, ovl. (58 jaar oud) op 2 jul 1943 te Terschelling, tr. [433] met haar neef Jacob SPITS [1139] (zie VIIIay).
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Jan [6371], geb. op 8 feb 1907 te Terschelling.
2. Hendrik [6372], geb. op 30 jan 1912 te Terschelling.

 

VIIIbg. Anna de BREED [1159] (VIIIbg), dr. van Hendrik Hendriks de BREED [973] en Neeltje Jelles SPITS [82] (VIIy), geb. op 14 aug 1888 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) [445] op 26 dec 1912 te Terschelling met haar neef Pieter KUIJPER [1174], zn. van Pieter Pieters KUIJPER [334] (zeeman en visser) en Teuntje Jelles SPITS [83] (VIIz) (zie VIIIbi).

 

VIIIbh. Grietje KUIJPER [1175], dr. van Pieter Pieters KUIJPER [334] (zeeman en visser) en Teuntje Jelles SPITS [83] (VIIz), geb. op 19 nov 1882 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 11 mrt 1955 te Harlingen, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [446] op 28 jun 1903 te Terschelling met Jan SCHROO [1176], zn. van Willem SCHROO(R) [1177] en Neeltje WULP [1178], geb. op 24 dec 1880 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 28 dec 1957.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Neeltje [6382], geb. op 12 dec 1903 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 1 mrt 1986, tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) [2393] op 8 nov 1928 te Terschelling met Klaas de BEER [6385], zn. van Gerrit de BEER [1349] en Sieke ROOS [1350], geb. op 24 nov 1898 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Pieter [6383], geb. op 27 mei 1905 te Terschelling, ovl. (79 jaar oud) op 27 mei 1984, tr. [2436] met Jacoba SMIT [6477], geb. op 5 okt 1913, ovl. (77 jaar oud) op 7 apr 1991. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Willem [6384], geb. op 10 jan 1910 te Terschelling.

 

VIIIbi. Pieter KUIJPER [1174], zn. van Pieter Pieters KUIJPER [334] (zeeman en visser) en Teuntje Jelles SPITS [83] (VIIz), geb. op 2 nov 1884 te Terschelling, ovl. (80 jaar oud) op 20 apr 1965 te Terschelling, tr. [445] met zijn nicht Anna de BREED [1159] (zie VIIIbg).
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Doodgeb. dochter [6379], geb. op 21 feb 1914 te Terschelling.
2. Doodgeb. zoon [6380], geb. op 23 okt 1915 te Terschelling.
3. Doodgeb. kind [6381], geb. op 5 dec 1920 te Vlieland.

 

VIIIbj. Eegje KUIJPER [1179], dr. van Pieter Pieters KUIJPER [334] (zeeman en visser) en Teuntje Jelles SPITS [83] (VIIz), geb. op 10 nov 1886 te Terschelling, ovl. (91 jaar oud) op 1 okt 1978 te Terschelling, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [448] op 3 feb 1910 te Terschelling met Sijbrand DIJKER [1180], zn. van Sijbrand DIJKER [1181] en Neeltje van KEULEN [1182], geb. op 12 dec 1885 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Sijbrand [444], geb. op 11 sep 1910 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 3 aug 1999 te Leeuwarden, volgt IXab.

 

VIIIbk. Christiaan KUIJPER [240] (VIIIbk), zn. van Pieter Pieters KUIJPER [334] (zeeman en visser) en Teuntje Jelles SPITS [83] (VIIz), geb. op 21 mei 1894 te Terschelling, robbenjager en zeeman, ovl. (48 jaar oud) op 16 jan 1943 te Terschelling, vermist, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [52] (Burgerlijke Stand) op 20 nov 1919 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 16 jan 1943 te Terschelling) met zijn achternicht Aafje TOT [25], dr. van Klaas Feijkes TOT [17] (VIIah) (Visser en zeeman) en Tettje Sjoerds de JONG [18] (zie VIIIcf).

 

VIIIbl. Eegje SPITS [1183], dr. van Klaas Jelles SPITS [84] (VIIaa) (zeeman) en Johanna Frederica KRUL [978], geb. op 1 nov 1875 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 20 apr 1948 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [450] op 25 mrt 1897 te Terschelling met Heertje SCHROOR [1189], zn. van Meindert SCHROOR [1190] en Trijntje ROOS [1191], geb. op 9 nov 1874 te Terschelling, zeeman, ovl. (87 jaar oud) op 19 dec 1961 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Meindert [6440], geb. op 9 okt 1897 te Terschelling, zeeman, ovl. (28 jaar oud) op 13 jan 1926 te Ameland, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [2420] op 1 dec 1921 te Terschelling met Aafke NAGEL [6448], dr. van Johannes NAGEL [6449] en Betje OORTHUIS [6450], geb. op 18 feb 1899 te Harlingen, ovl. (61 jaar oud) op 10 sep 1960 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Johanna Frederica [6441], geb. op 10 jan 1899 te Terschelling.
3. Klaas [6442], geb. op 24 sep 1900 te Terschelling, zeeman, ovl. (76 jaar oud) op 12 apr 1977, tr. (beiden 24 jaar oud) [2422] op 15 jan 1925 te Terschelling met Johanna KLIJN [6451], dr. van Anne KLIJN [6452] en Japke BUIJL [6453], geb. op 24 aug 1900 te Terschelling, ovl. (81 jaar oud) op 3 okt 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Albert [6443], geb. op 1 okt 1902 te Terschelling, ovl. (minstens 19 jaar oud) na 1922.
5. Catharina [6444], geb. op 18 nov 1904 te Terschelling, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) [2424] op 2 mrt 1924 te Terschelling met Oepke STARRENBURG [6454], zn. van Arien STARRENBURG [6457] en Maria de BREED [6455], geb. op 25 aug 1897 te Terschelling, ovl. (63 jaar oud) vermoedelijk 11 dec 1960 te Texel. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Pietje [6445], geb. op 15 jan 1907 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) [2425] op 22 feb 1932 te Terschelling met Anne KLIJN [6456], zn. van Jacob KLIJN [6458] (zeeman) en Grietje LUIDENGA [6459], geb. op 22 jun 1902 te Terschelling, zeeman. Uit dit huwelijk geen kinderen.
7. Sieke [6446], geb. op 1 mrt 1909 te Terschelling, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [2428] op 13 apr 1932 te Amsterdam met Henricus de JONG [6460], zn. van Pieter de JONG [6461] (bootwerker/matroos) en Hilje UCHTMAN [6462], geb. op 20 nov 1906 te Amsterdam, kantoorbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen.
8. Hester [6447], geb. op 15 sep 1912 te Terschelling.

 

VIIIbm. Jelle SPITS [1185], zn. van Klaas Jelles SPITS [84] (VIIaa) (zeeman) en Johanna Frederica KRUL [978], geb. op 1 aug 1879 te Terschelling, visserman, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) [534] op 2 feb 1906 te Terschelling met Maria Louisa GORTER [1192], dr. van Gerrit Cornelis GORTER [998] en Trijntje Cornelis GEUS [999], geb. op 20 mei 1886 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Johanna Frederika [6463], geb. op 4 jul 1906 te Terschelling.

 

VIIIbn. Pietje SPITS [1187], dr. van Klaas Jelles SPITS [84] (VIIaa) (zeeman) en Johanna Frederica KRUL [978], geb. op 13 mrt 1884 te Terschelling, ovl. (21 jaar oud) op 24 aug 1905 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [453] op 13 apr 1905 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 24 aug 1905 te Terschelling) met Jan HARINGA [1195], zn. van Cornelis HARINGA [1193] en Neeltje KUIJPER [1194], geb. op 18 nov 1880 te Terschelling, visserman, ovl. (69 jaar oud) op 18 aug 1950 te Harlingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Cornelis [6464], geb. op 18 aug 1905 te Terschelling.

 

VIIIbo. Hester SPITS [1173], dr. van Klaas Jelles SPITS [84] (VIIaa) (zeeman) en Johanna Frederica KRUL [978], geb. op 17 aug 1889 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 21 jun 1975, tr. [444] met haar neef Oepke de BREED [1157] (zie VIIIbe).
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Klaas [6378], geb. in feb 1915 te Terschelling, ovl. (9 maanden oud) op 19 nov 1915 te Terschelling.

 

VIIIbp. Trijntje Klaas TOT [265], dr. van Klaas Klaas TOT [250] (VIIab) (walvisvaarder) en Antje Lubs GROL [111], geb. op 28 jul 1888 te Terschelling, ovl. (64 jaar oud) op 14 mei 1953 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [58] (Burgerlijke Stand) op 19 jan 1911 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 14 mei 1953 te Terschelling) met Frederik FUURER [266], zn. van Johannes FUURER [346] (kustwachter, arbeider en lichtwachter) en Cornelia LEENSTRA [347], geb. op 30 jan 1884 te Terschelling, schilder, ovl. (90 jaar oud) op 26 jul 1974 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Johanna FU(U)RER [1034], geb. op 2 dec 1915 te Terschelling, ovl. (57 jaar oud) op 27 sep 1973 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) [379] op 26 nov 1942 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 27 sep 1973 te Terschelling) met Christiaan RIJKEBOER [1035], geb. op 14 nov 1909 te Terschelling, ovl. (64 jaar oud) op 6 jun 1974 te Bolsward, begr. te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Anna FU(U)RER [1036], geb. op 18 jun 1921 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [380] op 27 okt 1942 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 8 okt 1988 te Terschelling) met Albert BAKKER [1037], zn. van Gerrit BAKKER [1038] en Sieke Mijnderts SCHROOR [1039], geb. op 1 okt 1920 te Terschelling, ovl. (68 jaar oud) op 8 okt 1988 te Terschelling, begr. te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIbq. Pietje Klaas TOT [268], dr. van Klaas Klaas TOT [250] (VIIab) (walvisvaarder) en Antje Lubs GROL [111], geb. op 17 nov 1892 te Terschelling, ovl. (66 jaar oud) op 31 okt 1959 te Groningen, begr. te Vlieland, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) [61] (Burgerlijke Stand) op 16 jan 1913 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 31 okt 1959 te Groningen) met Cornelis HOLLEMAN [276], zn. van Duwertje HOLLEMAN [345], geb. op 11 mrt 1893 te Vlieland, arbeider, ovl. (78 jaar oud) op 7 jul 1971 te Vlieland.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Klaas [1040], geb. op 25 jul 1913, ovl. (79 jaar oud) op 1 aug 1992, begr. te Vlieland, tr. [382] met Neeltje SMIT [1041], dr. van Hendrik SMIT [1160] en Eegje de BREED [1151] (VIIIbb). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIbr. Trijntje TOT [277], dr. van Jan Klaas TOT [251] (VIIac) (visserman en arbeider) en Jantje SMIT [210], geb. op 11 aug 1892 te Terschelling, ovl. (75 jaar oud) op 9 okt 1967 te Amsterdam, begr. te Terschelling, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) [245] op 25 okt 1928 te Haskerland, (gesch. op 9 nov 1953 te Haskerland) met Pier KOOISTRA [725], geb. op 9 dec 1896 te Westdongeradeel.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Jan [726], geb. op 9 mei 1920 te Terschelling.

 

VIIIbs. Trijntje BLOEM [1209], dr. van Heertje Jans BLOEM [283] (VIIad) (loods en zeeman) en Johanna Frederika de BOER [983], geb. op 23 okt 1873 te Terschelling, ovl. (minstens 80 jaar oud) na 1954, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) [461] op 10 aug 1899 te Vlieland met Seus KRUISINGA [1217], zn. van Geert Meines KRUISINGA [1218] en Meike Pieters TEENSMA [1219], geb. op 15 sep 1870 te Schiermonnikoog, Kapitein ter koopvaardij, ovl. (83 jaar oud) op 28 jun 1954 te Vlieland.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Heertje [6465], geb. op 23 nov 1901 te Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op 24 nov 1976, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) [2430] op 20 aug 1928 te Harlingen met Klaasje van der SLUIS [6466], dr. van Hessel van der SLUIS [6467] (schipper) en Lijsbeth de BOER [6468], geb. op 15 dec 1906 te Berlikum, ovl. (82 jaar oud) op 5 mei 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIbt. Anna BLOEM [1210], dr. van Heertje Jans BLOEM [283] (VIIad) (loods en zeeman) en Johanna Frederika de BOER [983], geb. op 10 mrt 1876 te Terschelling, ovl. (51 jaar oud) op 15 feb 1928 te Alkmaar, tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) [463] op 9 mrt 1897 te Terschelling met Jan RAB [1220], zn. van Reinder Pietersz RAB [1221] en Cornelia de BOER [1222], geb. op 13 okt 1871 te Terschelling, Zeeman, ovl. (66 jaar oud) op 15 mrt 1938 te Alkmaar.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Cornelia Reindina [1223], geb. op 17 sep 1897 te Vlieland.

 

VIIIbu. Jan BLOEM [1211], zn. van Heertje Jans BLOEM [283] (VIIad) (loods en zeeman) en Johanna Frederika de BOER [983], geb. op 12 jun 1878 te Terschelling, zeeman, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [465] op 14 mei 1903 te Vlieland met Anna Cornelia de LANGE [1224], dr. van Cornelis de LANGE [1225] (Smid) en Engeltje PEESCH [1226], geb. op 8 aug 1879 te Vlieland.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Heertje [6469], geb. op 19 nov 1903 te Vlieland.

 

VIIIbv. Iemke BLOEM [1215], zn. van Heertje Jans BLOEM [283] (VIIad) (loods en zeeman) en Johanna Frederika de BOER [983], geb. op 14 mei 1883 te Terschelling, Schilder, ovl. (71 jaar oud) op 21 jan 1955 te Harlingen, begr. te Oost Vlieland, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [473] op 7 feb 1907 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 21 jan 1955 te Harlingen) met Elisabeth de GORTER [1236], dr. van Maarten de GORTER [1237] (Loods) en Antje de BOER [1238], geb. op 13 nov 1881 te Vlieland, ovl. (97 jaar oud) op 5 jun 1979 te Harlingen, begr. te Oost Vlieland.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Heertje [1430], geb. op 3 aug 1907 te Oost Vlieland, ovl. (57 jaar oud) op 23 mrt 1965 te gorredijk, volgt IXad.
2. Antje [1432], geb. op 20 jun 1914 te Oost Vlieland, ovl. (84 jaar oud) op 12 jul 1998 te Oost Vlieland.

 

VIIIbw. Heertje BLOEM [1212], zn. van Heertje Jans BLOEM [283] (VIIad) (loods en zeeman) en Johanna Frederika de BOER [983], geb. op 21 okt 1885 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 23 jun 1964 te Terschelling, begr. te Vlieland, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [467] op 20 mei 1910 te Vlieland met Sara SIEBEN [1227], dr. van Johannes SIEBEN [1228] (Vrachtrijder) en Catolina KOOIJ [1229], geb. op 16 jul 1886 te Vlieland, ovl. (73 jaar oud) op 12 okt 1959 te St. Laurens, begr. te Vlieland.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Johanna Frederica [1431], geb. op 9 dec 1910 te Oost Vlieland, ovl. (86 jaar oud) op 14 dec 1996 te Middelburg, tr. [2234] met Jan Frederik MEIJER [6005], geb. op 10 aug 1911 te Terneuzen, ovl. (90 jaar oud) op 30 aug 2001 te Middelburg. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Catolina Johanna [2232], geb. op 3 mrt 1912, ovl. (67 jaar oud) op 24 apr 1979 te Vlissingen.
3. Heertje [2233], geb. op 10 jul 1914, ovl. (61 jaar oud) op 1 jul 1976 te Vught.

 

VIIIbx. Christiaan Jacobus POOTJES [6193], zn. van Nicolaas Jacobus POOTJES [989] (draaijer) en Johanna Clasina BLOEM [988] (VIIaf), geb. op 28 okt 1875 te Amsterdam, Machinist, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 1900, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [2309] op 8 mrt 1900 te Amsterdam met Jansje NIEVAARD [6198], dr. van Abraham Daniel NIEVAARD [6207] (Metselaar) en Jantje de GRAAF [6208], geb. op 11 feb 1877 te Amsterdam, ovl. (minstens 22 jaar oud) na 1900.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Christina Jacoba [6220], geb. op 3 feb 1901 te Amsterdam, ovl. (minstens 46 jaar oud) na 1948, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [2322] op 22 mrt 1928 te Haarlem met Cornelis Pieter Louis BLANCKENBURG [6221], zn. van Pieter Louis Cornelis BLANCKENBURG [6222] en Aletta POST [6223], geb. op 1 okt 1902 te Amsterdam, graveur, ovl. (45 jaar oud) op 24 jul 1948 te Haarlem. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Johan Martinus [6219], geb. op 20 okt 1905 te Schoten.

 

VIIIby. Guurtje Jans POOTJES [6192], dr. van Nicolaas Jacobus POOTJES [989] (draaijer) en Johanna Clasina BLOEM [988] (VIIaf), geb. op 20 dec 1877 te Amsterdam, ovl. (85 jaar oud) op 24 okt 1963 te Amsterdam, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) [2308] op 24 feb 1897 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 11 apr 1936 te Amsterdam) met Johannes du FRENNE [6197], zn. van Everdina Catharina du FRENNE [6206], geb. op 6 okt 1872 te Amsterdam, stoker, ovl. (63 jaar oud) op 11 apr 1936 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Everdina Catharina [6215], geb. op 3 feb 1902 te Amsterdam, ovl. (minstens 28 jaar oud) na 1931, tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) [2320] op 1 feb 1922 te Amsterdam, (gesch. op 27 feb 1931 te Amsterdam) met Christiaan OKKES [6216], zn. van Hendrikus Arnoldus OKKES [6217] (ploegbaas) en Louise Adèle BRANDENBURG [6218], geb. op 21 apr 1895 te Amsterdam, expeditieknecht, ovl. (70 jaar oud) op 7 sep 1965 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Johannes [6232], geb. op 18 jun 1905 te Amsterdam, Koopman, ovl. (55 jaar oud) op 16 jun 1961 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) [2328] op 5 jun 1929 te Amsterdam met Maria Cornelia TOORENBURG [6233], dr. van Pieter Johannes TOORENBURG [6234] (Schilder) en Maria Berdina van der WERF [6235], geb. op 2 okt 1908 te Amsterdam, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIbz. Jan Hendrik POOTJES [6194], zn. van Nicolaas Jacobus POOTJES [989] (draaijer) en Johanna Clasina BLOEM [988] (VIIaf), geb. op 23 mrt 1884 te Amsterdam, Loodgieter, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1949, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [2310] op 17 aug 1904 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 8 jan 1949 te Amsterdam) met Geertje van den ELSKAMP [6199], dr. van Cornelis van den ELSKAMP [6209] (werkman) en Catharina KNOPPERTS [6210], geb. op 1 sep 1881 te Diemen, ovl. (67 jaar oud) op 8 jan 1949 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jan Hendrik [6224], geb. op 3 jan 1905 te Amsterdam, Ketelmaker, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1940, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [2324] op 9 okt 1929 te Amsterdam, (gesch. op 9 jan 1940 te Amsterdam) met Trijntje VISSER [6225], dr. van Trijntje VISSER [6226], geb. op 28 sep 1908 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Johanna Clazina [6227], geb. op 7 mrt 1909 te Amsterdam, ovl. (minstens 34 jaar oud) na 1944, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [2326] op 24 apr 1930 te Amsterdam, (gesch. op 28 dec 1944 te Amsterdam) met Wouter SCHELLING [6228], zn. van August Christiaan SCHELLING [6229] (Rangeerder) en Hendrika Catharina INGENHOEST [6230], geb. op 17 dec 1907 te Amsterdam, kantoorbediende, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1944. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIca. Johanna Clasina POOTJES [6195], dr. van Nicolaas Jacobus POOTJES [989] (draaijer) en Johanna Clasina BLOEM [988] (VIIaf), geb. op 12 mrt 1889 te Amsterdam, ovl. (80 jaar oud) op 21 dec 1969 te Haarlem, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [2311] op 9 nov 1910 te Schoten met Lodewijk ZIJLSTRA [6200], zn. van Albert ZIJLSTRA [6211] (seinhuiswachter) en Hendrikje CLERMONTS [6212], geb. op 18 feb 1888 te Amsterdam, freezer, ovl. (81 jaar oud) op 23 mrt 1969 te Haarlem.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Johan [6231], geb. circa 1919 te Schoten, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op 30 mei 1921 te Haarlem.

