Familiewapen

 

In 2007 is in het Wapenregister van het Centraal Bureau voor de Genealogie onder nummer 1048 het familiewapen geregistreerd van de familie Tot.

Bij het ontwerpen van het familiewapen heb ik mij laten leiden naar de oorsprong van de familie en waarmee men zich vooral bezig hield.

Op het linker deel van het schild bevindt zich de zeedraak. Deze zeedraak is ook terug te vinden in het wapen van Terschelling.

Op het rechter deel van het schild bevinden zich de golven die symbool staan voor het water dat Terschelling omringt.

In de golven bevindt zich een anker dat weer verwijst naar de beroepen die de meeste familieleden uit die tijd uitoefenden.