Klaas Tot (1) 1918 – 2000

Bedrijfsruimte Tot en Beers officieel in gebruik genomen

Ongetwijfeld met grote voldoening hebben de heren K. Tot en K. Beers, firmanten van het gelijknamige elektrotechnische bedrijf, hun imposante bedrijfsruimte op het terrein Provincialeweg-Houthavenkade voor enige honderden bezoekers opengesteld. Na een ingrijpende verbouwing, die zo goed als niets meer toont van de oude situatie – houten loods met beperkte kantoorruimte – was het nieuwe pand, met de bouw waarvan men in april 1955 begon, gereed. Er was gelegenheid de directie met deze aanwinst te complimenteren; er is uitermate druk gebruik van gemaakt. Het gemeentebestuur was vertegenwoordigd door wethouder D. Metselaar en gemeentesecretaris K. Sikma.

K. Tot

Ongeveer 90 bloemstukken werden aangeboden, voorts waren er nog talrijke geschenken van andere aard. Eerder op de dag was het personeel met een geschenk gekomen: een fraai stukwerk van de te Koog woonachtige houtsnijder Otto Brucker, die een symboliek in hout van het bedrijf vervaardigde. Het kreeg een plaats in de aan de Provincialeweg grenzende vestibule. De heer J.N. Calary bood het de directie aan.

Het nieuwe pand mag worden gezien als een kroon op het werk van een bedrijf, dat in amper 12 jaar een enorme vlucht heeft genomen. Na elders in de stad op zeer bescheiden wijze te zijn gehuisvest kwamen de heren Tot en Beers in 1949 op het terrein aan de Provincialeweg-Houthavenkade.  ’t Personeel beidde zich snel uit; vergroting van bedrijfsruimte was bepaald noodzakelijk. Beide firmanten hebben niet geschroomd enorme investeringen te doen om dit mogelijk te maken.

Enige tijd geleden gaven wij reeds een beschrijving van de toen bijna gereedgekomen ruimten. Tijdens de bouw zijn de werkzaamheden doorgegaan. Als de bouwers een deel gereed hadden kwam kort daarna personeel van de fa. Tot en Beers, dat er bezit van nam. En zo is het van 1955 af doorgegaan. Vandaar dat er gisteren van een feitelijke ingebruikneming geen sprake was; wat gebruikt kon worden was al in bedrijf genomen.

En wat eens een houtloods was ging op in het kapitale pand van nu. Slechts een gering deel is van de loods overgebleven. Wie goed wil kijken ziet er nog iets van terug in het magazijn.

Op het geschenk van het personeel is zichtbaar hoe het bedrijf in de loop van enkele jaren is gegroeid: Mercurius, hoofdfiguur in het kunstwerk, staat met een voet in Nederland; Otto Brucker heeft er mee willen aangeven, dat fa. Tot en Beers behalve haar hoofdkantoor in Zaandam filialen heeft in Den Helder, Utrecht en Den Haag.

Nu wacht het bedrijf op een weg langs de westelijke gevel, een weg die parallel aan de Provincialeweg moet lopen. Er is al lang sprake van, doch beide firmanten hebben de uitvoering niet in de hand. Dat is een zaak van provincie en gemeente.

Bron: Dagblad voor de Zaanstreek 1-2-1958