Brandaris I

REDDINGBOOT VERMIST

TERSCHELLING, 24 Oct. De Terschellinger reddingboot “Brandaris” vertrok Zondagmiddag om 2 uur naar zee, op bericht, dat op Vliehors een driemasterschoener was gestrand. ’s Middags 5 uur is de reddingboot van Vlieland af voor het laatst gezien, doch sedert vernam men daarvan niets meer.

TERSCHELLING, 24 October. Vanmiddag halftwee had men nog niets van de “Brandaris” vernomen. De ” Texel” is hedenochtend naar zee geweest om de reddingboot te zoeken, doch is teruggekeerd zonder iets van de “Brandaris” te hebben gezien. Op het eiland Texel is een reddingboei van de “Brandaris” aangespoeld.

TERSCHELLING, ( halfdrie). Van de “Brandaris” is niets meer vernomen. Ook de “Noordvaarder” is naar zee gegaan  om de reddingboot op te sporen. Men neemt aan, dat de boot verloren is. Aan boord bevonden zich vier personen, nl. de schipper Teeuwen Wigman, machinist Kies en de matrozen Dijkstra en Tot.

 

Bron: Leeuwarder Courant 24-10-1921