Klaas Tot (2) 1918 – 2000

Nieuwe fabriek Tot & Beers fraai en boeiend bedrijf

Het was vrijdagmiddag een komen en gaan bij de nieuwe fabriek van de N.V. Electrotechnische Industrie en Handelmaatschappij Tot en Beers. Tallozen hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid het nieuwe bedrijfspand te komen bezichtigen. Onder meer waren aanwezig de wethouders Tilkema, Meulenkamp en Metselaar en gemeentesecretaris Sikma, terwijl natuurlijk ook vele relaties van hun belangstelling blijke gaven. Dat het tot tegen vijf uur een voortdurende komen, en pas daarna een gaan, een bijna massale uittocht van bezoekers was, is het beste bewijs, dat er  veel interessants te aanschouwen was, en dan bedoelen we niet alleen het fraaie nieuwe gebouw, maar ook de technische zijde van het bedrijf, dat te meer interessant was omdat het werk normaal voortgang vond.

De heren Beers (links) en Tot bij een van de ingewikkelde elektrische apparaten, die in de nieuwe fabriek worden vervaardigd.

Na de oorlog begonnen – nu 360 man personeel

’s Morgens had al een bijeenkomst met een meer intiem karakter plaats gehad in aanwezigheid van het voltallige personeel werd er toen door de voorzitter van de personeelsvereniging, de heer Clardij, een fraaie wandversiering, door de Koger beeldsnijder O. Brucker vervaardigd, de directe aangeboden. Dit werkstuk stelt voor Mercurius, met in de hand een elektrisch symbool, die zijn vlucht neemt over de gehele wereld.

Door leden van het personeel werden de gasten ’s middags door het gebouw rondgeleid. Opvallend was in de eerste plaats de grote ruimte, welke indruk door de gebezigde lichte tinten en nog meer het feit, dat de verschillende afdelingen door overwegend glazen wanden van elkaar zijn gescheiden, wordt versterkt.

Het gebouw telt drie lagen, waarvan de bovenste, bestemd voor de televisie en radioreparatie-afdeling, nog niet in gebruik is. (Deze afdeling is nog ondergebracht aan de Dam). Op de begane grond vinden we de grote werkplaats, het magazijn, de spuiterij en de garage, alsmede de hal. In de eerste verdieping zijn opgenomen de bijzonder ruime en lichte tekenkamer, de kantoren, spreekkamers, de gezellige kantine.

Drie filialen

Bij het bedrijf zijn thans werkzaam ongeveer 360 personen, waarbij inbegrepen zij, die verbonden zijn aan de filialen te Den Helder, Den Haag en De Bilt. Daaruit blijkt wel welk een enorme vlucht dit in 1945 in een kelder aan de Czaar Peterstraat begonnen bedrijf heeft genomen.

Dit is de tweede uitbreiding. Interessant is dat het nieuwe gebouw is opgetrokken rondom de loods van William Pont, waarin de werkplaats van Tot en Beers eerst was gevestigd. De snelle groei van het bedrijf is waarschijnlijk niet in de laatste plaats te danken geweest aan zijn grote veelzijdigheid: het bestaat namelijk uit de volgende afdelingen: detailhandel; de handelmaatschappij (groothandel); installatie-afdeling, scheepsinstallatie-afdeling; wikkelinrichting, zodat men zeer veel in eigenhand heeft kunnen houden.

Uniek werkstuk

Een van de grootste en interessantste werkstukken die tot nu toe zijn vervaardigd, konden de bezoekers in de werkplaats persoonlijk in ogenschouw nemen: een schakelpaneel van 12 bij 2 meter, bestemd voor het laboratorium voor analytische en propaedeutische scheikunde te Utrecht, waarmee in het laboratorium in ieder kamer de laboranten alle gewenste spanningen wissel-, gelijk of gestabiliseerde stroom bij hun proeven geleverd kunnen krijgen. Het was niet verwonderlijk dat men dit unieke werkstuk met gerechtvaardigde trots de bezoekers toonde.

Bron: De Zaanlander 1 februari 1958