Home

Welkom op mijn site.

Sinds eind van de zestiger jaren uit de vorige eeuw heb ik mij, met tussenpozen,  bezig gehouden met het zoeken naar mijn  herkomst.

De achternaam “Tot” komt in Nederland zelden voor. Alle aan mij bekende “Totten” zijn te herleiden naar Cornelis Iemes Tot, geboren in 1648 op Terschelling.

Het was indertijd  nogal omslachtig om aan de gegevens te komen. Omdat er nog geen internet was, moest alles per brief bij gemeentes  worden aangevraagd of er moest een bezoek afgelegd worden aan een stadsarchief. Na de komst van internet werd dat een stuk gemakkelijker.

Veel archieven zijn nu gedigitaliseerd en zijn daardoor via internet op te vragen, waardoor zelfs de aangiftes van geboorte, huwelijk en overlijden zijn te downloaden. Sites als Wie was Wie  en Family Search  waren de laatste jaren een belangrijk hulpmiddel.

Op dit moment is de stamboom nog niet compleet, dit komt mede door de Privacy-wetgeving en het feit dat geboorten na 100 jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijden na 50 jaar pas voor publicatie worden vrijgegeven.

Dikwijls ontvang ik e-mails van mensen die in de stamboom van een familie zien staan “Uit dit huwelijk geen kinderen” . Dat wil echter niet zeggen dat er toen geen kinderen waren, maar ze waren mij dan niet bekend. Aanvullingen zijn dan ook van harte welkom.

In de ons omringende landen, Duitsland en België, komt de familienaam “Tot” niet voor.

Wat mij wel is opgevallen dat de achternaam “Tot” of “du Tot” wel veel voorkomt in Noord-West Frankrijk.

Was het één van de 12.000 Hugenoten die halverwege de 16e eeuw vanuit Frankrijk waren gevlucht naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden of was het een Franse zeeman die zich rond dezelfde tijd heeft gevestigd op Terschelling.