 

VIIIcb. Albert KUYPER [16], zn. van Hendrik KUYPER [12] (zeeman) en Trijntje Feijkes TOT [53] (VIIag), geb. op 25 nov 1878 te Terschelling, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) [369] op 24 dec 1899 te Terschelling met Maaike Willems de HEK [1021], dr. van Willem Huiberts de HEK [1022] en Grietje STOBBE [1023], geb. op 7 sep 1879 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Willem [1343], geb. op 26 aug 1901 te Terschelling.

 

VIIIcc. Feyke TOT [19], zn. van Klaas Feijkes TOT [17] (VIIah) (Visser en zeeman) en Tettje Sjoerds de JONG [18], geb. op 7 sep 1885 te Terschelling, scheepskok, ovl. (77 jaar oud) op 18 feb 1963 te Amsterdam, begr. te Terschelling, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [44] (Burgerlijke Stand) op 20 dec 1906 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 18 feb 1963 te Terschelling) met Maartje KONING [218], dr. van Simon KONING [337] (timmerman) en Trijntje BLOEM [338], geb. op 25 mei 1884 te Terschelling, ovl. (89 jaar oud) op 29 jun 1973 te Terschelling, begr. op 2 jul 1973 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Trijntje [203], geb. op 7 mei 1907 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 23 jun 1985 te Enschede, volgt IXae.
2. Klasina [204], geb. op 5 okt 1908 te Terschelling, ovl. (93 jaar oud) op 8 mrt 2002 te Haarlem, volgt IXaf.
3. Simon [208], geb. op 15 jan 1910 te Terschelling, ovl. (77 jaar oud) op 8 feb 1987 te Amsterdam, volgt IXag.
4. Feitje [205], geb. op 13 feb 1912 te Terschelling, ovl. (94 jaar oud) op 20 aug 2006 te Amsterdam, volgt IXah.
5. Dirk [220], geb. op 31 mei 1915 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 20 jan 1998 te Harderwijk, volgt IXai.
6. Douwe [223], geb. op 18 aug 1916 te Terschelling, ovl. (60 jaar oud) op 6 mei 1977 te Terschelling, volgt IXaj.
7. Sieke [179], geb. op 31 jan 1918 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 10 jul 2006 te Haarlem, volgt IXak.
8. Albert [230], geb. op 30 apr 1921 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 27 mrt 2004 te Amsterdam, volgt IXal.
9. Jacob Johan [234], geb. op 12 jan 1924 te Terschelling, machine bankwerker, ovl. (69 jaar oud) op 9 jul 1993 te Purmerend, tr. (beiden 23 jaar oud) [73] op 27 feb 1947 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 9 jul 1993 te Purmerend) met Berindina FELTHUIS [293], geb. op 16 jul 1923 te Amsterdam, ovl. (87 jaar oud) op 7 jun 2011 te Purmerend. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIcd. Douwe TOT [20], zn. van Klaas Feijkes TOT [17] (VIIah) (Visser en zeeman) en Tettje Sjoerds de JONG [18], geb. op 30 nov 1886 te Terschelling, visser, zeeman, stuurman reddingboot en schipper reddingboot Brandaris II, ovl. (72 jaar oud) op 2 nov 1959 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) [42] (Burgerlijke Stand) op 26 dec 1912 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 2 nov 1959 te Terschelling) met Trijntje LETTINGA [213], dr. van Arien LETTINGA [335] (visser, schipper en roeier reddingboot “West”) en Neeltje de BEER [336], geb. op 6 okt 1888 te Terschelling, ovl. (89 jaar oud) op 3 nov 1977, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Klaas [441], geb. op 1 sep 1913 te Terschelling, ovl. (39 jaar oud) op 16 aug 1953 te Terschelling, volgt IXam.
2. Neeltje [442], geb. op 2 mei 1916 te Harlingen, ovl. (84 jaar oud) op 12 nov 2000 te Harlingen, volgt IXan.

 

VIIIce. Hessel TOT [9], zn. van Klaas Feijkes TOT [17] (VIIah) (Visser en zeeman) en Tettje Sjoerds de JONG [18], geb. op 8 okt 1891 te Terschelling, Schipper, ovl. (84 jaar oud) op 30 mei 1976 te Zaandam, begr. te Zaandam, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [4] (Burgerlijke Stand) op 25 mei 1916 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 30 mei 1976 te Zaandam) met Richtje NIELSEN [10], dr. van Geert NIELSEN [299] (asman) en Hendrikje RIEM [300], geb. op 8 okt 1894 te Harlingen, ovl. (86 jaar oud) op 28 mei 1981 te Zaandam, begr. te Zaandam.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Klaas [8], geb. op 17 nov 1918 te Harlingen, ovl. (81 jaar oud) op 17 jun 2000 te Midden-Beemster, volgt IXao.
2. Geert Hendrikus (Geert) [11], geb. op 28 mei 1921 te Harlingen, ovl. (2 maanden oud) op 21 aug 1921 te Harlingen, begr. te Harlingen.

 

VIIIcf. Aafje TOT [25], dr. van Klaas Feijkes TOT [17] (VIIah) (Visser en zeeman) en Tettje Sjoerds de JONG [18], geb. op 30 nov 1895 te Terschelling, ovl. (91 jaar oud) op 31 mrt 1987 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. [52] met haar achterneef Christiaan KUIJPER [240] (zie VIIIbk).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Teuntje [676], geb. op 26 nov 1920 te Terschelling, ovl. (52 jaar oud) op 26 sep 1973 te Middelburg, volgt IXac.
2. Klaas Albert [405], geb. op 9 mrt 1924 te Terschelling, robbenjager, ovl. (18 jaar oud) op 16 jan 1943 te Terschelling.

 

VIIIcg. Jacob TOT [29], zn. van Klaas Feijkes TOT [17] (VIIah) (Visser en zeeman) en Tettje Sjoerds de JONG [18], geb. op 23 feb 1903 te Terschelling, kapitein veerboot Noord Nederland, ovl. (88 jaar oud) op 19 okt 1991 te Harlingen, begr. op 23 okt 1991 te Terschelling, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) [37] op 3 jan 1929 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 19 okt 1991 te Terschelling) met Jantje ROOS [85], dr. van Klaas ROOS [409] (visser) en Trijntje SCHROOR [410] (VIIIc) (zie IXc).
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Klaas [181], geb. op 15 jul 1929 te Terschelling, volgt IXap.
2. Nicolaas Jacob (Nico) [182], geb. op 25 okt 1938 te Terschelling, ovl. (69 jaar oud) op 12 nov 2007 te Harlingen, volgt IXaq.

 

VIIIch. Elisabeth TOT [190], dr. van Hessel Feijkes TOT [54] (VIIai) (schipper, werkman en visser) en Sjoukje BEIMA [189] (dienstbode), geb. op 13 jun 1889 te Terschelling, ovl. (85 jaar oud) op 10 jan 1975 te Dordrecht, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [130] op 11 nov 1912 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 21 mei 1963 te Zwijndrecht) met Dirk Theodorus van DEURSEN [411], geb. op 15 jul 1888 te Gorinchem, schipper binnenvaart, ovl. (74 jaar oud) op 21 mei 1963 te Zwijndrecht.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Doodgeb. zoon [412], geb. op 30 apr 1922 te Utrecht.
2. Hessel [577], geb. in 1913, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 28 sep 1944 te Krimpen aan de Lek, volgt IXar.
3. Sjoukje [578], volgt IXas.
4. Dorus [579].
5. Maria Barbara [580], geb. op 25 nov 1925 te Zwijndrecht.

 

VIIIci. Tjerk TOT [191], zn. van Hessel Feijkes TOT [54] (VIIai) (schipper, werkman en visser) en Sjoukje BEIMA [189] (dienstbode), geb. op 1 dec 1890 te Terschelling, ovl. (54 jaar oud) op 1 mrt 1945 te Harlingen, begr. te Harlingen, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [131] op 21 dec 1914 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 1 mrt 1945 te Harlingen) met Hendrikje de BOER [413], geb. op 16 mei 1889 te Kimswerd, ovl. (73 jaar oud) op 18 feb 1963 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Hessel [1043], geb. op 27 jun 1915 te Harlingen, ovl. (4 jaar oud) op 4 nov 1919 te Harlingen, begr. te Harlingen.
2. Akke [449], geb. op 25 jun 1916 te Harlingen.
3. Sjoukje [450], geb. op 2 sep 1917 te Harlingen, ovl. (70 jaar oud) op 7 apr 1988 te Haarlem, volgt IXat.
4. Hesselina [451], geb. op 2 jan 1920 te Harlingen, ovl. (72 jaar oud) op 17 jan 1992 te Harlingen.
5. Baukje [452], geb. op 18 sep 1922 te Harlingen, ovl. (71 jaar oud) op 14 mrt 1994 te Harlingen, volgt IXau.
6. Trijntje [453], geb. op 8 apr 1924 te Harlingen, ovl. (75 jaar oud) op 24 nov 1999 te Deventer, volgt IXav.
7. Anna [454], geb. op 29 sep 1926 te Harlingen, ovl. (38 jaar oud) op 1 dec 1964 te Groningen, volgt IXaw.
8. Elisabeth [455], geb. op 20 mrt 1930 te Harlingen.
9. Johanna [456], geb. op 19 jan 1932 te Harlingen, ovl. (66 jaar oud) op 3 mrt 1998 te Haarlem, volgt IXax.

 

VIIIcj. Feyke TOT [192], zn. van Hessel Feijkes TOT [54] (VIIai) (schipper, werkman en visser) en Sjoukje BEIMA [189] (dienstbode), geb. op 14 mei 1892 te Terschelling, ovl. (72 jaar oud) op 7 sep 1964 te Harlingen, begr. te Harlingen, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [132] op 24 mei 1919 te Wonseradeel, (ontb. door overlijden op 7 sep 1964 te Harlingen) met Hotske REITSMA [414], dr. van Marten REITSMA [415] (slager en veehouder) en Reinskjen DIJKSTRA [416], geb. op 1 apr 1898 te Makkum, ovl. (94 jaar oud) op 15 mrt 1993 te Noordbergum, begr. te Harlingen.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Reinskjen [458], geb. op 8 feb 1920 te Harlingen, ovl. (81 jaar oud) op 17 apr 2001 te Drogeham, volgt IXay.
2. Sjoukje [469], geb. op 22 feb 1921 te Vlieland, ovl. (91 jaar oud) op 13 feb 2013 te Surhuisterveen, volgt IXaz.
3. Hessel [475], geb. op 9 mrt 1928 te Makkum, ovl. (76 jaar oud) op 20 jan 2005 te Toronto [Canada], volgt IXba.
4. Marten [479], geb. op 26 apr 1930 te Makkum, ovl. (84 jaar oud) op 17 okt 2014 te Leeuwarden, volgt IXbb.

 

VIIIck. Albertus TOT [193], zn. van Hessel Feijkes TOT [54] (VIIai) (schipper, werkman en visser) en Sjoukje BEIMA [189] (dienstbode), geb. op 21 jul 1894 te Terschelling, visser, ovl. (82 jaar oud) op 7 apr 1977 te Egmond aan Zee, begr. te Huisduinen, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [134] op 24 apr 1919 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 23 nov 1971 te Purmerend) met Gerritje LOONSTRA [417], geb. op 14 feb 1897 te Ee, ovl. (74 jaar oud) op 23 nov 1971 te Purmerend, begr. te Huisduinen.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
1. Hendrikje [1902], geb. op 16 aug 1918 te Midlum, ovl. (76 jaar oud) op 9 mrt 1995 te Harlingen, volgt IXbc.
2. Albert [582], geb. op 28 feb 1920 te Midlum, ovl. (76 jaar oud) op 27 jul 1996 te Den Helder, volgt IXbd.
3. Hyle [583], geb. op 1 okt 1921 te Harlingen, ovl. (85 jaar oud) op 10 jul 2007 te Schagen, volgt IXbe.
4. Hessel [584], geb. op 27 jul 1925 te Midlum, ovl. (89 jaar oud) op 19 okt 2014 te Terschelling, begr. op 23 okt 2014 te Terschelling.
5. Jantina [585], geb. op 24 mei 1927 te Midlum, ovl. (72 jaar oud) op 19 jun 1999 te Den Helder, begr. op 23 jun 1999 te Huisduinen, tr. (resp. 33 en 41 jaar oud) [239] op 17 feb 1961 te Den Helder, (ontb. door overlijden op 17 okt 1997 te Den Helder) met Simon BLOKKER [704], geb. op 5 okt 1919 te Den Helder, ovl. (78 jaar oud) op 17 okt 1997 te Den Helder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
6. Sjoukje Elisabeth [586], geb. op 9 mei 1930 te Zürich, volgt IXbf.
7. Pieter [1045], geb. circa 1931 te Harlingen, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op 8 mrt 1933 te Harlingen, begr. te Harlingen.
8. Pieter [587], geb. op 4 okt 1937 te Den Helder, ovl. (59 jaar oud) op 5 sep 1997 te Den Helder, volgt IXbg.

 

VIIIcl. Klaas TOT [196], zn. van Hessel Feijkes TOT [54] (VIIai) (schipper, werkman en visser) en Sjoukje BEIMA [189] (dienstbode), geb. op 16 jul 1902 te Vlieland, matroos torpedomaker, visserman, ovl. (89 jaar oud) op 31 aug 1991 te Harlingen, gecr. te Goutum, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) [137] op 11 nov 1925 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 31 aug 1991 te Harlingen) met Albertina Elisabeth BOSMA [421], geb. op 13 mei 1905 te Harlingen, ovl. (92 jaar oud) op 17 okt 1997 te Harlingen, gecr. op 22 okt 1997 te Goutum.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Trijnie [483], geb. op 28 jun 1927 te Harlingen, volgt IXbh.
2. Hessel [485], geb. op 3 jun 1930 te Harlingen, volgt IXbi.
3. Gerben [487], geb. op 15 dec 1936 te Harlingen, ovl. (75 jaar oud) op 9 feb 2012 te Oostellingerwerf, volgt IXbj.
4. Tjerk [490], geb. op 22 dec 1938 te Den Helder, ovl. (76 jaar oud) op 9 sep 2015 te Harlingen, volgt IXbk.
5. Klaas [492], geb. op 2 nov 1940 te Den Helder, volgt IXbl.

 

VIIIcm. Cathriena TOT [418], dr. van Hessel Feijkes TOT [54] (VIIai) (schipper, werkman en visser) en Sjoukje BEIMA [189] (dienstbode), geb. op 22 mei 1904 te Vlieland, ovl. (92 jaar oud) op 11 jul 1996 te Rotterdam, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) [135] op 13 mrt 1924 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 17 jul 1989 te Assen) met Hermanus LEIJENAAR [419], geb. op 18 apr 1905 te Harlingen, ovl. (84 jaar oud) op 17 jul 1989 te Assen.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Herman [588].
2. Jan [589].
3. Wobke [590].
4. Tinie [591].
5. Sjouk [592].
6. Marietje [593].

Generatie IX

IXa. Pietje FUREN [1253], dr. van Poulus FUREN [1249] en Jantje SCHROOR [1244] (VIIIa), geb. op 24 mrt 1889 te Terschelling, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [481] op 31 okt 1912 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 1 okt 1960 te Terschelling) met Jan ZEEDERS [1262], zn. van Roelof ZEEDERS [1263] en Hendrikie de GRAAF [1264], geb. op 4 mrt 1887 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 1 okt 1960 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Paulina [6475], geb. circa 1917, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op 29 mei 1944 te Leeuwarden, tr. [2435] met Johannes Gerben van der ZEE [6476]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXb. Trijntje ROOS [1286], dr. van Klaas ROOS [409] (visser) en Trijntje SCHROOR [410] (VIIIc), geb. op 6 sep 1899 te Terschelling, ovl. (76 jaar oud) op 24 jan 1976, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [2332] op 4 mei 1922 te Terschelling met Jan STOBBE [6241], zn. van Anne STOBBE [6244] en Sieke van REES [6245], geb. op 15 sep 1897 te Terschelling, ovl. (81 jaar oud) op 16 mei 1979.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Sieke [6242], geb. circa 1924 te Vlieland, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op 25 jan 1946 te Harlingen, tr. [2333] met Louis Jean EVERTS [6243]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXc. Jantje ROOS [85] (IXc), dr. van Klaas ROOS [409] (visser) en Trijntje SCHROOR [410] (VIIIc), geb. op 20 sep 1905 te Terschelling, ovl. (94 jaar oud) op 4 dec 1999 te Terschelling, begr. op 8 dec 1999 te Terschelling, tr. [37] met Jacob TOT [29] (zie VIIIcg).

 

IXd. Martje BROUWER [6483], dr. van Jan BROUWER [1288] (VIIId) en Grietje BAKKER [1302], geb. op 9 jul 1905 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 22 apr 1994, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [2440] op 18 aug 1927 te Den Helder met Geert BAIS [6487], geb. op 22 feb 1904, zeevisser, ovl. (86 jaar oud) op 23 sep 1990.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Gretha [6488], geb. op 25 mei 1930, ovl. (12 jaar oud) op 29 nov 1942.

