Klaas Tot (4) 1918 – 2000

IN VIJFENTWINTIG JAAR

Tot en Beers uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf

Met blijdschap geven wij kennis van ons 25-jarig bestaan, staat er in de folder van N.V. Tot en Beers, die aan het personeel is gericht.. Dat is dan een vindingrijk grapje, want “Met blijdschap geven wij kennis” is ook de naam van de cabaretavond met Conny Stuart, Gerard Cox en Frans Halsema, die het jubilerende bedrijf zijn medewerkers in de Speeldoos heeft aangeboden. Die aardige zinspeling op de fraai uitgevoerde uitnodiging zegt al iets over de sfeer die er in het bedrijf heerst: een samengaan van amicliteit en teamgeest, dat eigenlijk in geen enkele onderneming kan worden gemist.

K. Tot …directeur jubilerend bedrijf…

Door hard werken

“Als die prettige sfeer niet aanwezig was, waren we nooit zover gekomen”, zegt algemeen directeur K. Tot dan ook. Hij is een robuust man, die met beide benen stevig op de grond staat en wiens gezicht gezag uitstraalt, al is zijn optreden gemoedelijk en eenvoudig gebleven. In een kwart eeuw zag hij een onderneming, die  heel nuchter was opgezet, uitgroeien tot een miljoenenbedrijf met 520 man personeel en met diverse vestigingen. Heeft hij het geluk aan zijn kant gehad?

“Die geluksfactor zou ik willen vergeten”, zegt hij glimlachend. “Voorwaarden waren veel meer een vaste wil, hard werken en veel doorzettingsvermogen om alles tot een goed einde te brengen en teleurstellingen het hoofd te bieden. Maar in ieder geval had ik 25 jaar geleden niet kunnen dromen dat ik eens met 520 man personeel zou werken”.

Samen met K. Beers werd heel bescheiden begonnen op de zolder van Tot met het wikkelen van oude machines K. Tot was van huis uit ankerwikkelaar: K. Beers ( in 1962 overleden) had altijd in het installatiewerk gezeten. De twee kenden elkaar, omdat ze bij verschillende projecten hadden samengewerkt. Van de zolder van Tot kwamen ze terecht in de kelder van Theo Smit en daarna gingen beiden werken op de Czaar Peterstraat in de  oude wasserij van Duijf.

Loods

In 1950 werd een loods van 30 vierkante meter gehuurd van William Pont op de Houthavenkade, die een paar jaar kater werd gekocht. Toen was men al uitgegroeid tot een bedrijf, waarin 40 man tewerk waren gesteld. In dit prille stadium beschikte men al over een handelsafdeling, een installatiebureau, en een plaats, waar machines gewikkeld werden. In 1057 startte men met de fabricage. Daar men op de Houthavenkade niet goed uit de voeten kon en bovendien moeilijkheden hadden met het krijgen van personeel, werd in 1963 in Hoorn een fabriek in gebruik genomen met een oppervlakte van 10.000 m². Daar worden panelen vervaardigd voor meet- en regelinstallaties en kabel- en vloergotensystemen.

Reeds eerder, in 1953, werd de eerste winkel gevestigd op de Dam in Zaandam. In 1968 kwamen er twee bij, één op de Peperstraat en één in Krommenie. Alleen in de drie winkels werken al 50 man. Daar wordt een hele reeks van artikelen verkocht, vanaf verlichtingsartikelen (op de Dam) to aan radio’s, TV’s, afspeelapparatuur, grammofoonplaten en witgoedartikelen (wasmachines en koelkasten).

De elektro-technische installatie op de Houthavenkade kreeg filialen in Den Helder, Groningen en Utrecht en telt in totaal 350 personeelsleden. Ook in Zaandam bevindt zich de handelsafdeling. Op de fabriek in Hoorn werken 120 man.

Evolutie

Tot en Beers heeft bij de stormachtige technische revolutie de boot niet gemist. Het bedrijf heeft een belangrijk aandeel in de elektronische sector. Talloze Nederlandse bedrijven met een klinkende naam behoren tot de vaste klantenkring, die nog regelmatig wordt uitgebreid. Voor een flink aantal objecten heeft Tot en Beers de installaties verzorgd als ziekenhuizen, zwembaden een sporthal. Het bedrijf heeft ook een aandeel gehad in de bouw van De Speeldoos te Zaandam. Wat de export betreft heeft men direct te maken met landen als West-Duitsland,  België en Frankrijk. Indirect met landen uit alle delen van de wereld, met inbegrip Rusland en Zuid-Amerika.

Algemeen directeur K. Tot is er gewoon onder gebleven. “De moeilijkste periode was de allereerste fase. Het was heel moeilijk om de eerste 10.000 gulden met eigen handen te verdienen”, zegt hij. Die handen liggen nog steeds niet stil. Weliswaar laat hij de handenarbeid nu aan anderen over en spant hij zich meer in op het geestelijke vlak, maar hij bekent ons: “Ik zit op zaterdag het liefst in mijn schuur te timmeren. Het is nog steeds een hobby van mij om met mijn handen iets te doen, zoals voor mijn overleden partner Beers vissen een hobby was.

Spanning

In die karweitjes in zijn schuur vindt hij de nodige compensatie voor de geestelijke spanningen die de leiding van zo’n bedrijf nu eenmaal met zich brengt. “Wij hebben nog steeds een groot gebrek aan mensen vooral wat elektriciens en montage-mensen betreft”, zegt hij. Pas is er nog 2.000 m² bijgebouwd op de Houthavenkade. Magazijnen, een grote (en op uitbreiding ingestelde) tekenkamer, een reusachtige kantine. Modern is trouwens de hele opzet van het omvangrijke bedrijf. “Wij leveren ook een complete elektrische installatie (licht-kracht -en regelinstallatie) voor uw krantenbedrijf in Oudorp.

Bron: De Zaanlander 23-9-1970