Klaas Tot (1) 1913 – 1953

Klaas Tot verdronken

Zijn Brandaris zocht tevergeefs

West-Terschelling—

Klaas Tot, de 39 jarige schipper van de reddingboot Brandaris, is gistermiddag (16-08-1953) op tragische wijze om het leven gekomen. De man, die zo vertrouwd was met de zee en die het element van de woedende golven beter dan menig ander kende, verdronk bij het spelevaren met rustig weer in het Schuitegat, ten Zuid-Oosten van de rede van Terschelling.

Klaas Tot was in de vroege middaguren met twee badgasten in een zeilbootje gestapt. De badgasten waren de zeilkunst niet machtig, Op onverklaarbare wijze is de redder overboord geslagen. Hij riep zijn gezelschap nog toe onmiddellijk de zeilen te strijken. In de consternatie lukte dat echter niet. Wel gooiden de vakantiegangers in het bootje, Klaas Tot een riem toe, maar hij werd door de stroom meegesleurd.

De badgasten dreven nog een tijd lang hulpeloos rond, totdat zij door een passerend scheepje opgepikt konden worden. Zij vertelden dat Tot bij het doorsnijden van een touw zijn evenwicht heeft verloren en overboord is geslagen.

Vanuit Valkenburg steeg een vliegtuig van de marine-luchtvaartdienst op. Enkele schepen van de sleepdienst en een toestel van de vliegbasis Leeuwarden zochten eveneens tot de avond naar het lijk van Klaas Tot. Omstreeks tien uur was dit echter nog niet gevonden. Toen keerde ook de Brandaris als laatste schip in de haven van Terschelling terug, waar een duizendkoppige menigte, die van het havenhoofd het reddingswerk had gadegeslagen, zwijgend stond te wachten.

Schipper Klaas Tot heeft op jeugdige leeftijd als kapitein op de sleepboten van rederij Doeksen gevaren. Reeds voor de oorlog maakte hij als “opstapper” redding tochten met de Brandaris mee, waarop zijn vader Douwe Tot, schipper was. In 1940 werd Klaas Tot 2e stuurman op de Brandaris en op 1 oktober 1950 volgde hij zijn vader als schipper op.

Klaas Tot laat een vrouw en vier kinderen achter.

 

Bron: Nieuwsdienst Algemeen Dagblad

 

Stoffelijk overschot van Klaas Tot geborgen

 

Dinsdagmiddag heeft de bemanning van de garnalenvisser HA92, schipper Joop Veltman uit Harlingen, in de Blauwe Slenk het stoffelijk overschot van Klaas Tot geborgen, zoals wij in een gedeelte van ons vorig nummer vermelden.

 

Nadat het schip zijn garnalen in Harlingen heeft gelost, is het teruggevaren naar Terschelling. De inmiddels van hier vertrokken reddingboot met de vader van Klaas Tot aan boord, heeft het stoffelijk overschot op zee overgenomen, waarna de boot onder grote belangstelling in de haven van Terschelling terugkeerde.

Donderdagmiddag om twee uur had, onder grote belangstelling, de begrafenis plaats. Velen liepen in de lange stoet mee, die vooraf werd gegaan door leerlingen van de zeevaartschool o.l.v. de tweede officier, de heer Bakker. Sommigen hielpen mee met het personeel van de reddingboot de vele kransen te dragen. De stoet ging langs de haven, waar de vlag van de schepen halfstok wapperden en waar de stoet enige tijd halt hield, terwijl stuurman de Beer vanaf de reddingboot “Brandaris”, een grote krans aandroeg, die door enige leden van het personeel in de stoet mee werd gedragen. Nadat men langs de Boomstraat en Brandaris op de nieuwe begraafplaats was gekomen, nam burgemeester Wielinga als eerste spreker het woord. De omgekomen schipper was vanaf jongst vertrouwd met de woeste elementen. Hij kwam eerst bij de firma Doeksen in dienst, daarna werd hij al jong opstapper …..enz.

Nog velen kwamen aan het woord, waaronder Klaas Toxopeus van de “Insulinde”.

 

Bron: Nieuwsdienst Algemeen Dagblad

 

Klaas Tot heeft 65 tochten gemaakt en heeft 108 mensen gered