 

IXe. Aaltje BROUWER [1322], dr. van Jacob BROUWER [1313] (VIIIh) en Trijntje KLIJN [1316], geb. op 25 jul 1900 te Terschelling, tr. (resp. 18 en 32 jaar oud) [2213] op 4 apr 1919 te Lemsterland met Hendrik Rients BRANDENBURG [5953], zn. van Willem Abeles BRANDENBURG [5954] en Sijke RIENTSMA [5955], geb. op 7 apr 1886 te Lemmer.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Willem [6490], geb. circa 1921 te Lemsterland, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) op 26 jan 1947 te Tarnby [Denemarken].

 

IXf. Cornelis TOT [422], zn. van Hendrik Cornelis TOT [79] (VIIIk) (visserman) en Johanna Klaas ROOS [168], geb. op 7 nov 1907 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 3 nov 1981 te Leeuwarden, begr. te Vlieland, tr. (beiden 24 jaar oud) [168] op 24 dec 1931 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 3 nov 1981 te Vlieland) met Jacoba Johanna HOEKSEMA [494], geb. op 15 jun 1907 te Groningen, ovl. (83 jaar oud) op 27 jun 1990 te Den Helder, begr. op 30 jun 1990 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Hendrik [495], geb. op 17 jan 1933 te Vlieland, ovl. (68 jaar oud) op 2 nov 2001 te Vlieland, volgt Xa.
2. Pico [497], geb. circa 1936 (geadopt.), tr. [170] met R.H. POOT [498], geb. circa 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. N.N. [1047], (doodgeb.), ovl. op 27 jan 1943 te Vlieland.
4. N.N. [1048], (doodgeb.), ovl. op 9 jul 1944 te Vlieland.

 

IXg. Trijntje TOT [423], dr. van Hendrik Cornelis TOT [79] (VIIIk) (visserman) en Johanna Klaas ROOS [168], geb. op 4 jun 1910 te Terschelling, ovl. (65 jaar oud) op 7 okt 1975 te Harlingen, begr. te Vlieland, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) (1) [242] op 8 mei 1930 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 12 sep 1936 te Harlingen) met Herman BOSCH [710], zn. van Gerrit BOSCH [1049] en Antje Jans FRIES [1050], geb. op 27 mei 1905 te Vlieland, werkman, ovl. (31 jaar oud) op 12 sep 1936 te Harlingen, begr. te Vlieland.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
1. Antje [711], geb. op 15 sep 1930 te Vlieland.
2. Johanna [712], geb. op 25 mrt 1932 te Vlieland.
3. Janna [713], geb. op 16 okt 1935 te Vlieland.
Trijntje TOT [423] (IXg), tr. (resp. 35 en 36 jaar oud) (2) [138] op 21 feb 1946 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 7 okt 1975 te Harlingen) met haar achterneef Hendrik de BREED [425], zn. van Teunis de BREED [1154] (VIIIbd) en Maria ROOS [1170] (zie IXaa).

 

IXh. Klaas TOT [424], zn. van Hendrik Cornelis TOT [79] (VIIIk) (visserman) en Johanna Klaas ROOS [168], geb. op 5 feb 1913 te Terschelling, vuurtorenwachter Vlieland, ovl. (86 jaar oud) op 5 sep 1999 te Vlieland, begr. op 9 sep 1999 te Vlieland, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (1) [143] op 10 apr 1937 te Franeker, (ontb. door overlijden op 27 nov 1971 te Vlieland) met Andrieske SALVERDA [432], geb. op 27 mrt 1912 te Midlum, ovl. (59 jaar oud) op 27 nov 1971 te Vlieland.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. N.N. [1064], (doodgeb.), ovl. op 29 apr 1946 te Vlieland.
Klaas TOT [424], tr. (resp. 59 en 53 jaar oud) (2) [144] op 22 aug 1972 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 5 sep 1999 te Vlieland) met Elisabeth Anna ROOIJERS [433], geb. op 17 sep 1918 te Amsterdam, verpleegster, ovl. (87 jaar oud) op 27 mrt 2006 te Vlieland.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXi. Douwe Teunis KERNER [2464], zn. van Cornelis KERNER [684] (opperman/chauffeur) en Elisabeth TOT [390] (VIIIo), geb. op 25 sep 1899 te Amsterdam, Kapper, tr. (beiden 21 jaar oud) [890] op 20 apr 1921 te Amsterdam met Geertruida Johanna BRUNEMANN [2465], dr. van Josephus Alphonsus Maria Phillippus BRUNEMANN [6494] (bankwerker/smid) en Geertruida Johanna ZEHENPFENNING [6495], geb. op 17 jun 1899 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Johannes Cornelis [6496], geb. op 3 aug 1921.
2. Geertruida Elisabeth [6497], geb. op 5 feb 1923.

 

IXj. Douwe TOT [688], zn. van Karel TOT [392] (VIIIp) (lijnwerker Gem.Tram) en Albertje OLIJVE [686], geb. op 30 jun 1908 te Amsterdam, lasser, ovl. (64 jaar oud) op 4 jul 1972 te Terschelling, tr. (resp. 27 en 19 jaar oud) (1) [246] op 23 okt 1935 te Terschelling, (gesch. op 30 sep 1948 te Terschelling) met Antonia SLUIJTER [727], geb. op 18 jan 1916 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Douwe [729], geb. op 25 dec 1935 te Terschelling, tr. [393] met Johanna Elisabeth EISENBERG [1065], geb. op 18 mei 1936 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Albertje [730], geb. op 27 feb 1941 te Terschelling, tr. [394] met Hendrik Willem ARNOLD [1066], geb. op 23 jun 1939 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Douwe TOT [688], tr. (resp. 41 en 35 jaar oud) (2) [247] op 28 jul 1949 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 4 jul 1972 te Terschelling) met Neeltje Magdalena Jacoba EKKELBOOM [728], geb. op 21 jul 1914 te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXk. Elisabeth TOT [689], dr. van Karel TOT [392] (VIIIp) (lijnwerker Gem.Tram) en Albertje OLIJVE [686], geb. op 21 okt 1909 te Amsterdam, ovl. (86 jaar oud) op 16 nov 1995 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [252] op 24 aug 1933 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 16 nov 1995 te Amsterdam) met Lambertus Johannes LODEWIJKS [499], geb. op 29 jun 1909 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Elisabeth Geertruida [502], geb. op 16 sep 1934 te Amsterdam.

 

IXl. Frederik KLEIN [6319], zn. van Johan Wilhelm KLEIN [5928] (VIIIaj) en Aagtje BROUWER [5932], geb. op 11 mei 1900 te Zaandam, ovl. (62 jaar oud) op 14 mrt 1963 te Zaandam, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [2366] op 24 aug 1927 te Zaandam met Cornelia Marie de GROOT [6320], dr. van Samuel Arie Johannes de GROOT [6322] en Aaltje van HEIJ en OORT [6323], geb. op 4 sep 1901 te Zaandam, ovl. (minstens 61 jaar oud) na 1963.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Johan Wilhelm [6321], geb. op 30 dec 1938.

 

IXm. Niesje SCHINKEL [6427], dr. van Andries Hendrik SCHINKEL [6421] (Spoorbeambte) en Neeltje POST [6420] (VIIIao), geb. op 25 dec 1913 te Amsterdam, tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) [2414] op 24 feb 1932 te Amsterdam met Reinder BROUWER [6428], zn. van Reinder BROUWER [6429] (Koper bankwerker) en Dirkje van SCHUTTERHOEF [6430], geb. op 24 apr 1912 te Amsterdam, meubelmaker.
Uit dit huwelijk een kind:
1. N.N. [6431], geb. op 5 feb 1952 te Amsterdam (doodgeb.).

 

IXn. Jansje TOT [92], dr. van Jan Klaas TOT [89] (VIIIap) (zeeman) en Willemina Jans de JONG [90], geb. op 22 dec 1888 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 8 aug 1977 te Terschelling, begr. op 12 aug 1977 te Terschelling, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) [32] (Burgerlijke Stand) op 20 dec 1917 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 18 mrt 1934 te Terschelling) met IJsbrand RIJKEBOER [167], zn. van Rein RIJKEBOER [305] (zeeman en scheepstimmerman) en Trijntje KLIJN [306], geb. op 11 dec 1887 te Terschelling, hulpcommies Kok, ovl. (46 jaar oud) op 18 mrt 1934 te Terschelling, begr. op 21 mrt 1934 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Willemina [682], geb. op 11 dec 1918 te Den Helder, ovl. (77 jaar oud) op 8 jan 1996 te Amsterdam, gecr. te Amsterdam, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) [231] op 23 nov 1939 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 28 nov 1969 te Amsterdam) met Hendrik RIJFKOGEL [683], geb. op 21 apr 1918 te Zwolle, adjunct administrateur Schiphol, ovl. (51 jaar oud) op 28 nov 1969 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXo. Coert TOT [96], zn. van Gerrit Klaas TOT [93] (VIIIaq) (Zeeman) en Jantje Coerts SIEBEN [94], geb. op 29 mei 1893 te Terschelling, ovl. (73 jaar oud) op 31 jan 1967 te Doetinchem, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) [216] op 24 aug 1921 te Rotterdam, (ontb. door overlijden op 31 jan 1967 te Doetinchem) met Leijtje KRUIJT [656], dr. van Jacob KRUIJT [662] en Johanna Jacoba HAPPEL [663], geb. op 6 mei 1895 te Rotterdam, ovl. (81 jaar oud) op 28 jul 1976 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jantje [659], geb. circa nov 1923, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) op 5 feb 1924 te Utrecht.
2. Jacob [702], geb. op 16 feb 1927 te Arnhem, volgt Xb.

 

IXp. Willem TOT [97], zn. van Gerrit Klaas TOT [93] (VIIIaq) (Zeeman) en Jantje Coerts SIEBEN [94], geb. op 18 jul 1894 te Terschelling, hoofdboekhouder, ovl. (63 jaar oud) op 31 mrt 1958 te Haarlem, begr. op 4 apr 1958 te Heemstede, otr. [217] op 25 mei 1924 te Rotterdam, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) op 5 jun 1924 te Rotterdam, (ontb. door overlijden op 31 mrt 1958 te Leidschendam) met Klara Albertha JANSSE [657], dr. van Jozua JANSSE [664] en Aalbertje ’t HART [665], geb. op 16 mrt 1900 te Rotterdam, ovl. (72 jaar oud) op 15 aug 1972 te Haarlem, begr. te Heemstede.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Gerard Willem [399], geb. op 21 sep 1926 te Amsterdam, volgt Xc.
2. Albertha Clara [700], geb. op 17 mei 1931 te Haarlem, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [237] op 31 aug 1956 met Johannes Willems LINSCHOTEN [701], geb. op 3 okt 1928 te Amsterdam, psycholoog. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXq. Elisabeth GROL [105], dr. van Volkert GROL [103] (visser) en Trijntje Klaas TOT [100] (VIIIar), geb. op 18 feb 1897 te Terschelling, ovl. (97 jaar oud) op 26 dec 1994 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [374] op 29 apr 1920 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 27 jan 1977 te Harlingen) met Pieter Adrianus KROON [1026], zn. van Sijmen Pieters KROON [1027] en Geerdina Cornelis VISSER [1028], geb. op 20 jun 1892 te Terschelling, handelsemploije, ovl. (84 jaar oud) op 27 jan 1977 te Harlingen, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Sijmen [1904], geb. op 6 aug 1924 te Zutphen, ovl. (77 jaar oud) op 9 sep 2001 te Leeuwarden, begr. te Terschelling, tr. [705] met T van der BOOM [1905]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXr. Klaas GROL [106], zn. van Volkert GROL [103] (visser) en Trijntje Klaas TOT [100] (VIIIar), geb. op 8 sep 1899 te Terschelling, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) [376] op 10 jun 1927 te Terschelling met Cornelisje SCHOL [1029], dr. van Jan Hendriks SCHOL [1030] en Klaaske Cornelis WORTEL [1031], geb. op 3 okt 1900 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Volkert [1903], geb. op 29 jun 1928 te Rotterdam, ovl. (78 jaar oud) op 12 sep 2006 te Capelle aan de IJssel, tr. [704] met Reinhild HELLER [581], geb. te Zwitserland. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXs. Jan KOOIJMAN [141], zn. van Thijs KOOIJMAN [104] (schipper) en Wilhelmina Klaas TOT [102] (VIIIas), geb. op 26 jun 1901 te Terschelling, gezagvoerder, ovl. (71 jaar oud) op 28 dec 1972 te Maassluis, begr. te Terschelling, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [264] op 6 jun 1925 te Weltevreden [Indonesië], (ontb. door overlijden op 28 dec 1972 te Maassluis) met Mathilda Josephina de VRIES [798], geb. op 21 jan 1904 te Padang [Indonesië], ovl. (71 jaar oud) op 18 nov 1975 te Maassluis.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Donovan [799], geb. in 1927 te Soerabaya [Indonesië], ovl. (ongeveer 4 jaar oud) in 1931 te Soerabaya [Indonesië], begr. te Soerabaya [Indonesië].
2. Remie Thijs Anton [800], geb. op 8 aug 1929 te Terschelling, ovl. (3 maanden oud) op 29 nov 1929 te Terschelling, begr. te Terschelling.
3. Donald [801], geb. op 20 feb 1931 te Soerabaya [Indonesië], volgt Xd.
4. Lyana Donovan Remie [802], geb. op 10 mei 1932, ovl. (64 jaar oud) op 28 feb 1997 te Maassluis, begr. te Terschelling.

 

IXt. Arjen KOOIJMAN [769], zn. van Thijs KOOIJMAN [104] (schipper) en Wilhelmina Klaas TOT [102] (VIIIas), geb. op 3 apr 1910 te Harlingen, ovl. (87 jaar oud) op 26 jan 1998 te Breda, begr. te Terschelling, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) [255] op 8 sep 1938 met Harmina Margaretha KNOP [770], dr. van Klaas Marcus KNOP [1032] en Antje Pieters RAB [1033], geb. op 11 okt 1911 te Amsterdam, ovl. (87 jaar oud) op 21 mei 1999 te Breda, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Thijs Arjen [771], geb. op 31 dec 1940 te Breda, ovl. (67 jaar oud) op 13 apr 2008 te Breda, volgt Xe.
2. Annie Wilhelmina Aaltje [772], geb. op 24 mei 1947 te Breda, volgt Xf.

 

IXu. Jansje de WIT [714], dr. van Arie Gerritz de WIT [224] (kantonier rijkswaterstaat) en Josephina Maria Hendriksz TOT [222] (VIIIat), geb. op 22 feb 1903 te Urk, dienstbode, ovl. (83 jaar oud) op 8 jan 1987 te Urk, begr. op 12 jan 1987 te Urk, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [512] op 17 apr 1926 te Urk met Harmen POST [1359], geb. op 19 apr 1898 te Urk, Visser, ovl. (76 jaar oud) op 9 jun 1974.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
1. Hendrika [1360], tr. [513] met Jan VISSCHER [1370]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Josephina Maria [1361], tr. [514] met Kornelis KOFFEMAN [1371]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Meindert [1362], volgt Xg.
4. Arie [1363].
5. Jacobje [1364].
6. Maria Hendrika [1365].
7. Jacoba [1366], tr. [516] met Lambertus Dirk van VEEN [1374]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
8. Arie [1367], volgt Xh.
9. Frans [1368], volgt Xi.
10. Cornelia Anna [1369].

 

IXv. Hendrik de WIT [715], zn. van Arie Gerritz de WIT [224] (kantonier rijkswaterstaat) en Josephina Maria Hendriksz TOT [222] (VIIIat), geb. op 26 jun 1904 te Urk, Timmerman, ovl. (80 jaar oud) op 2 sep 1984, tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) [897] op 2 sep 1932 te Urk, (ontb. door overlijden op 8 jul 1935 te Urk) met Aaltje van URK [2474], geb. circa 1907 te Urk, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op 8 jul 1935 te Urk.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Arie [6016], geb. op 17 sep 1933, ovl. (50 jaar oud) op 8 mei 1984, volgt Xj.
2. Esther [6470], geb. op 12 sep 1945, ovl. (1 jaar oud) op 18 jun 1947.

 

IXw. Jan de WIT [717], zn. van Arie Gerritz de WIT [224] (kantonier rijkswaterstaat) en Josephina Maria Hendriksz TOT [222] (VIIIat), geb. op 17 sep 1910 te Urk, barbier, ovl. (62 jaar oud) op 24 sep 1972, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [896] op 22 nov 1932 te Urk met Lummetje LOOSMAN [2472], geb. op 18 apr 1913 te Urk, ovl. (83 jaar oud) op 5 okt 1996.
Uit dit huwelijk een kind:
1. N.N. [2473], geb. op 27 feb 1939 te Urk (doodgeb.).

 

IXx. Alida de WIT [720], dr. van Arie Gerritz de WIT [224] (kantonier rijkswaterstaat) en Josephina Maria Hendriksz TOT [222] (VIIIat), geb. op 21 okt 1916 te Urk, ovl. (78 jaar oud) op 10 dec 1994, tr. [2434] met Cornelis Jacobus LIEVAART [6473], geb. op 12 aug 1901, ovl. (74 jaar oud) op 7 jan 1976.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Arie [6474], geb. op 15 okt 1944, ovl. (22 jaar oud) op 23 feb 1967.

 

IXy. Japke REE [1335], dr. van Albert Teekes REE [1010] (zeeman) en Josephina Wilhelmina KLIJN [152] (VIIIav), geb. op 5 okt 1893 te Terschelling, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) [2462] op 2 mei 1913 te Den Helder met Klaas RIJKEBOER [6531], zn. van Rein RIJKEBOER [305] (zeeman en scheepstimmerman) en Trijntje KLIJN [306], geb. op 17 jun 1891 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Catharina Josephina Wilhelmina [6532], geb. circa 1914 te Terschelling, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 9 mei 1947 te Haarlem, tr. [2463] met Marie Johan Henri Theodoor Pijl [6533], geb. op 26 jan 1910 te Bloemendaal. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXz. Hendrik de HAAN [5914], zn. van Hendrik de HAAN [1144] (VIIIba) en Antje WORTEL [1148], geb. op 14 aug 1908 te Midsland, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) [2196] op 31 mei 1934 te Medemblik met Elisabeth Wilhelmina Greta ROZENBROEK [5915], geb. op 4 okt 1915 te Harderwijk.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Anja [5916], geb. op 13 mei 1959 te Amsterdam.

