Tragische dood van Douwe Tot

 

De man die wij op zijn eenzame post bezochten, Douwe Tot, is niet meer. Enkele dagen na onze ontmoeting met hem is de 72-jatige onverschrokken mensenredder door een tragisch ongeval omgekomen. Tientallen malen riskeerde hij zijn leven om anderen te redden, maar de dood sloeg op de wal toe. Geen heldendood, maar een jammerlijk omkomen, hetzelfde bootje waarmee hij zijn vele zwerftochten tussen zee en wolken maakte.

“Toe ziens”, zei Douwe, toen we nog zo kortgeleden op zijn eilandje op de Waddenzee afscheid van hem namen. Geen tot ziens, want Douwe’s dagen waren bijna geteld.

Met het heengaan van Douwe Tot , die in 28 jaar 256 mensenlevens redde en die zeven maal werd onderscheiden, is een roemruchte episode uit de historie van het reddingwezen langs de Nederlandse kust, afgesloten.

Deze meest recente en laatste reportage over de toen nog levende Douwe Tot mag een eerbiedige postume hulde zijn voor deze eenvoudige schipper, die bewezen heeft een groot mens te zijn.

Zo lag de sloep van Douwe Tot op de rede van Griend, wanneer hij en Jan Bierman hun dagen doorbrachten op het onbewoonde eiland. Dezelfde sloep, die een einde maakte aan het leven van een mensenredder….

Bron: De Spiegel 21-11-1959