 

IXaa. Hendrik de BREED [425], zn. van Teunis de BREED [1154] (VIIIbd) en Maria ROOS [1170], geb. op 28 okt 1909 te Terschelling, Zeeman, ovl. (70 jaar oud) op 16 nov 1979 te Vlieland, begr. op 20 nov 1979 te Vlieland, tr. (beiden 20 jaar oud) (1) [139] op 26 jun 1930 te Terschelling, (gesch. op 11 apr 1935 te Leeuwarden) met Aartje Johanna APELDOORN [426], dr. van Mattheus Wilhelm APPELDOORN [427] (gemeente veldwachter) en Alie de KNIJF (KUIJFF) [428] (zie VIIIbb).
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Teunis Hendrik [1425], geb. op 25 dec 1930, volgt Xk.
Aartje Johanna APELDOORN [426], dr. van Mattheus Wilhelm APPELDOORN [427] (gemeente veldwachter) en Alie de KNIJF (KUIJFF) [428], tr. (2) [141] met Jan SMIT [429], zn. van Hendrik SMIT [1160] en Eegje de BREED [1151] (VIIIbb).
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Hendrik de BREED [425], tr. (2) [138] met zijn achternicht Trijntje TOT [423] (zie IXg).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Maria [1426], geb. in 1947.
2. Hendrik Klaas [1053], geb. op 19 sep 1948 te Vlieland, tr. [387] met Barbara SIDOR [1054], geb. op 6 dec 1956 te Legnic [Poland]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXab. Sijbrand DIJKER [444] (IXab), zn. van Sijbrand DIJKER [1180] en Eegje KUIJPER [1179] (VIIIbj), geb. op 11 sep 1910 te Terschelling, schipper Betonning, ovl. (88 jaar oud) op 3 aug 1999 te Leeuwarden, begr. op 7 aug 1999 te Terschelling, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) [149] op 3 mei 1940 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 3 aug 1999 te Terschelling) met Neeltje TOT [442], dr. van Douwe TOT [20] (VIIIcd) (visser, zeeman, stuurman reddingboot en schipper reddingboot Brandaris II) en Trijntje LETTINGA [213] (zie IXan).

 

IXac. Teuntje KUIJPER [676], dr. van Christiaan KUIJPER [240] (VIIIbk) (robbenjager en zeeman) en Aafje TOT [25] (VIIIcf), geb. op 26 nov 1920 te Terschelling, ovl. (52 jaar oud) op 26 sep 1973 te Middelburg, begr. op 28 sep 1973 te Arnemuiden, tr. (resp. 19 en 34 jaar oud) (1) [383] op 24 mei 1940 te Terschelling, (gesch. op 13 nov 1948 te Terschelling) met Hendrik HOOGLAND [1042], geb. op 28 apr 1906 te ‘s-Hertogenbosch, ovl. (68 jaar oud) op 24 sep 1974 te Alkmaar, gecr. op 28 sep 1974 te Schagen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Jacob Christiaan (Jaap) [1199], geb. op 12 jun 1941 te Leeuwarden, ovl. (71 jaar oud) op 26 jul 2012, volgt Xl.
Teuntje KUIJPER [676], tr. (2) [456], (gesch.) met Arie van der PADT [1200].
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Teuntje KUIJPER [676], tr. (3) [457], (gesch.) met Berend KLOS [1201].
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXad. Heertje BLOEM [1430], zn. van Iemke BLOEM [1215] (VIIIbv) (Schilder) en Elisabeth de GORTER [1236], geb. op 3 aug 1907 te Oost Vlieland, schilder en ambtenaar, ovl. (57 jaar oud) op 23 mrt 1965 te gorredijk, relatie [538] met Antje VRIES [1433], geb. op 23 okt 1911 te Donkerbroek.
Uit deze relatie 3 kinderen:
1. Iemke Heertje [1434], geb. op 1 okt 1941 te Oost Vlieland, volgt Xm.
2. Albert [1435], geb. op 30 jan 1942 te Oost Vlieland, volgt Xn.
3. Elisabeth Irene [1436], geb. op 22 apr 1952 te Kollum.

 

IXae. Trijntje TOT [203], dr. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 7 mei 1907 te Terschelling, ovl. (78 jaar oud) op 23 jun 1985 te Enschede, begr. te Terschelling, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [67] op 23 nov 1928 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 10 mrt 1966 te Terschelling) met Feike BUMA [247], zn. van Douwe Feikes BUMA [1072] en Geertje Cornelis HARINGA [1073], geb. op 12 feb 1905 te Appingedam, smidsknecht en stoker, ovl. (61 jaar oud) op 10 mrt 1966 te Amsterdam, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Geertje [1074], geb. op 30 apr 1930 te Terschelling, volgt Xo.

 

IXaf. Klasina TOT [204], dr. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 5 okt 1908 te Terschelling, ovl. (93 jaar oud) op 8 mrt 2002 te Haarlem, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [145] op 14 apr 1934 te Leeuwarderadeel, (gesch. op 4 okt 1972 te Leeuwarderadeel) met Alexander BECHERER [434], geb. op 23 dec 1907 te Hoorn, ovl. (87 jaar oud) op 20 mrt 1995 te Lelystad.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Pauline Margaretha [1352], geb. op 16 dec 1936 te Sneek, ovl. (74 jaar oud) op 8 mei 2011 te Natomas [Verenigde Staten].
2. Brunhilde Eveline [1353], geb. op 5 mrt 1938 te Sneek.
3. Alexander Feiko Louis [1354], geb. op 23 dec 1944 te Sneek.
4. Marjan Jacqueline [747], geb. op 3 mrt 1950 te Den Haag.

 

IXag. Simon TOT [208], zn. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 15 jan 1910 te Terschelling, classificeerder, ovl. (77 jaar oud) op 8 feb 1987 te Amsterdam, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) [146] op 26 jun 1935 te Amsterdam, (gesch. op 17 sep 1959 te Amsterdam) met Anna Catharina STRATING [679], dr. van Eldert STRATING [6514] (smid) en Anna Catharina ROTGANS [6515], geb. op 22 feb 1915 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Feijke [435], geb. op 3 nov 1936 te Amsterdam, ovl. (57 jaar oud) op 19 apr 1994 te Uithoorn, volgt Xp.
2. Eldert [436], geb. op 3 nov 1936 te Amsterdam, ovl. (49 jaar oud) op 13 sep 1986 te Almelo, volgt Xq.

 

IXah. Feitje TOT [205], dr. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 13 feb 1912 te Terschelling, ovl. (94 jaar oud) op 20 aug 2006 te Amsterdam, gecr. op 25 aug 2006 te Amsterdam, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) [68] op 29 nov 1933 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 21 dec 1988 te Amsterdam) met Theodorus Johannes LEIJNSE [248], geb. op 10 jul 1911 te Amsterdam, ovl. (77 jaar oud) op 21 dec 1988 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Theodora Johanna Feitje [437], geb. op 24 jan 1938 te Amsterdam, volgt Xr.
2. Joost Johan [438], geb. op 2 jan 1940 te Baarn.
3. Martin [439], geb. op 31 jul 1941 te Amsterdam, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [395] op 19 jun 1964 te Terschelling, (gesch. op 28 jun 1968 te Terschelling) met Louise LETTINGA [1067], dr. van IJsbrand LETTINGA [1068] en Louisa BAKKER [1069], geb. op 12 feb 1945 te Terschelling. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXai. Dirk TOT [220], zn. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 31 mei 1915 te Terschelling, ovl. (82 jaar oud) op 20 jan 1998 te Harderwijk, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) [69] op 31 dec 1935 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 20 jan 1998 te Harderwijk) met Wimke KLAVER [249], dr. van Binne KLAVER [6508] en Hendrika LIJNSVELT [6509], geb. op 23 mrt 1916 te Amsterdam, ovl. (85 jaar oud) op 1 jan 2002.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Maartje Hendrika [500], geb. op 24 feb 1936 te Amsterdam, volgt Xs.
2. Hendrika Maartje [501], geb. op 9 sep 1937 te Amsterdam.
3. Willie Dirkje Feitje [745], geb. op 2 mei 1939 te Amsterdam, ovl. (72 jaar oud) op 20 mrt 2012 te Purmerend, volgt Xt.
4. Trijntje Syke [503], geb. op 21 feb 1941 te Amsterdam.
5. Dirk [768], geb. op 3 feb 1944 te Amsterdam, volgt Xu.

 

IXaj. Douwe TOT [223], zn. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 18 aug 1916 te Terschelling, reepgast, ovl. (60 jaar oud) op 6 mei 1977 te Terschelling, begr. op 9 mei 1977 te Terschelling, tr. (beiden 21 jaar oud) [72] op 4 mei 1938 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 6 mei 1977 te Terschelling) met Elisabeth Antonetta HUSMANN [291], geb. op 9 feb 1917 te Ginniken, ovl. (80 jaar oud) op 23 sep 1997, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Antoinetta Elisabeth [254], geb. op 10 mei 1941 te Amsterdam, volgt Xv.
2. Feyke Douwe [273], geb. op 4 mrt 1944 te Amsterdam, volgt Xw.
3. Elisabeth Dora [292], geb. op 13 jun 1945 te Amsterdam, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [171] op 25 aug 1967 te Terschelling met Marinus OTTE [504], zn. van Adriaan OTTE [505] en Maria Goverdina HARREN [506], geb. op 18 sep 1945 te Voorst. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXak. Sieke TOT [179], dr. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 31 jan 1918 te Terschelling, ovl. (88 jaar oud) op 10 jul 2006 te Haarlem, tr. (beiden 20 jaar oud) [36] op 5 okt 1938 te Rotterdam, (ontb. door overlijden op 23 dec 1993 te Haarlem) met Hendrikus Wilhelmus GEUTJES [180], geb. op 1 sep 1918 te Rotterdam, betaalmeester haven Amsterdam, ovl. (75 jaar oud) op 23 dec 1993 te Haarlem.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Wilhelm Feijke Hendrik (Pim) [1397], geb. op 3 apr 1944 te Rotterdam, volgt Xx.

 

IXal. Albert TOT [230], zn. van Feyke TOT [19] (VIIIcc) (scheepskok) en Maartje KONING [218], geb. op 30 apr 1921 te Terschelling, brandweerchauffeur, ovl. (82 jaar oud) op 27 mrt 2004 te Amsterdam, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) [147] op 17 jun 1948 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 27 mrt 2004 te Amsterdam) met Margaretha VONK [440], geb. op 5 jan 1923 te Amsterdam, ovl. (90 jaar oud) op 22 okt 2013.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Astrid [508], geb. op 14 sep 1953 te Amsterdam, volgt Xy.
2. Sylvia [507], geb. op 11 apr 1957 te Amsterdam, ovl. (52 jaar oud) op 21 aug 2009 te Amsterdam, tr. [402] met Michiel Antonius VISSER [1077], geb. op 29 apr 1957 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXam. Klaas TOT [441], zn. van Douwe TOT [20] (VIIIcd) (visser, zeeman, stuurman reddingboot en schipper reddingboot Brandaris II) en Trijntje LETTINGA [213], geb. op 1 sep 1913 te Terschelling, 2e stuurman en schipper reddingboot Brandris II, ovl. (39 jaar oud) op 16 aug 1953 te Terschelling, begr. te Terschelling, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [148] op 5 jul 1938 te Ameland, (ontb. door overlijden op 16 aug 1953 te Terschelling) met Ytske de JONG [443], geb. op 28 jun 1913 te Ameland, ovl. (83 jaar oud) op 16 feb 1997 te Terschelling, begr. op 21 feb 1997 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Jan Cornelis [509], geb. op 11 sep 1938 te Terschelling, volgt Xz.
2. Tina Dora [511], geb. op 9 mei 1940 te Terschelling, volgt Xaa.
3. Antje Eeke [515], geb. op 18 dec 1944, volgt Xab.
4. Douwe Klaas [517], geb. op 1 jun 1949 te Terschelling, volgt Xac.
5. Klaas [519], geb. op 3 mei 1954 te Terschelling, volgt Xad.

 

IXan. Neeltje TOT [442], dr. van Douwe TOT [20] (VIIIcd) (visser, zeeman, stuurman reddingboot en schipper reddingboot Brandaris II) en Trijntje LETTINGA [213], geb. op 2 mei 1916 te Harlingen, ovl. (84 jaar oud) op 12 nov 2000 te Harlingen, tr. [149] met Sijbrand DIJKER [444] (zie IXab).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Eegje Trijntje [758], geb. op 4 aug 1944 te Terschelling, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [403] op 25 aug 1966 te Harlingen met Ruurd GROBBE [1078], geb. op 25 mei 1940 te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Douwe Sijbrand [757], geb. op 27 okt 1947 te Terschelling, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [404] op 15 nov 1974 te Franeker met Desire GROTENBOER [1079], geb. op 28 okt 1953 te Scharnegoutum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXao. Klaas TOT [8], zn. van Hessel TOT [9] (VIIIce) (Schipper) en Richtje NIELSEN [10], geb. op 17 nov 1918 te Harlingen, DGA Tot + Beers, ovl. (81 jaar oud) op 17 jun 2000 te Midden-Beemster, gecr. op 22 jun 2000 te Zaandam, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [3] (Burgerlijke Stand) op 21 mei 1942 te Zaandam, (ontb. door overlijden op 5 jun 1999 te Midden-Beemster) met Susanna (Zus) SMIT [6], dr. van Theodorus Albertus SMIT [297] (Herenmodewinkelier) en Alberta Geertruida GROENEWOUD [298], geb. op 10 mei 1920 te Zaandam, ged. Rooms Katholiek te Zaandam, ovl. (79 jaar oud) op 5 jun 1999 te Midden-Beemster, gecr. op 9 jun 1999 te Zaandam.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Hessel Maria (Hessel) [7], geb. op 30 jun 1943 te Zaandam, ovl. (59 jaar oud) op 27 mrt 2003 te Amsterdam, volgt Xae.
2. Wilhelmus Theodorus Albertus (Wil) [2], geb. op 8 apr 1948 te Zaandam, volgt Xaf.

 

IXap. Klaas TOT [181], zn. van Jacob TOT [29] (VIIIcg) (kapitein veerboot Noord Nederland) en Jantje ROOS [85] (IXc), geb. op 15 jul 1929 te Terschelling, kapitein veerboot Friesland, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) [65] op 11 dec 1952 te Winschoten, (ontb. door overlijden op 12 mrt 1973 te Terschelling) met Grietje FLINK [198], geb. op 10 jan 1928 te Sneek, ovl. (45 jaar oud) op 12 mrt 1973 te Terschelling, begr. op 15 mrt 1973 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Jansje Margaretha (Greetje) [199], geb. op 11 sep 1956 te Harlingen, volgt Xag.
Klaas TOT [181], tr. (resp. 49 en 48 jaar oud) (2) [151] op 29 jun 1979 te Terschelling met Grietje KUIPER [447], geb. op 28 apr 1931 te Sneek.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXaq. Nicolaas Jacob (Nico) TOT [182], zn. van Jacob TOT [29] (VIIIcg) (kapitein veerboot Noord Nederland) en Jantje ROOS [85] (IXc), geb. op 25 okt 1938 te Terschelling, scheepslasser, ovl. (69 jaar oud) op 12 nov 2007 te Harlingen, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) [38] op 14 jun 1962 te Haskerland, (gesch. op 18 nov 1992 te Skasterlan) met Grietje Trijntje de LEEUW [183], geb. op 3 feb 1943 te St. Johannesga.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Janke (Janneke) [184], geb. op 27 nov 1962 te Terschelling, tr. (resp. 35 en 39 jaar oud) [40] op 6 nov 1998 te Heerenveen met Wieger STOELWINDER [187], geb. op 28 nov 1958 te Jubbega-Schurega. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Jacob [185], geb. op 20 mei 1965 te Harlingen, slijper.
3. Martin Klaas (Martin) [186], geb. op 11 jun 1968 te Harlingen, ged. op 2 apr 1994 te Harlingen, assistent accountant, sam. [43] op 1 mei 2004 te Utrecht met Eveline DRIOKROMO [188], geb. op 9 mei 1963 te Paramaribo [Suriname]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Nicolaas Jacob (Nico) TOT [182], tr. (resp. 55 en 44 jaar oud) (2) [152] op 20 jun 1994 te Harlingen, (gesch. op 12 okt 1998 te Harlingen) met Daniella CACKOWSKA [448], geb. op 15 sep 1949 te Soliny [Poland].
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Nicolaas Jacob (Nico) TOT [182], tr. (resp. 65 en 55 jaar oud) (3) [535] op 27 okt 2003 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 12 nov 2007 te Harlingen) met Teresa JEDRZEJKO [1424], geb. op 9 sep 1948 te Obora [Poland].
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXar. Hessel van DEURSEN [577], zn. van Dirk Theodorus van DEURSEN [411] (schipper binnenvaart) en Elisabeth TOT [190] (VIIIch), geb. in 1913, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 28 sep 1944 te Krimpen aan de Lek, tr. [561] met Marrigje WESTBROEK [1503].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Hesseline [5958].
2. Dirk [5959].

 

IXas. Sjoukje van DEURSEN [578], dr. van Dirk Theodorus van DEURSEN [411] (schipper binnenvaart) en Elisabeth TOT [190] (VIIIch), tr. [2217] met Arie HOUGÉE [5960].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Aad [5961].
2. Ick [5962].

 

IXat. Sjoukje TOT [450], dr. van Tjerk TOT [191] (VIIIci) en Hendrikje de BOER [413], geb. op 2 sep 1917 te Harlingen, ovl. (70 jaar oud) op 7 apr 1988 te Haarlem, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (1) [226] op 5 apr 1939 te Haarlem, (gesch. op 3 jan 1947 te Haarlem) met Gerardus de JAGER [671], geb. op 17 mei 1914 te Loosdrecht.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Theodorus [673], geb. op 10 okt 1941 te Haarlem.
2. Louise [674], geb. op 8 dec 1943 te Haarlem.
Sjoukje TOT [450], tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (2) [227] op 27 nov 1947 te Haarlem, (gesch. op 17 jul 1964 te Haarlem) met Henricus Hermanus MEURE [672], geb. op 29 nov 1914 te Haarlem.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Hendrikje [675], geb. op 9 okt 1948 te Haarlem.

 

IXau. Baukje TOT [452], dr. van Tjerk TOT [191] (VIIIci) en Hendrikje de BOER [413], geb. op 18 sep 1922 te Harlingen, naaister, ovl. (71 jaar oud) op 14 mrt 1994 te Harlingen, begr. te Harlingen,
een dochter:
1. Carla Henriette TOT [678], geb. op 14 mei 1944 te Rotterdam, ovl. (8 maanden oud) op 18 jan 1945 te Rotterdam.
Baukje TOT [452], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) [228] op 26 feb 1948 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 14 mrt 1994 te Harlingen) met Tjibbe KOOISTRA [677], geb. op 10 nov 1921 te Barradeel, ovl. (86 jaar oud) op 21 apr 2008, gecr. op 25 apr 2008 te Goutum.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Hobbe [889], geb. op 13 apr 1949 te Harlingen, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [2243] op 20 dec 1974 te Harlingen met Elisabeth Catharina Maria VELDMAN [6029], geb. op 6 mei 1953 te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Henderika [6026], geb. op 13 jan 1951 te Harlingen, volgt Xah.
3. Tjerk [6027], geb. op 31 aug 1952 te Harlingen, volgt Xai.
4. Jan [6028], geb. op 12 okt 1956 te Harlingen, volgt Xaj.

 

IXav. Trijntje TOT [453], dr. van Tjerk TOT [191] (VIIIci) en Hendrikje de BOER [413], geb. op 8 apr 1924 te Harlingen, ovl. (75 jaar oud) op 24 nov 1999 te Deventer, tr. (resp. 18 en 25 jaar oud) [254] op 23 dec 1942 te Haarlem, (ontb. door overlijden op 24 nov 1999 te Deventer) met Arnold SCHEFFER [751], geb. op 6 jan 1917 te Amsterdam, ovl. (84 jaar oud) op 12 mei 2001.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Hendrikje TOT [752], geb. op 28 mei 1942 te Harlingen.
2. Maria Christina [753], geb. op 17 jul 1943 te Haarlem.
3. Arnold Tjerk [756], geb. op 27 sep 1946 te Haarlem.
4. Johannes Jacob [755], geb. op 2 aug 1948 te Haarlem.
5. Willy Elisabeth [754], geb. op 30 sep 1953 te Deventer.

 

IXaw. Anna TOT [454], dr. van Tjerk TOT [191] (VIIIci) en Hendrikje de BOER [413], geb. op 29 sep 1926 te Harlingen, ovl. (38 jaar oud) op 1 dec 1964 te Groningen, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) [153] op 5 okt 1950 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 1 dec 1964 te Groningen) met Jan Martinus Johannes MEIJER [457], geb. op 29 dec 1929 te Zwolle.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Tjerk Martinus Johannes [707], geb. op 10 okt 1950 te Harlingen.
2. Trijntje Wilhelmina [708], geb. op 1 nov 1953 te Harlingen.
3. Martinus Johannes [709], geb. op 20 apr 1956 te Amsterdam.
4. Henderik Anne [1423], geb. op 9 jul 1959 te Harlingen.

 

IXax. Johanna TOT [456], dr. van Tjerk TOT [191] (VIIIci) en Hendrikje de BOER [413], geb. op 19 jan 1932 te Harlingen, ovl. (66 jaar oud) op 3 mrt 1998 te Haarlem, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [253] op 22 aug 1956 te Haarlem, (ontb. door overlijden op 3 mrt 1998 te Haarlem) met Johannes Gerardus WAGENAAR [748], geb. op 12 jun 1931 te Haarlem.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Belinda [750], geb. op 27 nov 1968 te Haarlem.
2. Marco [749], geb. op 4 mrt 1972 te Velsen.

 

IXay. Reinskjen TOT [458], dr. van Feyke TOT [192] (VIIIcj) en Hotske REITSMA [414], geb. op 8 feb 1920 te Harlingen, ovl. (81 jaar oud) op 17 apr 2001 te Drogeham, gecr. op 23 apr 2001 te Goutum, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [154] op 3 aug 1940 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 17 apr 2001 te Leeuwarden) met Jan de BOER [459], zn. van Jan de BOER [473] en Wietske KIEFFER [474], geb. op 3 aug 1916 te Harlingen, timmerman en leraar ambachtschool, ovl. (88 jaar oud) op 8 mei 2005 te Leeuwarden, gecr. op 13 mei 2005 te Goutum.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
1. Antje [460], geb. op 5 okt 1941 te Vlieland.
2. Feijke Jan [461], geb. op 7 nov 1942 te Vlieland.
3. Wietske Hotske Reinskjen [462], geb. op 13 jun 1944 te Vlieland.
4. Jacob Hessel [463], geb. op 17 dec 1945 te Harlingen.
5. Jan [464], geb. op 16 mrt 1951 te Bolsward.
6. Hotsche Margret [465], geb. op 20 jul 1953 te Bolsward.
7. Marten Ferdinand [466], geb. op 4 jul 1955 te Katwijk aan Zee.
8. Reinskjen [467], geb. op 27 feb 1957 te Epe.
9. Sjoukje [468], geb. op 31 jul 1962 te Epe.

 

IXaz. Sjoukje TOT [469], dr. van Feyke TOT [192] (VIIIcj) en Hotske REITSMA [414], geb. op 22 feb 1921 te Vlieland, ovl. (91 jaar oud) op 13 feb 2013 te Surhuisterveen, tr. (resp. 22 en 37 jaar oud) (1) [155] op 19 mei 1943 te Wonseradeel, (ontb. door overlijden op 27 mrt 1960 te Drachten) met Doede BENEDICTUS [470], zn. van Teije BENEDICTUS [471] en Geeske LAVERMAN [472], geb. op 26 jan 1906 te Rottevalle, Tuinder, ovl. (54 jaar oud) op 27 mrt 1960 te Drachten, begr. te Rottevalle.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Teije [764], geb. op 18 dec 1944 te Rottevalle.
2. Feijke [765], geb. op 12 jun 1947 te Rottevalle.
3. Benedictus [766], geb. op 6 apr 1950 te Rottevalle.
Sjoukje TOT [469], tr. (resp. 57 en 60 jaar oud) (2) [251] op 8 dec 1978 te Terschelling, (ontb. door overlijden op 31 jan 1991 te Drachten) met Tjeerd VISSER [767], geb. op 9 apr 1918 te Ameland, ovl. (72 jaar oud) op 31 jan 1991 te Drachten, begr. op 5 feb 1991 te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Tjeerd VISSER [767], tr. (1) [384], (ontb. door overlijden op 23 jan 1977 te Terschelling) met Maria de BEL [1044], geb. op 9 mrt 1926 te Terschelling, ovl. (50 jaar oud) op 23 jan 1977 te Terschelling, begr. te Terschelling.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXba. Hessel TOT [475], zn. van Feyke TOT [192] (VIIIcj) en Hotske REITSMA [414], geb. op 9 mrt 1928 te Makkum, ovl. (76 jaar oud) op 20 jan 2005 te Toronto [Canada], tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [158] op 25 jan 1951 te Harlingen, (gesch. op 20 jan 2005 te Toronto [Canada]) met Grietje van der SCHAAF [476], dr. van Tjerk van der SCHAAF [477] (Tuinder) en Maaike REITSMA [478], geb. op 12 jan 1930 te Midlum, ovl. (87 jaar oud) op 15 feb 2017 te Toronto [Canada], begr. op 24 feb 2017 te Toronto [Canada].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Fred Ray [521], geb. op 22 apr 1954 te Uxbridge [Canada], volgt Xak.
2. Gerald Peter (Jerry) [524], geb. op 8 mrt 1956 te Uxbridge [Canada], volgt Xal.
3. Marian Grace [528], geb. op 6 jun 1961 te Oshawa [Canada], volgt Xam.
4. Martin Samual [533], geb. op 2 sep 1963 te Oshawa [Canada], volgt Xan.

 

IXbb. Marten TOT [479], zn. van Feyke TOT [192] (VIIIcj) en Hotske REITSMA [414], geb. op 26 apr 1930 te Makkum, 1e stuurman en administratief medewerker BP, ovl. (84 jaar oud) op 17 okt 2014 te Leeuwarden, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [160] op 25 aug 1954 te Terschelling met Marie de DOES [480], dr. van Frans de DOES [481] (Stoker en chauffeur gemeente reiniging) en Pietje BROUWER [482], geb. op 9 dec 1932 te Sliedrecht.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Feijke [539], geb. op 24 nov 1955 te Terschelling, bedrijfsarchivaris en ondernemer, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (1) [187] op 21 dec 1978 te Hoorn, (gesch. in 1995) met Hendrika (Hennie) van de POLL [540], dr. van Elias van de POLL [541] en Mathilde GELEYNS [542], geb. op 9 dec 1959 te Amsterdam, bankemployee. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 45 en 33 jaar oud) (2) [189] op 23 dec 2000 te Djepropetrovsk [Russian Federation], (gesch. op 12 jul 2005) met Yana GOLUBEVA [543], geb. op 12 apr 1967 te Djepropetrovsk [Russian Federation]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Frans [544], geb. op 9 jun 1958 te Terschelling, electriciën en SMj TDE Koninklijke Marine, tr. (resp. 45 en 39 jaar oud) [190] op 17 jan 2004 te Djepropetrovsk [Russian Federation] met Galyna Dmytrivna PIGAR’OVA [545], dr. van Dmytriy Ivanovych PIGAR’OV [546] en Valentyna Petrivna PIGAR’OVA [547], geb. op 26 jun 1964 te Dresden [Duitsland], lerares muziek en engels. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Ferdinand (Fred) [548], geb. op 18 jan 1963 te St. Pancras, systeemanalist, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) [192] op 13 feb 1987 te Hoorn met Magdelena Agatha Maria METTES [549], dr. van Nicolaas METTES [550] en Helena TESSELAAR [551], geb. op 11 mrt 1963 te Amsterdam, systeemanaliste. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXbc. Hendrikje TOT [1902], dr. van Albertus TOT [193] (VIIIck) (visser) en Gerritje LOONSTRA [417], geb. op 16 aug 1918 te Midlum, ovl. (76 jaar oud) op 9 mrt 1995 te Harlingen, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [250] op 8 mei 1941 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 9 mrt 1995 te Harlingen) met Johannes Jan GEERDINK [744], geb. op 25 jan 1914 te Franekeradeel, ovl. (85 jaar oud) op 23 jun 1999 te Harlingen, begr. te Harlingen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jan Johannes [1899], geb. op 21 apr 1943 te Harlingen, volgt Xao.
2. Gerritje [1908], geb. op 26 jan 1946 te Harlingen, volgt Xap.

 

IXbd. Albert TOT [582], zn. van Albertus TOT [193] (VIIIck) (visser) en Gerritje LOONSTRA [417], geb. op 28 feb 1920 te Midlum, schipper en visser, ovl. (76 jaar oud) op 27 jul 1996 te Den Helder, begr. op 31 jul 1996 te Den Helder, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) [248] op 17 dec 1947 te Den Helder, (ontb. door overlijden op 28 feb 1985 te Den Helder) met Geertje SMIT [731], geb. op 13 aug 1916 te Amsterdam, ovl. (68 jaar oud) op 28 feb 1985 te Den Helder, begr. op 5 mrt 1985 te Den Helder.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Albert [732], geb. op 8 okt 1948 te Den Helder, volgt Xaq.
2. Agatha Geertje (Atie) [735], geb. op 9 apr 1950 te Den Helder, ovl. (47 jaar oud) op 16 nov 1997 te Heerenveen, volgt Xar.
3. Maarten [736], geb. op 2 mrt 1952 te Den Helder, volgt Xas.
4. Albertus [733], geb. op 19 mei 1953 te Den Helder, volgt Xat.
5. Gerritje [734], geb. op 31 okt 1954 te Den Helder.

 

IXbe. Hyle TOT [583], zn. van Albertus TOT [193] (VIIIck) (visser) en Gerritje LOONSTRA [417], geb. op 1 okt 1921 te Harlingen, ovl. (85 jaar oud) op 10 jul 2007 te Schagen, begr. op 16 jul 2007 te Den Helder, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) [238] op 21 jun 1945 met Johanna Geertruida BRONMEYER [703], geb. op 7 aug 1924 te Amsterdam, ovl. (90 jaar oud) op 5 dec 2014 te Breezand.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Albertus [890], geb. op 2 aug 1945 te Den Helder, volgt Xau.
2. Hendrik [891], geb. op 19 jun 1947 te Den Helder, volgt Xav.

 

IXbf. Sjoukje Elisabeth TOT [586], dr. van Albertus TOT [193] (VIIIck) (visser) en Gerritje LOONSTRA [417], geb. op 9 mei 1930 te Zürich, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [240] op 3 sep 1953 met Harm REGTOP [705], geb. op 12 nov 1927 te Odoorn.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Andries [4817], geb. op 17 feb 1955, volgt Xaw.
2. Albertus [4818], geb. op 7 jul 1957, volgt Xax.
3. Peter [4819], geb. op 29 jan 1959, tr. [1763] met Agnes [4829]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Roelfina Gerda Jantina [4820], geb. in 1960.
5. Harm [4821], geb. op 14 apr 1967.

 

IXbg. Pieter TOT [587], zn. van Albertus TOT [193] (VIIIck) (visser) en Gerritje LOONSTRA [417], geb. op 4 okt 1937 te Den Helder, schipper en visser, ovl. (59 jaar oud) op 5 sep 1997 te Den Helder, begr. te Huisduinen, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) [241] op 26 aug 1966 te Anna Paulowna, (gesch. op 16 mrt 1995 te Anna Paulowna) met Neeltje JENNINGA [706], geb. op 3 aug 1943 te Anna Paulowna, ovl. te Anna Paulowna.
Uit dit huwelijk 4 dochters:
1. Jolanda [740], geb. op 11 nov 1967 te Den Helder, tr. [406] met Feike Eerde WIERSMA [1081], geb. op 7 aug 1968 te Harderwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Elisabeth [741], geb. op 10 jun 1970 te Den Helder, tr. [407] met Gijsbertus Johannes HOEK [1082], geb. op 16 jun 1967 te Den Helder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Petra [742], geb. op 25 dec 1974 te Den Helder, tr. [408] met Robin DUIJZER [1083], geb. op 15 mrt 1972 te Den Helder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Monique [743], geb. op 9 mei 1977 te Den Helder.

 

IXbh. Trijnie TOT [483], dr. van Klaas TOT [196] (VIIIcl) (matroos torpedomaker, visserman) en Albertina Elisabeth BOSMA [421], geb. op 28 jun 1927 te Harlingen, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [162] op 19 dec 1950 te Wonseradeel met Feike DIJKSTRA [484], geb. op 5 apr 1928 te Cornwerd.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Albertina Elisabeth [594], geb. op 27 jul 1952 te Vlieland, volgt Xay.
2. Pieter [595], geb. op 24 sep 1957 te Harlingen, volgt Xaz.
3. Margreet [596], geb. op 12 mei 1961.

 

IXbi. Hessel TOT [485], zn. van Klaas TOT [196] (VIIIcl) (matroos torpedomaker, visserman) en Albertina Elisabeth BOSMA [421], geb. op 3 jun 1930 te Harlingen, tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) [163] op 16 okt 1951 te Harenkarspel met Geetje Cornelia LEVENDIG [486], geb. op 30 dec 1933 te Dirkshorn.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Trijntje Elisabeth [603], geb. op 14 dec 1954 te Dirkshorn, volgt Xba.
2. Klaas [604], geb. op 15 mrt 1957 te Oudkarspel, volgt Xbb.
3. Jacqueline [605], geb. op 29 dec 1958 te Harlingen, volgt Xbc.
4. Hessel [606], geb. op 23 apr 1964 te Harlingen, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [209] op 19 mei 1989 met Petra NAUTA [623], geb. op 21 dec 1967 te Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXbj. Gerben TOT [487], zn. van Klaas TOT [196] (VIIIcl) (matroos torpedomaker, visserman) en Albertina Elisabeth BOSMA [421], geb. op 15 dec 1936 te Harlingen, ovl. (75 jaar oud) op 9 feb 2012 te Oostellingerwerf, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) (1) [164] op 5 apr 1957 te Harlingen, (gesch. op 8 apr 1980 te Harlingen) met Hennie Wilhelmina POSTMA [488], geb. op 5 nov 1933.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Albertina Elisabeth [625], geb. op 31 mrt 1960 te Harlingen, volgt Xbd.
2. Bertha Wilhelmina [624], geb. op 6 okt 1964 te Harlingen.
Gerben TOT [487], tr. (resp. 43 en 44 jaar oud) (2) [165] op 22 jul 1980 te Wonseradeel, (gesch. op 11 jun 1981 te Wonseradeel) met Lieuwke VEENSTRA [489], geb. op 17 jun 1936 te Achtkarspelen.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXbk. Tjerk TOT [490], zn. van Klaas TOT [196] (VIIIcl) (matroos torpedomaker, visserman) en Albertina Elisabeth BOSMA [421], geb. op 22 dec 1938 te Den Helder, ovl. (76 jaar oud) op 9 sep 2015 te Harlingen, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [166] op 29 jun 1962 te Harlingen, (ontb. door overlijden op 9 sep 2015 te Harlingen) met IJtie van der WAL [491], geb. op 23 nov 1940 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Klaas Iemco [626], geb. op 12 nov 1963 te Harlingen, ovl. (7 jaar oud) op 2 jul 1971 te Harlingen.
2. Rinske Albertina [627], geb. op 17 mrt 1966 te Harlingen, volgt Xbe.
3. Klaas [628], geb. op 8 jun 1972 te Harlingen, tr. [410] met Grada Janna Everdina van STRALEN [1086], geb. op 14 jun 1971 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXbl. Klaas TOT [492], zn. van Klaas TOT [196] (VIIIcl) (matroos torpedomaker, visserman) en Albertina Elisabeth BOSMA [421], geb. op 2 nov 1940 te Den Helder, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [167] op 31 mei 1963 te Zwijndrecht met Jannigje TROOST [493], geb. op 24 nov 1935 te Stellendam.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Klaas Wijnand [632], geb. op 15 apr 1964, volgt Xbf.
2. Martin [636], geb. op 18 nov 1966 te Harlingen, volgt Xbg.

Generatie X

Xa. Hendrik TOT [495], zn. van Cornelis TOT [422] (IXf) en Jacoba Johanna HOEKSEMA [494], geb. op 17 jan 1933 te Vlieland, ondernemer/veehouder, ovl. (68 jaar oud) op 2 nov 2001 te Vlieland, begr. te Vlieland, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) [198] op 28 jul 1954 te Halifax [Canada], (ontb. door overlijden op 10 okt 1979 te Vlieland) met Fennechiena Hendrika RODE [574], geb. op 22 nov 1932 te Groningen, ovl. (46 jaar oud) op 10 okt 1979 te Vlieland.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Cornelis (Cees) [553], geb. op 21 okt 1955 te Saint John [Canada], Kon. Luchtmacht chauffeur/monteur, tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) [412] in 1986, (gesch. in 1987) met Joke WORTEL [1088]. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2) [411] met Christa van LIEVERLOO [1087], geb. op 17 okt 1956 te Oss. Uit deze relatie geen kinderen.
2. Jacob (Jaap) [552], geb. op 28 apr 1959 te Saint John [Canada], volgt XIa.
3. Anno [554], geb. op 23 sep 1966 te Vlieland, volgt XIb.
4. Pouwliena [555], geb. op 27 jul 1971 te Vlieland, volgt XIc.
Hendrik TOT [495], tr. (resp. 47 en 51 jaar oud) (2) [169] op 18 jan 1980 te Vlieland, (ontb. door overlijden op 11 jun 1994 te Vlieland) met Pouwlina Theodora Margaretha RODE [496], geb. op 5 okt 1928 te Groningen, ovl. (65 jaar oud) op 11 jun 1994 te Vlieland.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xb. Jacob TOT [702], zn. van Coert TOT [96] (IXo) en Leijtje KRUIJT [656], geb. op 16 feb 1927 te Arnhem, tr. [413] met Jantje SCHUT [1089], geb. op 15 apr 1925 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Anneke [1090], geb. op 8 jun 1958 te Rotterdam.
2. Paul Alexander [1091], geb. op 20 apr 1963 te Poortugaal, tr. [414] met Anne Agatha WISSE [1092], geb. op 3 okt 1956 te Kapelle. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xc. Gerard Willem TOT [399], zn. van Willem TOT [97] (IXp) (hoofdboekhouder) en Klara Albertha JANSSE [657], geb. op 21 sep 1926 te Amsterdam, tr. [415] met Allegonda Wijnanda de MUNCK [1093], geb. op 13 jun 1935 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Simone Johanna [1094], geb. op 23 sep 1956 te Haarlem, volgt XId.
2. Richard Willem Pieter [1096], geb. op 13 jan 1959 te Beverwijk.

 

Xd. Donald KOOIJMAN [801], zn. van Jan KOOIJMAN [141] (IXs) (gezagvoerder) en Mathilda Josephina de VRIES [798], geb. op 20 feb 1931 te Soerabaya [Indonesië], tr. [280], (gesch.) met Jacoba van der LINDEN [843], geb. op 26 sep 1928 te Den Haag.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Ronald [844], geb. op 9 mrt 1950 te Den Haag, tr. [281] met Renee ? [845]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xe. Thijs Arjen KOOIJMAN [771], zn. van Arjen KOOIJMAN [769] (IXt) en Harmina Margaretha KNOP [770], geb. op 31 dec 1940 te Breda, ovl. (67 jaar oud) op 13 apr 2008 te Breda, gecr. op 17 apr 2008 te Breda, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [262] op 6 feb 1965 te Schiermonnikoog met Jannie OOSTERLOO [790], geb. op 19 aug 1943 te Schiermonnikoog.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Doodgeb. zoon [791].
2. Arjen Thijs [792], geb. op 2 feb 1971 te Breda, volgt XIe.
3. Ingrid Margaretha Martens [793], geb. op 8 sep 1972 te Breda, volgt XIf.
4. Hendrik-Jan (Henk-Jan) [794], geb. op 9 nov 1973 te Breda, volgt XIg.

 

Xf. Annie Wilhelmina Aaltje KOOIJMAN [772], dr. van Arjen KOOIJMAN [769] (IXt) en Harmina Margaretha KNOP [770], geb. op 24 mei 1947 te Breda, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [263] op 14 nov 1969 te Breda met Bruno Heinrich BENNIK [795], geb. op 8 feb 1943 te Arnhem.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Bruno Johan [796], geb. op 13 jul 1971 te Etten-Leur.
2. Dolf Walter [797], geb. op 4 mei 1973 te Etten-Leur, volgt XIh.

 

Xg. Meindert POST [1362], zn. van Harmen POST [1359] (Visser) en Jansje de WIT [714] (IXu) (dienstbode), tr. [515] met Aaltje RAS [1372].
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Hendrik [1373].

 

Xh. Arie POST [1367], zn. van Harmen POST [1359] (Visser) en Jansje de WIT [714] (IXu) (dienstbode), tr. [517] met Klaasje van den BERG [1375].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Harmen (Harm) [1376].
2. Klaasje [1377].

 

Xi. Frans POST [1368], zn. van Harmen POST [1359] (Visser) en Jansje de WIT [714] (IXu) (dienstbode), tr. [518] met Janny EKKELENKAMP [1378].
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Harmen [1379].
2. Harmpje [1380].
3. Jansje [1381].
4. Gerrit [1382].

 

Xj. Arie de WIT [6016], zn. van Hendrik de WIT [715] (IXv) (Timmerman) en Aaltje van URK [2474], geb. op 17 sep 1933, ovl. (50 jaar oud) op 8 mei 1984,
een zoon:
1. Hendrik [6017].

 

Xk. Teunis Hendrik de BREED [1425], zn. van Hendrik de BREED [425] (IXaa) (Zeeman) en Aartje Johanna APELDOORN [426], geb. op 25 dec 1930,
4 kinderen:
1. Yede [1055], geb. op 11 mrt 1955 te Vlieland, tr. [388] met Sophia Carolina van der MEULEN [1056], geb. op 28 jan 1957 te Apeldoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Maria [1057], geb. op 10 mei 1956 te Vlieland, tr. [389] met Robert VLIETSTRA [1058], geb. op 16 feb 1953 te Amsterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Johannes [1059], geb. op 17 nov 1957 te Vlieland, tr. [392] met Trijntje TONKES [1063], geb. op 29 sep 1967 te Onstwedde. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Teunis Mattheus [1061], geb. op 10 mrt 1959 te Vlieland, tr. (1) [390], (gesch.) met Hendrikje van den BROEK [1060], geb. op 24 dec 1960 te Ooststellingwerf. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [391] met Aaltje Lammie de BOER [1062], geb. op 21 feb 1959 te Beilen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xl. Jacob Christiaan (Jaap) HOOGLAND [1199], zn. van Hendrik HOOGLAND [1042] en Teuntje KUIJPER [676] (IXac), geb. op 12 jun 1941 te Leeuwarden, ovl. (71 jaar oud) op 26 jul 2012, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [458] op 30 okt 1964 te Zutphen met Dina (Diny) FRERIKS [1202], geb. op 8 jan 1943 te Zutphen, ovl. (66 jaar oud) op 3 sep 2009 te Leeuwarden, begr. op 8 sep 2009 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Christa Jolanda [1203], geb. op 25 jan 1966 te Vlissingen, volgt XIi.
2. Jennifer Marie Antoinette [1204], geb. op 9 sep 1969 te Den Helder, volgt XIj.

 

Xm. Iemke Heertje BLOEM [1434], zn. van Heertje BLOEM [1430] (IXad) (schilder en ambtenaar) en Antje VRIES [1433], geb. op 1 okt 1941 te Oost Vlieland, tr. (beiden 24 jaar oud) [539] op 22 dec 1965 te Leeuwarden met Dirkje BRIJKER [1437], geb. op 29 mei 1941 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk 3 dochters:
1. Ellen [1438].
2. Annet [1439].
3. Marloes [1440].

 

Xn. Albert BLOEM [1435], zn. van Heertje BLOEM [1430] (IXad) (schilder en ambtenaar) en Antje VRIES [1433], geb. op 30 jan 1942 te Oost Vlieland, ambtenaar, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) [540] op 2 aug 1965 te Utingeradeel met Aaltje BOERSTRA [1441], geb. op 14 dec 1942 te Bouvron [Frankrijk].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Harry Anton [1442], geb. op 20 dec 1968 te Utrecht, volgt XIk.
2. Alice Christine [1443], geb. op 13 aug 1973 te Den Helder.

 

Xo. Geertje BUMA [1074], dr. van Feike BUMA [247] (smidsknecht en stoker) en Trijntje TOT [203] (IXae), geb. op 30 apr 1930 te Terschelling, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) [400] op 25 feb 1954 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 29 nov 2006 te Enschede) met Johannes Hendrikus LAARHOVEN [1075], geb. op 13 mrt 1929 te Rotterdam, ovl. (77 jaar oud) op 29 nov 2006 te Enschede.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Robert Peter Feike [1282], geb. op 7 jun 1958 te Enschede, tr. (resp. 42 en 32 jaar oud) [491] op 11 apr 2001 te Terschelling met Marije van DIEDENHOVEN [1351], geb. op 25 nov 1968 te Voorburg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xp. Feijke TOT [435], zn. van Simon TOT [208] (IXag) (classificeerder) en Anna Catharina STRATING [679], geb. op 3 nov 1936 te Amsterdam, ladingmeester, ovl. (57 jaar oud) op 19 apr 1994 te Uithoorn, begr. te De Kwakel, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) [230] op 23 jul 1962 te Amsterdam, (ontb. door overlijden op 19 apr 1994 te Amsterdam) met Willy SCHMITZ [680], geb. op 3 nov 1930 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Peter Harm [681], geb. op 2 feb 1963 te Amsterdam, ovl. (43 jaar oud) op 26 dec 2006 te Baarn.

 

Xq. Eldert TOT [436], zn. van Simon TOT [208] (IXag) (classificeerder) en Anna Catharina STRATING [679], geb. op 3 nov 1936 te Amsterdam, ovl. (49 jaar oud) op 13 sep 1986 te Almelo, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) (1) [243] op 17 mei 1961 te Amsterdam, (gesch. op 2 apr 1970 te Amsterdam) met Anthonia van STAAIJEREN [721], geb. op 23 feb 1941 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Ellen [723], geb. op 14 feb 1964 te Oostzaan, volgt XIl.
2. Hendrikus Arnoldus [724], geb. op 2 feb 1966 te Oostzaan, volgt XIm.
Eldert TOT [436], tr. (beiden 34 jaar oud) (2) [244] op 6 sep 1971 te Sittard, (gesch. op 7 mrt 1973 te Sittard) met Janna Johanna de GELDER [722], geb. op 3 apr 1937 te Almelo.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xr. Theodora Johanna Feitje LEIJNSE [437], dr. van Theodorus Johannes LEIJNSE [248] en Feitje TOT [205] (IXah), geb. op 24 jan 1938 te Amsterdam, tr. [398] met Rene MEESER [1071].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Katinka Yolanda [1401], geb. op 20 mei 1967 te Harlingen, tr. [526] met Olaf SMID [1404], geb. op 25 aug 1960. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Wendy Bianca [1402], geb. op 25 mrt 1970 te Terschelling, volgt XIn.
3. Rick Johannes Theodorus [1403], geb. op 15 mei 1971 te Terschelling.

 

Xs. Maartje Hendrika TOT [500], dr. van Dirk TOT [220] (IXai) en Wimke KLAVER [249], geb. op 24 feb 1936 te Amsterdam, tr. [519] met Jacobus SCHUIT [1383], geb. op 2 aug 1930 te Putten, ovl. (65 jaar oud) op 25 apr 1996 te Harderwijk.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Harry [5951], geb. op 2 jul 1956 te Putten.
2. Harmen [1384], geb. op 3 jul 1958 te Putten, volgt XIo.
3. Dirk [1385], geb. op 21 feb 1960 te Harderwijk, volgt XIp.
4. Els [1386], geb. op 4 mei 1961 te Harderwijk, volgt XIq.
5. Jacob Martinus Sjaak [5941], geb. op 21 dec 1964 te Harderwijk, volgt XIr.
6. Jeannette [1387], geb. op 22 dec 1970 te Harderwijk, volgt XIs.

 

Xt. Willie Dirkje Feitje TOT [745], dr. van Dirk TOT [220] (IXai) en Wimke KLAVER [249], geb. op 2 mei 1939 te Amsterdam, ovl. (72 jaar oud) op 20 mrt 2012 te Purmerend, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) [401] op 6 mei 1959 te Harderwijk, (ontb. door overlijden op 20 mrt 2012 te Purmerend) met Willebrordus Bernardus ROSMALEN [1076], geb. op 16 nov 1936 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Wim [5862], volgt XIt.
2. Wilma Chrsitina [5863], geb. op 27 nov 1962 te Amsterdam, volgt XIu.
3. Hendrik Frederik [5864], geb. op 7 mei 1964 te Amsterdam, volgt XIv.

 

Xu. Dirk TOT [768], zn. van Dirk TOT [220] (IXai) en Wimke KLAVER [249], geb. op 3 feb 1944 te Amsterdam, tr. [418] met Klaasje NIEUWENHUIZEN [1098], geb. op 9 nov 1945 te Putten.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Dirk [1099], geb. op 12 feb 1964 te Harderwijk, volgt XIw.
2. Caroline [1355], geb. op 6 jan 1966 te Amsterdam, tr. [524] met Afgeschermd [1398]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xv. Antoinetta Elisabeth TOT [254], dr. van Douwe TOT [223] (IXaj) (reepgast) en Elisabeth Antonetta HUSMANN [291], geb. op 10 mei 1941 te Amsterdam, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) [70] op 31 aug 1964 met Jo J. HOEVERS [272], geb. op 28 feb 1939 te Amsterdam, project engineer.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Anita Johanna Elisabeth [2249], geb. op 12 jan 1967 te Niagara Falls.
2. Edwin [1417], geb. in 1969.

 

Xw. Feyke Douwe TOT [273], zn. van Douwe TOT [223] (IXaj) (reepgast) en Elisabeth Antonetta HUSMANN [291], geb. op 4 mrt 1944 te Amsterdam, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) [71] op 27 apr 1965 te Amsterdam met Maria HAMERS [287], geb. op 3 sep 1945 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Maikel [288], geb. op 15 nov 1965 te Amsterdam, volgt XIx.
2. Silvester [289], geb. op 29 mrt 1969 te Terschelling, volgt XIy.
3. Babette [290], geb. op 7 aug 1971, volgt XIz.

 

Xx. Wilhelm Feijke Hendrik (Pim) GEUTJES [1397], zn. van Hendrikus Wilhelmus GEUTJES [180] (betaalmeester haven Amsterdam) en Sieke TOT [179] (IXak), geb. op 3 apr 1944 te Rotterdam, architect, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) [528] op 19 sep 1973 te Zwolle met Hermanna Wilhelmina KIST [1408], geb. op 4 mei 1953 te Zwolle.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Henriëtte Wilhelmina [1409], geb. op 15 okt 1975 te Haarlem, secretaresse.
2. Albert [1410], geb. op 19 mrt 1979 te Haarlem, uitvoerder weg- en waterbouw.
3. Yvonne [1411], geb. op 22 mei 1984 te Haarlem, secretaresse.

 

Xy. Astrid TOT [508], dr. van Albert TOT [230] (IXal) (brandweerchauffeur) en Margaretha VONK [440], geb. op 14 sep 1953 te Amsterdam, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [537] op 10 aug 1979 te Amsterdam met Fritz Carl KURTZE [1427], geb. op 9 dec 1951 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Dagmar [1428], geb. op 20 sep 1982 te Amsterdam.
2. Amber [1429], geb. op 9 dec 1988 te Amsterdam.

 

Xz. Jan Cornelis TOT [509], zn. van Klaas TOT [441] (IXam) (2e stuurman en schipper reddingboot Brandris II) en Ytske de JONG [443], geb. op 11 sep 1938 te Terschelling, zeeman, tr. (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) [173] op 18 mei 1968, (ontb. door overlijden op 26 feb 1990 te Schoorl) met Klasina REURINK [510], geb. circa 1945, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 26 feb 1990 te Schoorl.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Klaas Jan [1100], geb. op 15 apr 1969.
2. Erik [1101], geb. op 4 feb 1971 te Terschelling, volgt XIaa.

 

Xaa. Tina Dora TOT [511], dr. van Klaas TOT [441] (IXam) (2e stuurman en schipper reddingboot Brandris II) en Ytske de JONG [443], geb. op 9 mei 1940 te Terschelling, tr. (resp. 24 en 32 jaar oud) [174] op 16 mei 1964 met Johan Willem van EWIJK [512], zn. van Reinier Hendrik van EWIJK [513] en Hittje DRIJVER [514], geb. op 29 aug 1931 te Terschelling, Zeeman, ovl. (59 jaar oud) op 16 nov 1990 te Santpoort, begr. te Driehuis.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Karin Yvonne [903], geb. op 13 sep 1965 te Delfzijl, volgt XIab.
2. Reina Hetty [904], geb. op 14 okt 1966 te Groningen.
3. Otto Johan Reinier [905], geb. op 1 nov 1974 te Velsen.

 

Xab. Antje Eeke TOT [515], dr. van Klaas TOT [441] (IXam) (2e stuurman en schipper reddingboot Brandris II) en Ytske de JONG [443], geb. op 18 dec 1944, tr. [176], (gesch.) met Leo Pieter BRONS [516], geb. circa 1944, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 2005.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Pieter [908].

 

Xac. Douwe Klaas TOT [517], zn. van Klaas TOT [441] (IXam) (2e stuurman en schipper reddingboot Brandris II) en Ytske de JONG [443], geb. op 1 jun 1949 te Terschelling, medewerker betonning, tr. (beiden 25 jaar oud) [177] op 23 mei 1975 met Hendrika Wilhelmina Hubertina Johanna Maria de la COUSINE [518], geb. op 7 okt 1949 te Vught, bejaardenverzorgster.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jessica [560], geb. op 6 aug 1976 te Harlingen, volgt XIac.
2. Douwe Klaas [561], geb. op 20 nov 1979 te Harlingen.

 

Xad. Klaas TOT [519], zn. van Klaas TOT [441] (IXam) (2e stuurman en schipper reddingboot Brandris II) en Ytske de JONG [443], geb. op 3 mei 1954 te Terschelling, visser, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) [178] op 21 okt 1978 te Terschelling met Foekje KOOISTRA [520], geb. op 5 mrt 1952 te Dantumadeel.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Margriet [562], geb. op 14 mei 1979 te Harlingen, volgt XIad.

 

Xae. Hessel Maria (Hessel) TOT [7], zn. van Klaas TOT [8] (IXao) (DGA Tot + Beers) en Susanna (Zus) SMIT [6], geb. op 30 jun 1943 te Zaandam, ged. Rooms Katholiek te Zaandam, ovl. (59 jaar oud) op 27 mrt 2003 te Amsterdam, gecr. op 2 apr 2003 te Lelystad, tr. (21 jaar oud) [39] op 2 jul 1964 te Zaandam, (ontb. door overlijden op 27 mrt 2003 te Amsterdam) met Afgeschermd [173].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Afgeschermd [206], volgt XIae.
2. Afgeschermd [207], volgt XIaf.

 

Xaf. Wilhelmus Theodorus Albertus (Wil) TOT [2], zn. van Klaas TOT [8] (IXao) (DGA Tot + Beers) en Susanna (Zus) SMIT [6], geb. op 8 apr 1948 te Zaandam, ged. Rooms Katholiek te Zaandam, Accountant, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [2] (Burgerlijke Stand) op 11 jul 1969 te Zaandam, kerk.huw. op 11 jul 1969 te Zaandam met Johanna Francisca (Hanny) de MIE [3], dr. van Johan Franciscus (Jo) de MIE [295] en Trijntje (Tinie) van DAATZELAAR [296], geb. op 31 mei 1946 te Zaandam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Bianca Francisca (Bianca) [4], geb. op 19 jun 1971 te Zaandam, volgt XIag.
2. Stephan Theodorus (Stephan) [5], geb. op 6 okt 1975 te Zaandam, volgt XIah.

 

Xag. Jansje Margaretha (Greetje) TOT [199], dr. van Klaas TOT [181] (IXap) (kapitein veerboot Friesland) en Grietje FLINK [198], geb. op 11 sep 1956 te Harlingen, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) [66] op 9 dec 1977 te Terschelling met Arend BOUMA [200], geb. op 3 jan 1953 te Het Bildt.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Dirk [201], geb. op 8 mei 1980 te Terschelling.
2. Ietje [202], geb. op 30 nov 1983 te Terschelling.

 

Xah. Henderika KOOISTRA [6026], dr. van Tjibbe KOOISTRA [677] en Baukje TOT [452] (IXau) (naaister), geb. op 13 jan 1951 te Harlingen, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) [2244] op 26 mrt 1971 te Harlingen met Haye de HOO [6030], geb. op 2 aug 1946 te Franeker.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Michel Antoine [6031], geb. op 3 apr 1972 te Heerlen.
2. Vanessa Tamara [6032], geb. op 23 aug 1976 te Heerlen.

 

Xai. Tjerk KOOISTRA [6027], zn. van Tjibbe KOOISTRA [677] en Baukje TOT [452] (IXau) (naaister), geb. op 31 aug 1952 te Harlingen, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) [2245] op 8 mei 1980 te Harlingen met Marjan Cornelia van ES [6033], geb. op 27 dec 1958 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Raymond Mathieu [6034], geb. op 9 nov 1980 te Harlingen.
2. Mariska Nathalie [6035], geb. op 26 mei 1982 te Harlingen.

 

Xaj. Jan KOOISTRA [6028], zn. van Tjibbe KOOISTRA [677] en Baukje TOT [452] (IXau) (naaister), geb. op 12 okt 1956 te Harlingen, tr. (beiden 26 jaar oud) [2246] op 3 dec 1982 te Harlingen met Anja KUIPER [6036], geb. op 18 sep 1956 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Erwin [6037], geb. op 23 jan 1985 te Harlingen.
2. Marco [6038], geb. op 23 apr 1988 te Harlingen.

 

Xak. Fred Ray TOT [521], zn. van Hessel TOT [475] (IXba) en Grietje van der SCHAAF [476], geb. op 22 apr 1954 te Uxbridge [Canada], tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [179] op 4 jun 1981 te Brockville [Canada], (gesch.) met Mayta BOOM [522], geb. circa 1956.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Jessica [564], geb. op 13 feb 1981 te Brockville [Canada], volgt XIai.
2. Curtis James [563], geb. op 14 apr 1983 te Brockville [Canada].
Fred Ray TOT [521], tr. (ongeveer 48 jaar oud) (2) [180] in 2003 met Esther ?? [523].
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xal. Gerald Peter (Jerry) TOT [524], zn. van Hessel TOT [475] (IXba) en Grietje van der SCHAAF [476], geb. op 8 mrt 1956 te Uxbridge [Canada], tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) (1) [181] op 18 mei 1985 te Verona [Canada], (gesch.) met Helena Vera Yvonne BARNHORN [525], dr. van Pieter BARNHORN [526] en Jannigje Hendrika de RUYTER [527], geb. op 24 okt 1953 te Smith Falls [Canada].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Nathanael Hessel [565], geb. op 19 sep 1986 te Brockville [Canada], volgt XIaj.
2. Luke [566], geb. op 28 jun 1990 te Iberville [Canada].
Gerald Peter (Jerry) TOT [524], tr. (beiden 52 jaar oud) (2) [888] op 20 sep 2008 te Toronto [Canada] met Daphne Jane PEER [2461], geb. op 5 mrt 1956 te Toronto [Canada].
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xam. Marian Grace TOT [528], dr. van Hessel TOT [475] (IXba) en Grietje van der SCHAAF [476], geb. op 6 jun 1961 te Oshawa [Canada], tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) [183] op 14 aug 1982 te Oshawa [Canada] met Clifford William Victor RUMMENIE [529], zn. van Peter RUMMENIE [534] en Greeta Florence SMITH [535], geb. op 8 dec 1958 te Port Perry [Canada].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Peter William Edward [530], geb. op 15 mrt 1984 te Ajax [Canada].
2. Andrew Clayton Fraser [531], geb. op 22 dec 1985 te Kentville [Canada].
3. Sarah Marguerite Rose [532], geb. op 27 nov 1987 te Kentville [Canada].

 

Xan. Martin Samual TOT [533], zn. van Hessel TOT [475] (IXba) en Grietje van der SCHAAF [476], geb. op 2 sep 1963 te Oshawa [Canada], tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) [185] op 16 aug 1986 te London [Canada] met Jacqueline Anne STARK [536], dr. van George Nelson STARK [537] en Edith Mona OATES [538], geb. op 27 feb 1963 te London [Canada].
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Jonathan Nelson [567], geb. op 7 jun 1990 te Newmarket [Canada].
2. James Andrew [568], geb. op 25 feb 1992 te Newmarket [Canada].
3. Mark Jordan [569], geb. op 7 aug 1994 te Newmarket [Canada].

 

Xao. Jan Johannes GEERDINK [1899], zn. van Johannes Jan GEERDINK [744] en Hendrikje TOT [1902] (IXbc), geb. op 21 apr 1943 te Harlingen, tr. (resp. 32 en 33 jaar oud) [703] op 21 nov 1975 te Den Haag met Wilhelmina Agatha van den BERG [1900], geb. op 23 jan 1942 te Voorburg.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Angélique Hendrika [1901], geb. op 8 apr 1982 te Den Haag.

 

Xap. Gerritje GEERDINK [1908], dr. van Johannes Jan GEERDINK [744] en Hendrikje TOT [1902] (IXbc), geb. op 26 jan 1946 te Harlingen, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [707] op 5 jul 1968 te Harlingen met Philippus Jan Eduard ELSKAMP [1909], geb. op 27 aug 1946 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Martin Wijtze Johannes [1910], geb. op 4 feb 1970 te Harlingen, volgt XIak.
2. Eduard Jan Sierk [1913], geb. op 6 mrt 1973 te Harlingen.

 

Xaq. Albert TOT [732], zn. van Albert TOT [582] (IXbd) (schipper en visser) en Geertje SMIT [731], geb. op 8 okt 1948 te Den Helder, tr. [419] met Sietske ADEMA [1102], geb. op 4 aug 1959 te Den Helder.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Ilona [1498], geb. op 8 feb 1981 te Den Helder, volgt XIal.
2. Elya [1103], geb. op 5 dec 1982 te Den Helder.
3. Steven [1104], geb. op 18 aug 1985 te Den Helder.

 

Xar. Agatha Geertje (Atie) TOT [735], dr. van Albert TOT [582] (IXbd) (schipper en visser) en Geertje SMIT [731], geb. op 9 apr 1950 te Den Helder, ovl. (47 jaar oud) op 16 nov 1997 te Heerenveen, begr. te nieuweschoot, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [249] op 6 jun 1974 te Den Helder, (ontb. door overlijden op 16 nov 1997 te Heerenveen) met Klaas TUINMAN [737], geb. op 22 dec 1951 te Schagen, ovl. (64 jaar oud) op 24 aug 2016 te Heerenveen, begr. op 30 aug 2016 te nieuweschoot.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Klaas Jan [738], geb. op 13 okt 1975 te Heerenveen.
2. Ruud [739], geb. op 30 nov 1974 te Heerenveen.

 

Xas. Maarten TOT [736], zn. van Albert TOT [582] (IXbd) (schipper en visser) en Geertje SMIT [731], geb. op 2 mrt 1952 te Den Helder, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [420] op 3 sep 1976 te Terschelling, (gesch. op 26 jul 1993 te Terschelling) met Sylvia Maria LETTINGA [1105], dr. van Arien LETTINGA [1106] en Maria BAKKER [1107], geb. op 14 dec 1954 te Terschelling.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Mario Vincent [1108], geb. op 12 jun 1984 te Terschelling.
2. Cassandra Roxana [1109], geb. op 29 okt 1986 te Terschelling.

 

Xat. Albertus TOT [733], zn. van Albert TOT [582] (IXbd) (schipper en visser) en Geertje SMIT [731], geb. op 19 mei 1953 te Den Helder, tr. [405] met Joke GOEDKOOP [1080], geb. op 18 aug 1958 te Wieringen.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Maurice [1915], geb. op 5 mrt 1981.
2. Simone [1914], geb. op 15 sep 1983.

 

Xau. Albertus TOT [890], zn. van Hyle TOT [583] (IXbe) en Johanna Geertruida BRONMEYER [703], geb. op 2 aug 1945 te Den Helder, tr. [293] met Wilma Margriet KUIZINGA [892], geb. op 11 dec 1950 te Den Helder.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Marjo [893], geb. op 31 aug 1973 te Den Helder, volgt XIam.
2. Sandra [894], geb. op 23 aug 1977 te Den Helder, volgt XIan.

 

Xav. Hendrik TOT [891], zn. van Hyle TOT [583] (IXbe) en Johanna Geertruida BRONMEYER [703], geb. op 19 jun 1947 te Den Helder, tr. [294] met Louise Clara de MAAT [895], geb. op 25 mrt 1954 te Den Helder.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
1. Johanna Petronella [896], geb. op 7 jun 1974, tr. [295] met Marcel SNIJDER [900], geb. op 6 apr 1970 te Den Helder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Hylle Pieter Johannes [897], geb. op 8 jan 1976 te Den Helder.
3. Hessel Maarten Jacob [898], geb. op 13 nov 1978, volgt XIao.
4. Maarten Hendrik Albertus [899], geb. op 7 jan 1983 te Den Helder.

 

Xaw. Andries REGTOP [4817], zn. van Harm REGTOP [705] en Sjoukje Elisabeth TOT [586] (IXbf), geb. op 17 feb 1955, tr. [1761] met Catharina Adriana Johanna BRUINS [4822].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Harm Jan [4823].
2. Martijn [4824].

 

Xax. Albertus REGTOP [4818], zn. van Harm REGTOP [705] en Sjoukje Elisabeth TOT [586] (IXbf), geb. op 7 jul 1957, tr. [1762] met Arnolda TUKKE [4825].
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Chris [4826].
2. Michael [4827].
3. Danny [4828].

 

Xay. Albertina Elisabeth DIJKSTRA [594], dr. van Feike DIJKSTRA [484] en Trijnie TOT [483] (IXbh), geb. op 27 jul 1952 te Vlieland, tr. (1) [200], (gesch.) met Robbie POSTMA [597].
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Albertina Elisabeth DIJKSTRA [594], tr. (2) [201], (ontb. door overlijden op 6 jul 1998) met Ruurd van de POL [598], geb. op 23 mrt 1953 te Harlingen, ovl. (45 jaar oud) op 6 jul 1998 te Terschelling, gecr. te Goutum.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Rudy [599], geb. op 12 dec 1987 te Terschelling.
Albertina Elisabeth DIJKSTRA [594], tr. (3) [531] met Jacob FERWERDA [1416], geb. op 1 jan 1957 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xaz. Pieter DIJKSTRA [595], zn. van Feike DIJKSTRA [484] en Trijnie TOT [483] (IXbh), geb. op 24 sep 1957 te Harlingen, tr. [202] met Willie HOFSTEDE [600], geb. op 17 feb 1963.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Martijn [601], geb. op 28 feb 1982.
2. Niek [602], geb. op 2 jun 1986.

 

Xba. Trijntje Elisabeth TOT [603], dr. van Hessel TOT [485] (IXbi) en Geetje Cornelia LEVENDIG [486], geb. op 14 dec 1954 te Dirkshorn, tr. (1) [203], (gesch. op 12 sep 2001) met Auke HUIZENGA [607], geb. op 14 mei 1952 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Marco [609], geb. op 31 jan 1982 te Harlingen.
2. Sebastiaan [610], geb. op 9 mrt 1985 te Harlingen.
Trijntje Elisabeth TOT [603], tr. (resp. 50 en 65 jaar oud) (2) [204] op 29 apr 2005 te Harlingen met Bartholomeus Cornelis de KLERK [608], geb. op 29 apr 1940 te Harlingen.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xbb. Klaas TOT [604], zn. van Hessel TOT [485] (IXbi) en Geetje Cornelia LEVENDIG [486], geb. op 15 mrt 1957 te Oudkarspel, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) [205] op 25 okt 1977 te Harlingen met Regina Maria Cecilia Geetruida JONKER [611], dr. van Foppe Maurits JONKER [6002] en Regina OBBEMA [6003], geb. op 10 feb 1958 te Franekeradeel.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Andrea Regina Geerdina [612], geb. op 6 jun 1980, volgt XIap.
2. Regina Cecilia Marijke [613], geb. op 13 sep 1981 te Harlingen, volgt XIaq.
3. Hessel Maurits [614], geb. op 17 jun 1984 te Harlingen, volgt XIar.

 

Xbc. Jacqueline TOT [605], dr. van Hessel TOT [485] (IXbi) en Geetje Cornelia LEVENDIG [486], geb. op 29 dec 1958 te Harlingen, tr. (1) [207], (ontb. door overlijden op 20 aug 1990) met Johannes VEENMAN [618], geb. op 27 mrt 1955 te Amsterdam, ovl. (35 jaar oud) op 20 aug 1990 te Wieringerwerf.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Wietske [619], geb. op 20 mrt 1985 te Hoorn, tr. (resp. 22 en 41 jaar oud) [529] op 27 jun 2007 te Harlingen met Cornelis MARINES [1414], geb. op 28 jul 1965 te Coevorden. Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Sietse [620], geb. op 16 sep 1986 te Hoorn.
Jacqueline TOT [605], tr. (resp. 34 en 45 jaar oud) (2) [208] op 20 sep 1993, (gesch. op 23 okt 2001 te Leeuwarden) met Kees WENSVEEN [621], geb. op 28 okt 1947, ovl. (53 jaar oud) op 23 okt 2001 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Hielke [622], geb. op 24 jan 1995 te Wijnaldum.

 

Xbd. Albertina Elisabeth TOT [625], dr. van Gerben TOT [487] (IXbj) en Hennie Wilhelmina POSTMA [488], geb. op 31 mrt 1960 te Harlingen, tr. (resp. 34 en 29 jaar oud) [409] op 18 mei 1994 met Feike VELLINGA [1084], geb. op 27 jan 1965 te Sneek.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Maurizio [1412], geb. op 3 okt 1985.
2. Marlot [1413], geb. op 2 apr 1996.

 

Xbe. Rinske Albertina TOT [627], dr. van Tjerk TOT [490] (IXbk) en IJtie van der WAL [491], geb. op 17 mrt 1966 te Harlingen, tr. [210] te Harlingen met Frederik Sjoerd TORENBEEK [629], geb. op 17 aug 1965 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Thomas Kevin [630], geb. op 17 feb 1991 te Harlingen.
2. Raymon Ricky [631], geb. op 17 mei 1993 te Harlingen.

 

Xbf. Klaas Wijnand TOT [632], zn. van Klaas TOT [492] (IXbl) en Jannigje TROOST [493], geb. op 15 apr 1964, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) [211] op 19 jun 1986 te Harlingen, (gesch.) met Gerdina Huberthe OUWEHAND [633], geb. op 14 jun 1966 te Katwijk aan Zee.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Nicolaas [634], geb. op 7 nov 1987 te Harlingen.
2. Robin [635], geb. op 10 feb 1991 te Harlingen.
Klaas Wijnand TOT [632], tr. (resp. 43 en 35 jaar oud) (2) [530] op 5 jun 2007 met Cecilia ? [1415], geb. op 5 mrt 1972.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xbg. Martin TOT [636], zn. van Klaas TOT [492] (IXbl) en Jannigje TROOST [493], geb. op 18 nov 1966 te Harlingen, tr. (1) [212], (gesch.) met Hilda HANNEMA [637], geb. op 22 aug 1967 te Franekeradeel.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Chiel [638], geb. op 31 mei 1995.
Martin TOT [636], tr. (2) [213] met Frederika ADEMA [639], geb. op 2 aug 1961 te Bolsward.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Mitchell Sijmen [640], geb. op 7 aug 2003.

Generatie XI

XIa. Jacob (Jaap) TOT [552], zn. van Hendrik TOT [495] (Xa) (ondernemer/veehouder) en Fennechiena Hendrika RODE [574], geb. op 28 apr 1959 te Saint John [Canada], ondernemer, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) [424] op 16 mrt 1984 te Vlieland met Trijntje Pouwlina ELTING [1112], geb. op 14 feb 1963 te Groningen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Cornelis (Cor) [1113], geb. op 22 aug 1985 te Harlingen.
2. Hendrik Jan (Erik) [1114], geb. op 27 okt 1986 te Harlingen.
3. Sandra [1115], geb. op 11 feb 1991 te Harlingen.

 

XIb. Anno TOT [554], zn. van Hendrik TOT [495] (Xa) (ondernemer/veehouder) en Fennechiena Hendrika RODE [574], geb. op 23 sep 1966 te Vlieland, Electrotechnicus, tr. (resp. 38 en 35 jaar oud) [425] op 20 mei 2005 te Vlieland, kerk.huw. op 20 mei 2005 te Harlingen met Yvonne Pietje van der ZEE [1116], geb. op 30 jun 1969 te Harlingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Stefan Mathijs (Mathijs) [1117], geb. op 27 nov 2002 te Leeuwarden.

 

XIc. Pouwliena TOT [555], dr. van Hendrik TOT [495] (Xa) (ondernemer/veehouder) en Fennechiena Hendrika RODE [574], geb. op 27 jul 1971 te Vlieland, docente VMBO, tr. (30 jaar oud) [199] op 17 apr 2002 te Bolsward, (gesch. op 4 jul 2006 te Bolsward) met Afgeschermd [575].
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Ilse Fenna REITSMA [1246], geb. op 1 aug 2002 te Sneek.

 

XId. Simone Johanna TOT [1094], dr. van Gerard Willem TOT [399] (Xc) en Allegonda Wijnanda de MUNCK [1093], geb. op 23 sep 1956 te Haarlem, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) [416] in feb 1986 te Haarlem met Gerard BROERTJES [1095], geb. op 2 jul 1957 te Haarlem.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
1. Pascal [1356], geb. op 19 jul 1987 te Bloemendaal.
2. Mark [1357], geb. op 8 aug 1988 te Bloemendaal.
3. Casper [1358], geb. op 7 apr 1993 te Bloemendaal.

 

XIe. Arjen Thijs KOOIJMAN [792], zn. van Thijs Arjen KOOIJMAN [771] (Xe) en Jannie OOSTERLOO [790], geb. op 2 feb 1971 te Breda, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) [278] op 1 jun 2001 te Ulvenhout met Sandra Johanna Jacoba Maria VRIENS [841], geb. op 19 apr 1977 te Breda.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Imke [854], geb. op 15 nov 2005 te Bavel.
2. Jurre [1525], geb. op 18 mei 2007 te Bavel.

 

XIf. Ingrid Margaretha Martens KOOIJMAN [793], dr. van Thijs Arjen KOOIJMAN [771] (Xe) en Jannie OOSTERLOO [790], geb. op 8 sep 1972 te Breda, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) [279] op 10 okt 1997 te Schiermonnikoog, (gesch.) met Michael Cornelis Hendrikus Ludovikus MARTENS [842], geb. op 14 apr 1970 te Nieuw-Ginneken.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Nynke Margaretha [851], geb. op 17 mrt 1999 te Breda.
2. Jort Gé [852], geb. op 24 jul 2001 te Rijen.
3. Marique Janneke Michelle [853], geb. op 5 dec 2003 te Rijen.

 

XIg. Hendrik-Jan (Henk-Jan) KOOIJMAN [794], zn. van Thijs Arjen KOOIJMAN [771] (Xe) en Jannie OOSTERLOO [790], geb. op 9 nov 1973 te Breda, sam. [282] te Breda, (gesch.) met Susan Charlotte Jacoba Marie SIMONS [848], geb. op 29 jun 1974 te Oosterhout.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Maarten [849], geb. op 6 jun 2001 te Breda.
2. Merel [850], geb. op 24 feb 2005 te Breda.

 

XIh. Dolf Walter BENNIK [797], zn. van Bruno Heinrich BENNIK [795] en Annie Wilhelmina Aaltje KOOIJMAN [772] (Xf), geb. op 4 mei 1973 te Etten-Leur, sam. [706] op 20 okt 2000 te Breda met Kim Petra van der VORST [1906], geb. op 27 jun 1977 te Etten-Leur.
Uit deze relatie een dochter:
1. Tess Luna [1907], geb. op 14 sep 2008 te Breda.

 

XIi. Christa Jolanda HOOGLAND [1203], dr. van Jacob Christiaan (Jaap) HOOGLAND [1199] (Xl) en Dina (Diny) FRERIKS [1202], geb. op 25 jan 1966 te Vlissingen,
2 kinderen:
1. Charlotte WIJTHOEF [1205], geb. op 2 okt 1995 te Amsterdam.
2. Elias Helmut BAFFOUR AMOATENG [1206], geb. op 13 mei 2003 te Amsterdam.

 

XIj. Jennifer Marie Antoinette HOOGLAND [1204], dr. van Jacob Christiaan (Jaap) HOOGLAND [1199] (Xl) en Dina (Diny) FRERIKS [1202], geb. op 9 sep 1969 te Den Helder,
2 kinderen:
1. Daan HOGENBERG [1207], geb. op 29 jun 1997 (doodgeb.), begr. op 1 jul 1997 te Terschelling.
2. Esmee Danique ADRIAANS [1208], geb. op 12 jan 2005 te Leeuwarden.

 

XIk. Harry Anton BLOEM [1442], zn. van Albert BLOEM [1435] (Xn) (ambtenaar) en Aaltje BOERSTRA [1441], geb. op 20 dec 1968 te Utrecht, Directeur, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) [541] op 24 mei 1995 te Oirschot met Hermine Henriette van der DOELEN [1444], geb. op 7 mrt 1970 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Rinze Karst [1445], geb. op 2 jul 1996 te Eindhoven.
2. Jurre Wilbert [1446], geb. op 8 okt 1998 te Eindhoven.

 

XIl. Ellen TOT [723], dr. van Eldert TOT [436] (Xq) en Anthonia van STAAIJEREN [721], geb. op 14 feb 1964 te Oostzaan, tr. [417] met Adrianus HOEVE [1097], geb. op 1 feb 1960 te Landsmeer.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Suzanne [2247].
2. Wesley [2248].

 

XIm. Hendrikus Arnoldus TOT [724], zn. van Eldert TOT [436] (Xq) en Anthonia van STAAIJEREN [721], geb. op 2 feb 1966 te Oostzaan, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) [426] op 21 aug 1993 met Francis COSTER [1118], geb. op 25 okt 1970 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Romy [1119], geb. op 4 okt 1995 te Amsterdam.
2. Jeroen [1120], geb. op 10 feb 2001 te Amsterdam.

 

XIn. Wendy Bianca MEESER [1402], dr. van Rene MEESER [1071] en Theodora Johanna Feitje LEIJNSE [437] (Xr), geb. op 25 mrt 1970 te Terschelling, tr. [527], (gesch.) met Iwan POSTMA [1405].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Dennis [1406], geb. op 27 jan 2000 te Heerenveen.
2. Thomas [1407], geb. op 10 jul 2001 te Heerenveen.

 

XIo. Harmen SCHUIT [1384], zn. van Jacobus SCHUIT [1383] en Maartje Hendrika TOT [500] (Xs), geb. op 3 jul 1958 te Putten, tr. [520] met Annetje ter HAAR [1388].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Jacobus [1389], geb. op 3 sep 1981 te Bunschoten.
2. Evertje Maartje Hendrika [1390], geb. op 23 nov 1983 te Bunschoten.
3. Sabrina [1391], geb. op 26 sep 1988 te Bunschoten.

 

XIp. Dirk SCHUIT [1385], zn. van Jacobus SCHUIT [1383] en Maartje Hendrika TOT [500] (Xs), geb. op 21 feb 1960 te Harderwijk, tr. [521] met Maria Cornelia van ZETTEN [1392], geb. op 4 nov 1960 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Daisy [1393], geb. op 13 jun 1986 te Harderwijk.
2. Stefanie [1394], geb. op 2 mrt 1989 te Harderwijk.

 

XIq. Els SCHUIT [1386], dr. van Jacobus SCHUIT [1383] en Maartje Hendrika TOT [500] (Xs), geb. op 4 mei 1961 te Harderwijk, tr. [522] met Geert-Jan HOKSBERG [1395].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Roy [4431], geb. op 5 mrt 1985 te Harderwijk.
2. Joyce [4432], geb. op 19 jun 1986 te Harderwijk.
3. Gaby [4433], geb. op 10 nov 1988 te Harderwijk.

 

XIr. Jacob Martinus Sjaak SCHUIT [5941], zn. van Jacobus SCHUIT [1383] en Maartje Hendrika TOT [500] (Xs), geb. op 21 dec 1964 te Harderwijk, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) [2209] op 13 sep 1989 te Harderwijk met Willeke GRAFFIJLAND [5942], geb. op 18 mrt 1964 te Harderwijk.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Christiaan [5943], geb. op 29 dec 1992 te Harderwijk.
2. Jessica [5944], geb. op 18 dec 1996 te Harderwijk.

 

XIs. Jeannette SCHUIT [1387], dr. van Jacobus SCHUIT [1383] en Maartje Hendrika TOT [500] (Xs), geb. op 22 dec 1970 te Harderwijk, tr. (18 jaar oud) (1) [523] op 9 mrt 1989, (gesch. in 1994) met Afgeschermd [1396].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Maartje Henriette Jeanne van DUINEN [5937], geb. op 10 apr 1990 te Harderwijk, volgt XIIa.
2. Arie Jacobs Rick van DUINEN [5938], geb. op 30 dec 1991 te Harderwijk.
3. Richard Christiaan Jim van DUINEN [5939], geb. op 19 aug 1997 te Harderwijk.
Jeannette SCHUIT [1387], tr. (25 jaar oud) (2) [2211] op 18 dec 1996 te Amersfoort, (gesch.) met Afgeschermd [5948].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Etienne Maxim van LIER [5940], geb. op 19 aug 1997 te Harderwijk.
2. Pepijn Guido van LIER [5949], geb. op 22 apr 1999 te Harderwijk.

 

XIt. Wim ROSMALEN [5862], zn. van Willebrordus Bernardus ROSMALEN [1076] en Willie Dirkje Feitje TOT [745] (Xt), tr. [2181] met Anja [5865].
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Priscilla [5866], tr. [2182] met Axel [5867]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIu. Wilma Chrsitina ROSMALEN [5863], dr. van Willebrordus Bernardus ROSMALEN [1076] en Willie Dirkje Feitje TOT [745] (Xt), geb. op 27 nov 1962 te Amsterdam, tr. [2183] met Leo [5868].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1. Cindy [5869], volgt XIIb.
2. Roy [5870].
3. Nancy [5871], tr. [2185] met Xavier [5876]. Uit dit huwelijk geen kinderen.
4. Michelle [5872].
5. Jordy [5873].

 

XIv. Hendrik Frederik ROSMALEN [5864], zn. van Willebrordus Bernardus ROSMALEN [1076] en Willie Dirkje Feitje TOT [745] (Xt), geb. op 7 mei 1964 te Amsterdam, tr. [2186] met Jeanette [5877].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
1. Dylan [5878].
2. Quinten [5879].

 

XIw. Dirk TOT [1099], zn. van Dirk TOT [768] (Xu) en Klaasje NIEUWENHUIZEN [1098], geb. op 12 feb 1964 te Harderwijk, tr. [427] met Frieda Karolina VOSKAMP [1121], geb. op 21 okt 1962 te Ede.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
1. Robbin [1122], geb. op 30 mei 1987 te Rhenen.
2. Romy [1123], geb. op 12 jan 1989 te Rhenen.
3. Laura [1124], geb. op 23 mrt 1990 te Rhenen.
4. Stephanie [1125], geb. op 1 feb 1992 te Ede.
5. Ashley [1126], geb. op 31 jan 1993 te Ede.
6. Desiree [1127], geb. op 5 sep 1994 te Ede.

 

XIx. Maikel TOT [288], zn. van Feyke Douwe TOT [273] (Xw) en Maria HAMERS [287], geb. op 15 nov 1965 te Amsterdam, sam. [197] in 1996 met Monique Machteld DRAAISMA [570], geb. op 24 feb 1969 te Harlingen.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Michelle [571], geb. op 24 jan 1997 te Kimswerd.
2. Brittny [576], geb. op 4 apr 1999 te Harlingen.

 

XIy. Silvester TOT [289], zn. van Feyke Douwe TOT [273] (Xw) en Maria HAMERS [287], geb. op 29 mrt 1969 te Terschelling, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) [194] op 23 jun 1999 te Terschelling met Saskia Petra KLIJN [556], dr. van Martin KLIJN [557] (stuurman loodswezen en schipper/kapitein loodswezen) en Ulbertha HESLINGA [558], geb. op 13 jun 1974 te Terschelling.
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Demi [572], geb. op 25 jan 1997 te Leeuwarden.

 

XIz. Babette TOT [290], dr. van Feyke Douwe TOT [273] (Xw) en Maria HAMERS [287], geb. op 7 aug 1971, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) (1) [196] op 21 aug 1999 te Terschelling, (gesch. in 2000) met Ted van DIJK [559], geb. circa 1969.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Babette TOT [290], tr. (resp. 35 en 38 jaar oud) (2) [214] op 15 nov 2006 met Jan van der HEIDE [641], geb. op 27 jun 1968 te Workum.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Danny van de HEIDE [642], geb. op 6 jan 2004 te Sneek.

 

XIaa. Erik TOT [1101], zn. van Jan Cornelis TOT [509] (Xz) (zeeman) en Klasina REURINK [510], geb. op 4 feb 1971 te Terschelling, tr. [428] met Linda Maria FEENSTRA [1128], geb. op 30 nov 1971 te Purmerend.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Noortje Karin [1129], geb. op 21 okt 2002 te Alkmaar.
2. Sanna Cornelia [1130], geb. op 10 feb 2005 te Alkmaar.

 

XIab. Karin Yvonne van EWIJK [903], dr. van Johan Willem van EWIJK [512] (Zeeman) en Tina Dora TOT [511] (Xaa), geb. op 13 sep 1965 te Delfzijl, tr. (36 jaar oud) [297] op 5 jul 2002 te Hawaii [Verenigde Staten] met Thorsten KOEPPL [906].
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Sophie Anoek [907], geb. op 4 apr 2005 te Kingston [Canada].

 

XIac. Jessica TOT [560], dr. van Douwe Klaas TOT [517] (Xac) (medewerker betonning) en Hendrika Wilhelmina Hubertina Johanna Maria de la COUSINE [518] (bejaardenverzorgster), geb. op 6 aug 1976 te Harlingen, tr. (1) [429] met Ramon STARK [1131].
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Tess [910], geb. op 5 mrt 2001 te Terschelling.
Jessica TOT [560], tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) (2) [298] in jul 2004 met Erik de HAAN [909], geb. op 2 mrt 1970 te Harlingen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Rick [911], geb. op 31 dec 2004.

 

XIad. Margriet TOT [562], dr. van Klaas TOT [519] (Xad) (visser) en Foekje KOOISTRA [520], geb. op 14 mei 1979 te Harlingen, tr. [430] met Robert SIEPERDA [1132], geb. op 21 apr 1974 te Midsland.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Yorik [1133], geb. op 13 jul 2006 te Terschelling.

 

XIae. Afgeschermd [206], kind van Hessel Maria (Hessel) TOT [7] (Xae) en Afgeschermd [173], relatie met Afgeschermd [1134].
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Afgeschermd [206], relatie met Afgeschermd [1135].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Afgeschermd [1136].
2. Afgeschermd [1137].

 

XIaf. Afgeschermd [207], kind van Hessel Maria (Hessel) TOT [7] (Xae) en Afgeschermd [173], relatie met Afgeschermd [5681].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Afgeschermd [5682].
2. Afgeschermd [5683].

 

XIag. Bianca Francisca (Bianca) TOT [4], dr. van Wilhelmus Theodorus Albertus (Wil) TOT [2] (Xaf) (Accountant) en Johanna Francisca (Hanny) de MIE [3], geb. op 19 jun 1971 te Zaandam, tr. (resp. 38 en 43 jaar oud) [55] op 29 mei 2010 te Zeist met Wilhelmus Johannes Maria (Pim) PRONK [215], geb. op 12 jun 1966 te Weesperkarspel, Rooms Katholiek.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Isabella Francisca (Isabella) [245], geb. op 16 jun 2004 te Almere.
2. Dominique Eloise [1502], geb. op 21 mrt 2008 te Alkmaar.

 

XIah. Stephan Theodorus (Stephan) TOT [5], zn. van Wilhelmus Theodorus Albertus (Wil) TOT [2] (Xaf) (Accountant) en Johanna Francisca (Hanny) de MIE [3], geb. op 6 okt 1975 te Zaandam, Accountant, otr. [56] te Zeevang, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) op 3 sep 2004 te Velsen met Jacqueline PENNINGS [246], geb. op 16 jun 1978 te Katwijk aan Zee.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Amèlie Charlotte Stephanie [1422], geb. op 29 okt 2007 te Grootschermer.
2. Benjamin Cédric Sebastiaan [6004], geb. op 5 sep 2013 te Alkmaar.

 

XIai. Jessica TOT [564], dr. van Fred Ray TOT [521] (Xak) en Mayta BOOM [522], geb. op 13 feb 1981 te Brockville [Canada], tr. [887] met Nathaniel [2459].
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Mateo [2460].

 

XIaj. Nathanael Hessel TOT [565], zn. van Gerald Peter (Jerry) TOT [524] (Xal) en Helena Vera Yvonne BARNHORN [525], geb. op 19 sep 1986 te Brockville [Canada], tr. [889] met Allison BYFORD [2462].
Uit dit huwelijk een dochter:
1. Danae Reyana [2463], geb. op 2 2004 te Toronto [Canada].

 

XIak. Martin Wijtze Johannes ELSKAMP [1910], zn. van Philippus Jan Eduard ELSKAMP [1909] en Gerritje GEERDINK [1908] (Xap), geb. op 4 feb 1970 te Harlingen, tr. (resp. 37 en 33 jaar oud) [708] op 12 jul 2007 te Leeuwarden met Rebecca Wilhelmina KOP [1911], geb. op 27 jul 1973 te Dordrecht.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. David [1912], geb. op 1 sep 2008.

 

XIal. Ilona TOT [1498], dr. van Albert TOT [732] (Xaq) en Sietske ADEMA [1102], geb. op 8 feb 1981 te Den Helder, sam. [560] te Den Helder met Christiaan VERSCHOOR [1499].
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Amy Ananka [1500], geb. op 20 dec 2005 te Den Helder.
2. Noa Aluna [1501], geb. op 12 nov 2007 te Den Helder.

 

XIam. Marjo TOT [893], dr. van Albertus TOT [890] (Xau) en Wilma Margriet KUIZINGA [892], geb. op 31 aug 1973 te Den Helder, tr. [422] met Michel van de KREKE [1110], geb. op 29 mei 1975 te Wieringen.
Uit dit huwelijk 2 dochters:
1. Yara [6336], geb. op 29 apr 2004.
2. Minke [6337], geb. op 17 sep 2006.

 

XIan. Sandra TOT [894], dr. van Albertus TOT [890] (Xau) en Wilma Margriet KUIZINGA [892], geb. op 23 aug 1977 te Den Helder, tr. [2374] met Joris EVERS [6338].
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1. Anouk [6339], geb. op 16 sep 2009.
2. Bram [6340], geb. op 25 feb 2012.

 

XIao. Hessel Maarten Jacob TOT [898], zn. van Hendrik TOT [891] (Xav) en Louise Clara de MAAT [895], geb. op 13 nov 1978, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) [296] op 25 jan 2003 te Den Helder met Linda Agnieta HIJMA [901], geb. op 16 aug 1982 te Assen.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Bas Hendrik Charles [902], geb. op 15 sep 2003 te Den Helder.

 

XIap. Andrea Regina Geerdina TOT [612], dr. van Klaas TOT [604] (Xbb) en Regina Maria Cecilia Geetruida JONKER [611], geb. op 6 jun 1980, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) [206] op 6 aug 2002 te Den Helder, (gesch.) met Martijn Peter HOEK [615], geb. op 27 jul 1975.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Maurits Lukas [616], geb. op 1 aug 2004 te Sneek.
2. Jorrit Victor [617], geb. op 4 jan 2006 te Midlum.
3. ? [5996], geb. circa 2010.

 

XIaq. Regina Cecilia Marijke TOT [613], dr. van Klaas TOT [604] (Xbb) en Regina Maria Cecilia Geetruida JONKER [611], geb. op 13 sep 1981 te Harlingen, tr. [2231] met Raymond van HEIDE [5997], zn. van Melle van HEIDE [6000] en Margaretha Cornelia Maria MILTENBURG [6001], geb. op 4 jun 1976.
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Hessel Melle [5998], geb. op 13 aug 2013.

 

XIar. Hessel Maurits TOT [614], zn. van Klaas TOT [604] (Xbb) en Regina Maria Cecilia Geetruida JONKER [611], geb. op 17 jun 1984 te Harlingen, tr. [423] met Sandra BRUINSMA [1111], geb. op 1 dec 1983 te Harlingen.
Uit dit huwelijk een kind:
1. ? [5999], geb. circa 2012.

Generatie XII

XIIa. Maartje Henriette Jeanne van DUINEN [5937], dr. van Afgeschermd [1396] en Jeannette SCHUIT [1387] (XIs), geb. op 10 apr 1990 te Harderwijk, sam. [2210] circa 2007 met Niels JANSEN [5950], geb. op 16 dec 1983.
Uit deze relatie 3 kinderen:
1. Ivory Edwin [5945], geb. en ovl. op 22 apr 2008 te Utrecht.
2. Angel Phoeby Joyce [5946], geb. op 4 mei 2010 te Utrecht.
3. Senna Diego [5947], geb. op 4 dec 2012 te Utrecht.

 

XIIb. Cindy [5869], dr. van Leo [5868] en Wilma Chrsitina ROSMALEN [5863] (XIu), tr. [2184] met Erhan [5874].
Uit dit huwelijk een zoon:
1. Aydin [5875].